Säkerhet och rättsväsende

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt

Relationer
till andra
verksamheter

Säkerhet och rättsväsende

Privata aktörer - advokater och
bevakningsföretag - hittas nedan.

Offentliga aktörer hittas här...
 

1. Nationell säkerhet

   

A. Skydd mot krigshot
    (Totalförsvar)

Se ovan...
 

  - Militärt försvar

   

  - Civilt försvar

   

B. Skydd mot fredstida hot

Se ovan...
 

  - Bekämpning av brott mot rikets
    säkerhet och terrorism

   

  - Bekämpning av organiserad
    brottslighet

   

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

   

  - Skydd mot informationspåverkan
    och desinformation

   

2. Gränsskydd

Se ovan...
 

  - Tullar

   

  - Kustbevakning

   

3. Brottsbekämpning

Se ovan...
 

  - Polis

   

  - Åklagare

   

  - Advokater

Sverige:

Advokatsamfundet

Annat land / internationellt:

  - Domstolar

   

  - Kriminalvård

   

  - Stöd åt brottsoffer

   

  - Ordnings- och bevakningstjänster
    (exkl. polis)

Sverige:

Branschorg.:
Bevakningsföretagens Intresse-
förening


Företag:
Securitas
Avarn Security
Commuter Security Group
Cubsec
Vesper Group

Se vidare medlemsföretag i ovan
nämnd branschorganisation.

Annat land / internationellt:

4. Skydd av mänskliga
    rättigheter

Se ovan...
 

  - Skydd av personlig integritet

   

  - Skydd mot diskriminering

   

  - Migrations- och integrations-
    problematik

   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson