Samband mellan 'Energi och transporter' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Energi och transporter
Ledning

 
Lagar:
Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Energy


Sverige:
Energipolitik
Energiskatter


Branschorg./remissvar:
Energiföretagen

Offentlig förvaltning:

Internationellt:
The World Energy Council


USA:
EIA


EU / European Commission:
Energy


Sverige:
Energimyndigheten
- Energiläget
- Energiberedskap...

Energimarknadsinspektionen

Naturvårdsverket - klimatet och
energin...Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Ellag (1997:857)

Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

Offentlig förvaltning:

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät - elberedskap...

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen /
Elpriskollen...


Folkhälsomyndigheten - elektro-
magnetiska fält...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Vattenmiljö och vattenkraft,
Prop. 2017/18:243Remissvar avseende Vattenmiljö
och vattenkraft

Offentlig förvaltning:

EU:
Hydropower


Sverige:
- Energimyndigheten:
Vattenkraft
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet


Lag (1997:1320) om kärnkraftens
avveckling


Regeringen underlättar utbygg-
naden av ny kärnkraft

Offentlig förvaltning:

FN:
IAEA


EU:
European Commission
Euratom Supply Agency


Sverige:
Strålsäkerhetsmyndigheten


Kommun:
Lokala säkerhetsnämnder
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:160) om stöd till
planeringsinsatser för vindkraft


Förordning (2009:689) om statligt
stöd till solcellerBranschorg./remissorgan:
Svensk vindenergi

Offentlig förvaltning:

EU:
Onshore wind energy
Offshore renewable energy
Solar energy
More renewable


Sverige:

- Energimyndigheten:
Vindkraft
Vindbrukskollens karttjänst
Solenergi
Annat förnybart
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se fjärrvärme nedan...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer til:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Drivmedelslag (2011:319)

Lag (2012:806) om beredskaps-
lagring av olja


Oljekrislag (1975:197)

Offentlig förvaltning:

Sverige:

- Energimyndigheten:
Olja och drivmedel
Naturgas
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och
biobränslen

Offentlig förvaltning:

EU:
Bioenergy


Sverige:

- Energimyndigheten:
Bioenergi

- Jordbruksverket:
Energigrödor
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Fjärrvärmelag (2008:263)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Kommuner och regioner:

- Regioner - regional utveckling:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

OECD:
The International Transport
ForumEU:
EU transport policy


Sverige:
Transporter och infrastruktur

Lagar och förordningar:
Lag (2006:263) om transport
av farligt gods

Se vidare MSB...

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna


Se vidare resp. transport-
slag nedan.


Branschorg. / remissorgan:
Transportföretagen
Näringslivets Transportråd

Offentlig förvaltning:

EU:
Mobility and Transport


Sverige:
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
VTI


Region / Kommun:

- Region - kollektivtrafik:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region

Se vidare:
Regional kollektivtrafik-
myndighet...


- Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
avseende fordon och väg-
transporterBranschorg. / remissorgan:
Sveriges Åkeriföretag

Offentlig förvaltning:

Transportstyrelsen:
Trängselskatt
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Trafikverket (se ovan)


Kommun:

- Stockholm stad:
Slussenprojektet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
avseende järnväg

Offentlig förvaltning:

EU:
European Union Agency
for Railways

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Trafikverket (se ovan)


Kommun:
- Stockholm stad:
Tunnelbana...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Lag (2004:487) om sjöfartsskydd

Sjötrafikförordning (1986:300)


Branschorg./remissorgan:
Svensk Sjöfart

Offentlig förvaltning:

FN:
IMO


Sverige:
Sjöfartsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Kommun:
Göteborgs stad
Malmö stad
Trelleborgs kommun
Helsingborgs kommun
Luleå kommun
Stockholms stad
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Uppdrag att ta fram underlag
inför arbetet med en svensk
flygstrategiLagar och förordningar:
Luftfartslag (2010:500)

Luftfartsförordning (2010:770)

Offentlig förvaltning:

Trafikanalys:
Underlag för flygstrategi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

EU:
EASA


Sverige:
Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Luftfartsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer til:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
En sammanhållen politik för
hållbar turism och växande
besöksnäring, Dir. 2016:83


Ett land att besöka - En samlad
politik för hållbar turism och
växande besöksnäring,
SOU 2017:95Lagar och förordningar:
Paketreselag (2018:1217)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Tillväxtverket
Svenska Institutet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

UD:s reseinformation

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (1993:1634) om besiktning
av tivolianordningar


Djurskyddslag (2018:1192)

Djurskyddsförordning (2019:66)

Offentlig förvaltning:

Central myndighet:
Swedac - tivolianläggningar
Swedac - liftar och linbanor


Länsstyrelsen:
Beslutar om tillstånd att
öppna djurparker, t. ex.:
Länsstyrelsen Gävleborg
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
Nät
 - Energi &
   transporter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson