Samband inom försörjningssektorn

Fokus: Produkter och kapital

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Försörjning

 
  Utbildning och FoU:

- Forskningsinstitut:
RISE
ESBRI

- Universitet och högskolor:
Matematik:
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

Naturvetenskap och teknik:
- Sverige:
KTH
Chalmers
Lunds Tekniska Högskola, LTH
Uppsala universitet
Luleå tekniska universitet
Blekinge Tekniska Högskola
Umeå universitet
Teknik - fler utbildningsorter...
Naturvetenskap - fler utbildnings-
orter...


- USA:
MIT
Stanford University
Harvard University
University of California, Berkley
Caltech
Princeton University

- Övriga världen:
University of Cambridge
University of Oxford
ETH Zurich

Ekonomi:
- Sverige:
Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Göteborg
Handelshögskolan i Umeå
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

Nationalekonomi...

- Annat land / globalt:
MBA programs
MBASkool

Se vidare:
Universities worldwide...

Referenser:
Tidskrifter, uppslagsverk...

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Svenskt Näringsliv

- Fack:
LO
TCO
SACO
Ledarna

- Yrken:
Se vidare...

- Lediga jobb:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kemisk industri:
Vattenreningskemikalier...

Energi- och miljöteknik:
Se vidare...

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Uppsala universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet

Institut / nätverk:
Pacific Institute
The Stockholm International
Water Institute


Referenser:
Vatten
Watex
Hydrologi
Vattenverk

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kemisk industri:
Gödselmedel...

Produktionsutrustning:
Se vidare...

Förpacknings- och lagringshjälp-
medel:
Se vidare...

Kapital / aktiemarknad:
Temalista Dagligvaror
Carlsberg
Swedish Match

Kreditmarknad:
Landshypotek Bank

Managementkonsulttjänster:
Se vidare...

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Se vidare...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Lantbruk...
Dryck...
Trädgård...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:

- Internationellt/havsforskning:
ICES

- Sverige:
Universitet och högskolor:
SLU
- Miljöanalys
Vidare information om utbildning,
se yrken nedan.

Referenser:
Agriculture - Wikipedia
Agriculture - Britannica
Näringslära

- Historia:
Jordbrukets historia

Missväxt, hungersnöd och svält i
Europa från medeltiden till 1800-
talet


Lantbruksmuseer

- Matkultur:
Svenska köket
Andra länders kök
Bondepraktikan

- Förädling m.m.:
Växtförädling
Avel
Brukshund

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare
Livsmedelsföretagen

- Fack:
Naturvetarna
Unionen
LIVS

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Produktionsutrustning:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Temalista Läkemedel
Active Biotech
Vivesto
Swedish Orphan Biovitrum
Orexo
Moberg Pharma
Hansa Biopharma
BioArctic
BioGaia
Biovica International
Vitrolife

Management:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Chalmers
KTH
Uppsala universitet
Umeå universitet
LTH
Fler utbildningsorter...

Referenser:
Biology
Biotechnology
Genomics
Largest biotechnology and
pharmaceutical companies


Arbetsmarknad:
Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Getinge
CellaVision
Sectra
Elos Medtech
Ortivus
Bio Works Technologies
Bioservo Technologies
Biotage

Management:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
KTH
Linköpings universitet
LTH
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...

Arbetsmarknad/yrken:
Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT / processtyrning:
Se vidare...

Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Industriarbetsgivarna

- Fack:
IF Metall
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Produktionsutrustning:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Bergs Timber
BillerudKorsnäs
Holmen
Rottneros
SCA
Stora Enso

Management:
Se nedan...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
SLU - Jägmästarprogrammet
Skogforsk
RISE bioekonomi

Referenser:
Forestry

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare
TMF
Skogsindustrierna
Industriarbetsgivarna...

- Fack:
GS-facket
Naturvetarna

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, skogsbruk, kemisk industri:
- Textilfibrer m.m.:
Se höger...

Bilindustrin:
Autoliv...

Kapital / aktiemarknad:
Temalista Mode
Björn Borg
Fenix Outdoor International
New Wave
Venue Retail Group

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Textilhögskolan i Borås
Fler utbildningsorter...
Smart textiles
Innovationsprojektet ENTIS

Referenser:
Textile industry
 Textilfibrer:
- Naturfiber
- Konstfiber
H&M
 Historia:
- Industriella revolutionen / "Spinning
  Jenny"

- History of Western fashion

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Teko

- Fack:
Handels

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning / vatten-
reningskemikalier:
Feralco Nordic
Brenntag
Archemi

Jordbruk / gödselmedel:
Yara
Jordelit

Livsmedelsindustri:
Tate & Lyle

Bilar:
- Däck:
Bridgestone
Michelin
Goodyear
Continental
- Plastmaterial:
Borealis

Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Kemira
Yara International
Trelleborg

Management:
Se nedan...

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Umeå universitet
Stockholms universitet
KTH
Lunds universitet
LTH
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Chalmers
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

Forskningsinstitut:
Rise kemi

Referenser:
Kemi
Kemiteknik
Chemical industry
Kemins historia
Chemical warfare

Arbetsmarknad:
Arbetsgivare:
IKEM

FacK:
IF Metall...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Legeringsmetaller för stålindustrin:
Jernkontoret / metallutredning

Energiteknik och elektronik m. m.:
Halvledarmetaller...
Sällsynta jordartsmetaller...
Metaller till elbilsbatterier...

Kritiska råvaror (enl. EU):
Critical raw materials...

Återvinning:
Se vidare...

Leverantörer av mineral-, metall-
och stålprodukter till:

- Bilindustrin - stål och kullager:
SSAB
SKF

- Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...

Produktionsutrustning till
gruvindustrin:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Boliden
Endomines
Lundin Gold
Lundin Mining
Norsk Hydro
Outokumpu
ProfilGruppen
SSAB

Management:
Se nedan...

Marknadsundersökningar, rådgivning:
Roskill
RMG Consulting

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:

- Geovetenskap:
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet

- Stål, metaller, materialteknik:
Information från Jernkontoret...

- Stålbyggnadsinstitutet

- Swerim

- Rise korrosion

- Fossilfritt stål:
Se vidare...


Referenser:
SGU - Metaller och mineral
Geology
Metallurgy
Keramer
Supermaterialet grafen

- Halvledarmetaller:
Kisel:
SGU
Wikipedia

- Sällsynta jordartsmetaller:
SGU
Wikipedia

- Metaller till bl.a elbilsbatterier:
Litium:
SGU
Wikipedia

Kobolt:
SGU
Wikipedia

Arbetsmarknad:

Arbetsgivare:
Industriarbetsgivarna...

FacK:
IF Metall...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil:
Sysav - Siptex

Mineral, metaller, stål:
Stålskrot
Stena Aluminium
Boliden - återvinning av elektronik-
material


Utrustning för insamling av
aluminiumburkar och PET-flaskor:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Reglerteknik
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Utrustning för:

- jordbruk, fiske livsmedelsindustri:
Alfa Laval - food processing
GEA
Söderberg & Haak
Lantmännen Maskin
Mer produkter för jordbruk...

- bioteknik och läkemedel:
Alfa Laval - biotechnology

- skogsindustri:
Husqvarna
LantbruksNet/skog...

- gruvindustri:
Atlas Copco
Tomra/Gruvdrift

- återvinning / insamling av
aluminiumburkar och PET-flaskor:
Tomra/Returlösningar

- bilindustri:
ABB Automotive


Processdatorer:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Alfa Laval
SKF
Atlas Copco
Sandvik
Husqvarna
Nobia
Electrolux
Clas Ohlson

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
- Universitet och högskolor:
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Chalmers
Linköpings universitet
Fler utbildningsorter...

Referenser:
Svetsning
Hydraulik
Pneumatik
 Historia:
- Industriella revolutionen /
  ångmaskinen


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedelsindustri:
Tetra Pak
Dow packaging

Aktiemarknad:
Bong

Management:
Se nedan...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
IAPRI

Referenser:
Packaging and labelling
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:
Vattenindustrin

Bilindustri:
- Motorer:
VCES

Datorer och IT:
Alfa Laval - Data center cooling

Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...

Aktiemarknad för energi-
och miljöteknik:
ABB
NIBE Industrier
Studsvik
Systemair
Nederman

Management:
Se nedan...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:

USA:
EERC

Sverige:
- Universitet och högskolor:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
LTH
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

IVL Svenska Miljöinstitutet

Referenser:
Energiteknik
Miljöteknik

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Installatörsföretagen

- Fack:
Unionen
Elektrikerna

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
KTH - Farkostteknik
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Komponenter:
Se vidare...

Kemi / däck, plasmaterial:
Se vidare...

Stål och kullager:
Se vidare...

Energi- och miljöteknik:
- Bilmotorer:
Se vidare...

- Elbilsbatterier:
Se vidare...

Elektronik, datorer:
Fyrtio procent av bilens nypris
är kostnader för elektronik


Bilarnas elektrifiering förändrar
montörernas arbete


Top Companies in the Automotive
Electronics Industry


GPS...

Produktionsutrustning:
Robotar...

Aktiemarknad:
Volvo
Haldex
Tesla

Management:
Se nedan...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Automotive industry
Hybrid vehicle
Electric car
Lithium
Cobolt
Svenska cykelmärken

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Teknikutveckling:
Semcon

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:


Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
CSIC

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FOU:
MDH - Tillförlitliga flyg- och rymd-
system


Rymdforskning:
NASA
SSC
Viking - Sveriges första satellit
Esrange
FOI - Rymd- och missilfrågor
Rymdstyrelsen...

Referenser:
Aerospace manufacturer
SAAB AB

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital / aktiemarknad:
Temalista IT
Philips
Canon
Hexagon

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
KTH - Skolan för elektroteknik och
datavetenskap


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
It & telekomforetagen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Produktionsutrustning för halv-
ledarindustrin:
ASML

Elektronik till bilindustrin:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Ericsson
Nokia
Pricer

Management:
Se nedan...

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
LTH
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Chalmers
KTH
Fler utbildningsorter...

Referenser:
Electronics
Telefon
Camera
GIS
GPS
Automotive navigation system

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Råvaror m.m. / processtyrning:
ABB

Energi- och miljöteknik:
Data center cooling...

Aktiemarknad:
Tietoevry
HP
IBM
Atea
Sinch

Stödfunktioner:
Managementkonsulttjänster:
- Beslutsstöd:
Gartner

- Affärssystem:
SAP
Netsuite ERP
Oracle ERP Cloud
Microsoft Dynamics GP
Syspro

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:

Universitet och högskolor:
Chalmers
Lunds universitet
Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
KTH
Fler utbildningsorter...

Artificiell intelligens:
Umeå universitet
Stockholms universitet
KTH
Uppsala universitet
Luleå tekniska universitet

Annan utbildning:
Global knowledge
Lexicon

Referenser:
Computer science
Artificial intelligence
Affärssystem

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Leverantörer av:
- Råvaror och material:
Byggmatrialindustrierna
Benders

- Energi- och miljöteknik:
Branschorg.:
SVEP
Svensk Ventilation
VVS-Fabrikanternas Råd
Installatörsföretagen
Energi- och Miljötekniska
Föreningen


- Datorer och IT:
Next tech
ESRI
Geoforum Sverige

- Konsulttjänster:
Tyrens
Sweco
Ramboll
WSP

Aktiemarknad:
JM
NCC
Peab
Skanska
Sweco
WSP Global

Management:
Se nedan...

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
SCB

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Samhällsbyggnad:
Chalmers
KTH
LTH
Luleå tekniska universitet
Fler utbildningsorter...
Arkitektutbildning...

- Samhällsplanering:
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Högskolan i Dalarna

- Geoinformatik:
KTH

- Projektstyrning m.m.:
Byggakademin

- Naturgeografi:
Lunds universitet
Stockholms universitet

Nätverk:
IQ Samhällsbyggnad
Viable Cities

Se också:
Geovetenskap....
Demografi....


Referenser:
Urban planning
Sustainable design
William Mcdonough

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Byggföretagen
Innovationsföretagen

- Fack:
Byggnads

- Yrken:
Se vidare...

- Arbetsmiljö:
Galaxen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital / aktiemarknad:
Temalista Fastigheter
Se också:
Akelius Residential Property
Fabege
Fast. Balder
Heba
Sagax
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter

Stödfunktioner:
- Management:
Se nedan...

- Juridisk konsultation:
Advokatsamfundet - se
Fastighetsrätt


- Marknads- och opinionsunder-
sökninga; statistik:
Se nedan...

- Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
KTH
Mäklarutbildningar

Arbetsmarknad:
- Arbetsförmedling:
Fastighetsjobb

- Arbetsgivare:
Fastigo

- Yrken:
Se vidare...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
SAAB

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Arms industry
List of defense contractors
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Assa Abloy
Concejo
Troax Group

Marknadsföring och reklam / mässor:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:


Marknadsföring och reklam / mässor:
Stockholm Furniture & Light Fair

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
IKEA

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
SkiStar

Marknadsföring och reklam / mässor:
Jakt - Elmia Game Fair
Sportfiskemässan

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

2.0 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad - se ovan:
- Livsmedel...
- Kläder...
- Bilar...
- Elektronik, datorer, IT...
- Sport- och fritidsprodukter...

Betalningstjänster e-handel:
Paypal
Klarna

Management:
Se nedan...

Marknads- och opinionsunder-
sökningar:
Global Powers of Retailing
Handelns utredningsinstitut

Marknadsföring och reklam / mässor:
Antikmässan i Älvsjö
Andra mässor

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Försäljning och handel...

Referenser:
Walmart

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Svensk Handel

- Fack:
Handels
Unionen

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

- Svensk utrikeshandelsstatistik:
SCB
Kommerskollegium...
OEC / Sweden

- Internationell handelsstatistik:
OEC

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
The World Trade Institute
Ekonomi - se ovan...

Referenser:
Schengensamarbetet
International trade
- Historia:
East India Company
Svenska Ostindiska Companiet
Hansan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Management:
Se nedan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Ekonomi - se ovan...

Referenser:
Largest financial services
companies by revenue

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital / aktiemarknad:

Företag som äger aktier i
andra bolag:
Temalista Investmentbolag

Kompetens & arbetskraft:

Aktiemarknad för företag
inom utbildning eller arbets-
marknad:
AcadeMedia
ManpowerGroup
Poolia
Ogunsen

Referenser:
Stock exchanges

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Handelsbanken
Nordea Bank
SEB
Swedbank
Avanza Bank Holding

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Largest Banks in the World
Svenska affärsbanker

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
BAO

- Fack:
Finansförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Aktuarie

Arbetsmarknad:
AFA
FAO
Forena

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Intrum

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruksprodukter:
McKinsey & Company
Bain & Company

Skogsprodukter:
McKinsey & Company
Bain & Company
PWC

Industrier:
McKinsey & Company - Industries
BCG - Industries
Bain & Company - Industries
Accenture - Industries
Deloitte - Brancher
PWC - Industries
Ernst & Young - Industries
KPMG - Industries

Aktiemarknad affärssystem:
Tietoevry - se ovan...
Vitec software group

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
MBA programs - se ovan...
Fler utbildningar...

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Fortnox

Management:
Se ovannämnda företag.

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se vidare...

Referenser:
Accounting
Accounting scandals

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:
Advokatsamfundet

Kompetens & arbetskraft:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:

Advokatsamfundet

Utbildning juridik:
Lunds universitet
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...

Referenser:
Law

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:
SCB - Vattenuttag och vattenanvänd-
ning i Sverige


Jordbruk, fiske, skogsbruk:
SCB - Jord- och skogsbruk, fiske
SCB - Miljö - Gödselmedel och kalk

Kemikalier:
SCB - Miljö - Kemikalier, försäljning
och användning


Bilindustrin:
Automotive electronics...

Fastighetstjänster:
Mäklarstatistik
Valueguard
Värderingsdata
Fastighetsbarometern

Marknadsföring och reklam:
IRM

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning statistik:
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...

Arbetsmarknad:
- Undersökning av anställdas
  syn på arbetsgivare/employer
  branding:
Universum
We select

- Arbetsmarknadsstatistik:
SCB - Arbetsmarknad

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Sveriges Annonsörer

Mässor:

- Lantbruk:
   Elmia Lantbruk

- Dryck:
   Stockholm Beer & Whisky Festival
   Dryckmässor i Sverige

- Trädgård:
   Nordiska Trädgårdar
   Andra mässor

- Skog:
   Elmia Wood

- Förpackningar:
   Scanpack

- Kraftteknik och belysning:
   Elfack

- Bilar:
   Bilmässor

- Båtar:
   Allt för sjön
   Andra mässor

- Elektronik:
   S.E.E. Scandinavian Electronic
   Event


- Datorer och IT:
   CEBIT
   Forum4it

- Säkerhet:
   SKYDD

- Bygg och boende:
   Bomässor i Sverige

- Fastigheter:
   Business arena

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Berghs
IHM Business school
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Fler utbildningsorter...
Se också ovan...

Referenser:
Marketing
Small business marketing
Social media marketing
CRM
History of marketing

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil och konfektion:
Swedish Fashion Council

Internationell handel:
Datamyne
Import Genius
Panjiva

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Docere
Kairos Future
Wide narrow
Risk- och krishantering...

Referenser:
Competitive intelligence
The Comprehensive Guide to
SWOT Analysis


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson