Samband mellan Produkt- & kapitalförsörjning och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Skydd

 
Totalförsvar:
Näringslivets roll inom totalförsvaret

Brottsbekämpning:
- Näringsliv:
Näringslivets Säkerhetsdelegation
IT-säkerhet...
Svensk Handel...

- Polisen:
Polisens arbete...
Domstolar...
Miljö:
ISO 14001
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Civilt försvar:
Vatten...

Hälsa och miljö:

Internationellt bistånd:
WaterAid

Säkerhet och rättsväsende:

Civilt försvar:
Jordbruk och livsmedel...

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Desert Control
Missväxt, hungersnöd och
svält...

Djurskydd...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:

Biologisk krigföring:
Biological warfare

Civilt försvar:
Läkemedel...

Hälsa och miljö:

Apotek...
Covid 19-vaccin...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Hjälpmedel för vårdinrättningar:
Se förstasidan...

Hjälpmedel för äldre och
handikappade:
Se vidare...
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot olyckor och bränder:
Se vidare...

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Se vidare Skogsskador...

Skogsbruk m.a.p. miljö- /
klimateffekter:

- Skogsindustrierna:
Hållbarhet

- Föreningen Skogen:
SkogsSverige - klimat och miljö

- Miljöskyddsföreningar:
Fern
Skydda skogen

- EU-kommissionen:
Se vidare New EU forest strategy
for 2030...


Skogsbruk m.a.p. turism /
naturupplevelser:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:

Tvätt och textilservice:
- Branschorg.:
Tvätteriförbundet

- Företag:
Elis
Textilia
Lindström Group

Medicinsk textil:
- Företag:
Trelleborg Engineered Coated
Fabrics

Ahlstrom-Munksjö

Miljövård:
TEKO - hållbarhet

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Chemical warfare...

Hälsa och miljö:

Hälsa, säkerhet, miljö:
IKEM

Skydd mot olyckor och
bränder:
Kemikalieolyckor

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Sällsynta jordartsmetaller - betydelse
för det försvars- och säkerhets-
politiska området


Conflict minerals, Kongo

Brottsbekämpning / domstolar:
Mark- och miljödomstolar

Hälsa och miljö:

Skydd mot klimatförändringar:
- Fossilfritt stål:
LKAB
Hybrit
H2GS
Elbehov...
Green steel tracker

Miljövård, avfallshantering:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot klimatförändringar:
Återvinningsindustrierna
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
FTI
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Bil Sweden - Miljö & Säkerhet
Autoliv

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Tågföretagen - miljö...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Sweboat - Miljöanpassat båtliv
Svensk sjöfart - miljö...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:

- Rymd:
USA:
NRO (spionsatelliter)...

Sverige:
FOI - Rymd- och missilfrågor...

- Militärflyg m.m.:
Aerospace manufacturer...
SAAB AB...

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:

Vädersatelliter:
USA / NOAA

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
El-Kretsen

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Meteo-Technology

Säkerhet och rättsväsende:

Informations- / IT- / Cybersäkerhet:
- Svenska företag:
2secure
Sentor
Truesec
Techster
Combitech
SOFF
Knowit...

- Utländska företag:
Absolute Software
Brainloop
Cyberark Software
Fireeye
GeoTrust
HP
Imperva
Micro Focus/NetIQ
Palo Alto Networks
NortonLifeLock
Watchguard
IBM
Sophos
AVG Internet Security
Cisco
Panda Security

Antivirusprogram:
Test av antivirusprogram
Leverantörer av antivirus-
program


Personlig integritet:
- Leverantörer av VPN, Virtual
  Private Network:
Mullvad
Cyberghost
HotspotShield
Anonine
PrivateVPN
NordVPN
Windscribe

Hälsa och miljö:

IT i vården:
Ortivus
RaySearch Laboratories
CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap
IT i vården-dagen
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Ramboll - Miljö & hälsa

Sustainable design...

Säkerhet och rättsväsende:

Fortifikationsverket

Hälsa och miljö:

   

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:

Branschorganisation:
Soff...

Se vidare:
Airforce, Army and Naval
technology...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

SACS
Se vidare förstasidan...

Hälsa och miljö:

Besiktning, S-märkning m.m:
Intertek
Kiwa

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Ergonomiska produkter:
Ergohuset
Kinnarps
Sono
   
   

2.0 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

   

Säkerhet och rättsväsende:

Svensk Handel - Säkerhetscenter

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Civilt försvar:
Utrikeshandel...

Gränsskydd:
EU - tullar:
Schengensamarbetet...

Brottsbekämpning:
UN - drug trafficking
Tullverket - droger

Skydd av mänskliga rättigheter:
UN - human trafficking
Interpol - human trafficking

Hälsa och miljö:

Handel och ekologisk hållbarhet

Handel med utsläppsrätter

Illegal handel med vilda djur
och växter

Säkerhet och rättsväsende:

Civilt försvar:
Finanser...

Terrorismbekämpning:
Penningtvätt...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Aktiemarknad för bevaknings-
företag:
Securitas

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Banksäkerhet

Hälsa och miljö:

Miljö:
Kryptovalutor - miljöhot...

Säkerhet och rättsväsende:

Försäkringsbedrägerier

Hälsa och miljö:

Försäkringar i vården
If
Skandia
Nordea
SEB TryggLiv
Försäkringskassan
Agria djurförsäkring
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Cybersäkerhet:
Knowit

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
Ensolution
Meditude

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Bokföringsbrott
Accounting scandals...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:

- Ombud för företag inför domstol:
   Se vidare...

- Ombud för privatperson inför
  domstol:
   Se vidare...

Hälsa och miljö:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:

Advokatsamfundet

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Brottsförebyggande rådet

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
IQVIA Nordic
Origo Group
B2B International

Säkerhet och rättsväsende:

Försvaret:
Försvarsmakten - kampanjer

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Krishantering:
BRM Europe

Hälsa och miljö:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson