Samband mellan Energi & transporter och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Energi och transporter
Ledning

 
Lagar:
Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Energy

Sverige:
Energipolitik
Energiskatter

Företag:
ELS Analysis

Branschorg./remissvar:
Energiföretagen

Offentlig förvaltning:

Internationellt:
The World Energy Council

USA:
EIA

EU:
Energy

Sverige:
Energimyndigheten
Energimyndigheten - energi-
beredskap...


Energimarknadsinspektionen

Naturvårdsverket - klimatet och
energin...


Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Ellag (1997:857)

Offentlig förvaltning:

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät - elberedskap...

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen /
Elpriskollen...


Folkhälsomyndigheten - elektro-
magnetiska fält...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringen:
Nationell plan för moderna
miljövillkor för vattenkraften

Offentlig förvaltning:

Energimyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Lag (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet


Lag (1997:1320) om kärnkraftens
avveckling

Offentlig förvaltning:

FN:
IAEA

EU:
European Commission
Euratom Supply Agency

Sverige:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:160) om stöd till
planeringsinsatser för vindkraft


Förordning (2009:689) om statligt
stöd till solceller


Branschorg./remissorgan:
Svensk vindenergi

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Se fjärrvärme nedan...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Drivmedelslag (2011:319)

Lag (2012:806) om beredskaps-
lagring av olja

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Energimyndigheten:
Bioenergi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Fjärrvärmelag (2008:263)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

OECD:
The International Transport
Forum


EU:
EU transport policy

Sverige:
Transporter och infrastruktur

Lagar och förordningar:
Lag (2006:263) om transport
av farligt gods

Se vidare...

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Se vidare resp. transport-
slag nedan.

Branschorg./remissorgan:
Transportföretagen
Näringslivets Transportråd

Offentlig förvaltning:

EU:
Mobility and Transport

Sverige:
- Centrala myndighet:
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
VTI

- Regional myndighet:
Regional kollektivtrafik-
myndighet...


Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
avseende fordon och väg-
transporter


Branschorg./remissorgan:
Sveriges Åkeriföretag

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
  Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Trafikverket (se ovan)

Kommun:
- Stockholm stad:
Slussenprojektet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
avseende järnväg

Lag (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster

Offentlig förvaltning:

EU:
European Union Agency
for Railways

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
  Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Trafikverket (se ovan)

Kommun:
- Stockholm stad:
Tunnelbana...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Lag (2004:487) om sjöfartsskydd

Sjötrafikförordning (1986:300)

Branschorg./remissorgan:
Svensk Sjöfart

Offentlig förvaltning:

FN:
IMO

Sverige:
Sjöfartsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
  Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringen:
En svensk flygstrategi

Lagar och förordningar:
Luftfartslag (2010:500)

Luftfartsförordning (2010:770)

Branschorg./remissorgan:
Svenskt Flyg

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

EU:
EASA

Sverige:
Transportstyrelsen (se ovan)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Luftfartsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringens arbete med turism
och besöksnäring


Lagar och förordningar:
Paketreselag (2018:1217)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Tillväxtverket
Svenska Institutet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

UD:s reseinformation

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Visit Sweden...

Kommun:
- Stockholm:
Visit Stockholm...
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Nät
 - Energi &
   transporter

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson