Skydd av hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Relationer
till andra
verksamheter

Hälsa och miljö

   

1. Vård och omsorg

   

1.1 Hälso- och sjukvård

   

- Primärvård, specialistvård,
   akutsjukvård

Sverige:

Medicin på nätet:
1177 Vårdguiden
FASS
Doktorn.com
Praktisk Medicin
Internetmedicin.se

Vårdcentraler m.fl. mottag-
ningar:
Hitta vård
Kry

Stockholms län:
- Akutsjukhus:
Södersjukhuset
Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Capio/S:t Görans sjukhus
Tiohundra/Norrtälje sjukhus
Södertälje sjukhus

- Andra sjukhus:
Ersta sjukhus
Sophiahemmet

- Läkare:
Hitta läkare i Stockholm

Apotek:
Apoteket
Apotea
Apotek Hjärtat
Kronans Apotek
Apoteksgruppen
Apohem

Annat land / internationellt:

Medicin på nätet:
The MSD Manuals
Mayo Clinic                
MedlinePlus

- Psykiatri och psykologi

Sverige:

Medicin på nätet:
Psykologiguiden
Mindler
1177 Vårdguiden - Psykisk hälsa

Region Stockholm - Psykiatri
Svenska Psykiatriska Föreningen

Annat land / internationellt:

Medicin på nätet:
Verywellmind
Psych Central
DSM-5

- Tandvård

Sverige:

- Branschorganisation:
Privattandläkarna

Hitta tandläkare i Stockholm
Folktandvården

Annat land / internationellt:

1.2 Folkhälsa

Sverige:

Folkhälsoguiden

Annat land / internationellt:

- Skydd mot smittsamma
   sjukdomar

   

- Friskvård, kost, hygien

   

1.3 Sociala och humanitära
      tjänster

   

- Barnomsorg

   

- Äldre- och handikappomsorg

Sverige:

Hitta äldreboende m.m...

Företag:
Ambea
Attendo
Humana
Tiohundra
Förenade Care
A & O
Norlandia

Kommunala tjänster...

Annat land / internationellt:

- Bekämpning av missbruk och
   social utslagning

Sverige:

Hitta hem för vård eller boende...

Annat land / internationellt:

- Internationellt bistånd

   

2. Skydd mot olyckor, natur-
    påfrestningar och klimat-
    förändringar

   

- Skydd mot olyckor och bränder

   

- Skydd mot väder- och andra
   naturpåfrestningar

Sverige:

Vädertjänster:
SMHI
Klart.se
Svt
Meteorologiska institutet

Annat land / internationellt:

Vädertjänster:
World weather
London weather
Berlin weather
Paris weather
New York weather
Hong Kong weather
Tokyo weather
Holiday weather
Medeltemperatur.se                  

- Skydd mot klimatförändringar

   

3. Miljövård

   

- Skydd av biologisk mångfald
   och ekosystem

Sverige:

Annat land / internationellt:

Hotade ekosystem:
Red List of Ecosystems

Encyclopedia of life...

- Djursjukvård och djurskydd

Sverige:

Djursjukdomar - SVA

Smittsamma djursjuk-
domar - Epiwebb


Epizootiberedskap

Annat land / internationellt:

- Skydd mot föroreningar

Sverige:

Nätverket Renare Mark
Svevia
Marksanering.nu

Annat land / internationellt:

- Avfallshantering och renhållning

Sverige:

Sopor.nu - avfallsportal
Avfall Sverige

Annat land / internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson