Säkerhet och rättsväsende

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Sverige

Annat land/
internationellt

Relationer
till andra
verksamheter

Säkerhet och rättsväsende

Undantaget nedanstående hittas
aktörerna i denna sektor här...
 

1. Nationell säkerhet

Se Relationer till:, till höger.  

A. Skydd mot militära hot och krig
    (Totalförsvar)

Se Relationer till:, till höger.  

  - Militärt försvar

Se Relationer till:, till höger.  

  - Civilt försvar

Se Relationer till:, till höger.  

B. Skydd mot fredstida hot

Se Relationer till:, till höger.  

  - Bekämpning av brott mot rikets
    säkerhet och terrorism

Se Relationer till:, till höger.  

  - Bekämpning av organiserad
    brottslighet

Se Relationer till:, till höger.  

  - Skydd mot informationspåverkan
    och desinformation

Se Relationer till:, till höger.  

2. Gränsskydd

Se Relationer till:, till höger.  

  - Tullar

Se Relationer till:, till höger.  

  - Kustbevakning

Se Relationer till:, till höger.  

3. Brottsbekämpning

Se Relationer till:, till höger.

  - Polis

Se Relationer till:, till höger.  

  - Åklagare

Se Relationer till:, till höger.  

  - Advokater

Sverige:

Advokatsamfundet

Annat land / internationellt:

  - Domstolar

Sverige:

Sveriges Domstolar:
Allmänna domstolar
Förvaltningsdomstolar

Annat land / internationellt:

FN:
The International Court of
Justice (ICJ)


The International Criminal
Court (ICC)EU:
Domstolar i Europa

  - Kriminalvård

Se Relationer till:, till höger.  

  - Stöd åt brottsoffer

Se Relationer till:, till höger.  

  - Ordnings- och bevakningstjänster
    (exkl. polis)

Sverige:

Branschorg.:
Bevakningsföretagens Intresse-
förening


Företag:
Securitas
Avarn Security
Commuter Security Group
Cubsec
Vesper Group

Se vidare medlemsföretag i ovan
nämnd branschorganisation.

Annat land / internationellt:

4. Skydd av mänskliga
    rättigheter

Se Relationer till:, till höger.  

  - Skydd av personlig integritet

Se Relationer till:, till höger.  

  - Skydd mot diskriminering

Se Relationer till:, till höger.  

  - Migrations- och integrations-
    problematik

Se Relationer till:, till höger.  

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson