Skydd av hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Sverige

Annat land/
internationellt


Relationer
till andra
verksamheter

Hälsa och miljö

 

1. Vård och omsorg

Sverige:

Annat land / internationellt:

1.1 Hälso- och sjukvård

Sverige:

Medicin på nätet:
1177 Vårdguiden
FASS
Doktorn.com
Praktisk Medicin
Internetmedicin.se


Vården.se - hitta vårdgivare....

1177.se - hitta vårdcentraler m.m....

Annat land / internationellt:

Medicin på nätet:
The MSD Manuals
Mayo Clinic                
MedlinePlus

- Primärvård, specialistvård,
   akutsjukvård

Sverige:

Stockholms län:
- Akutsjukhus:
Södersjukhuset
Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Capio/S:t Görans sjukhus
Tiohundra / Norrtälje sjukhus
Södertälje sjukhus

- Andra sjukhus:
Sophiahemmet
Ersta sjukhus

Annat land / internationellt:

- Skydd mot smittsamma
   sjukdomar

Sverige:

Folkhälsomyndigheten - smittskydd

Annat land / internationellt:

- Psykiatri och psykologi

Sverige:

Mindler
1177 Vårdguiden - Psykisk hälsa
Region Stockholm - Psykiatri

Annat land / internationellt:

Verywellmind
Psych Central
DSM-5

- Tandvård

Sverige:

Branschorganisation:
Privattandläkarna

Folktandvården

Annat land / internationellt:

- Hälsa och livsstil

Sverige:

Kropps- och skönhetsvård:

- Branschorganisation:
Frisörföretagarna
Kroppsterapeuternas yrkesförbund

Annat land / internationellt:

1.2 Sociala och humanitära
      tjänster

Sverige:

Branschorganisation:
Vårdföretagarna
Svenska Vård


Företag:
Ambea
Attendo
Humana
Tiohundra
Förenade Care
A & O
Norlandia

Hitta hem för vård eller
boende (HVB)...

Annat land / internationellt:

- Bekämpning av missbruk och
   social utslagning

Sverige:

1177 Vårdguiden - Beroende och
skadligt bruk


Hitta hem för vård eller
boende (HVB)...


Företag:
Se ovan...


Kommunala tjänster...

Annat land / internationellt:

- Barnomsorg

Sverige:

Företag:
Se ovan...

Kommunala tjänster...

Annat land / internationellt:

- Äldre- och handikappomsorg

Sverige:

Hitta äldreboende m.m...

Företag:
Se ovan...

Kommunala tjänster...

Annat land / internationellt:

- Internationellt bistånd

 

2. Skydd mot olyckor, brän-
    der, naturpåfrestningar
    och klimatförändringar

- Skydd mot olyckor och bränder

 

- Skydd mot väder- och andra
   naturpåfrestningar

Sverige:

Vädertjänster:
Klart.se
SMHI
Svt
Meteorologiska institutet

Annat land / internationellt:

Vädertjänster:
World weather
London weather
Berlin weather
Paris weather
New York weather
Hong Kong weather
Tokyo weather
Holiday weather
Medeltemperatur.se                  

- Skydd mot klimatförändringar

 

3. Miljövård

 

- Skydd av biologisk mångfald
   och ekosystem

Sverige:

Annat land / internationellt:

Red List of Ecosystems
Encyclopedia of life...

- Djurskydd och djursjukvård

Sverige:

Branschorganisation:
Gröna arbetsgivare
Veterinärer i Sverige


Djursjukhus och djurkliniker:

Evidensia

Anicura
- Regiondjursjukhuset i
  Bagarmossen


Blå Stjärnans Djursjukhus

SLU Universitetsdjursjukhuset

Annat land / internationellt:

- Skydd mot föroreningar

Sverige:

Avloppsrening m.m.:
Branschorganisationen STOR
- Medlemmar


Marksanering:
Nätverket Renare Mark
- Medlemmar


Annan sanering:
Saneringsföretagens Riksförbund
- Medlemmar

Wasa Skadeservice AB

Fler företag...

Annat land / internationellt:

- Avfallshantering och renhållning

Sverige:

Avfallshantering:
Sopor.nu - avfallsportal
Avfall Sverige
Se vidare...


Renhållning:

- Branschorganisation:
Städföretagen
Städbranschen Sverige

Annat land / internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson