Samband mellan 'Hälsa och miljö' och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Försörjning

 
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Produktion av:

- Bioteknik och läkemedel:
Medlemmar i Sweden Bio
Medlemmar i Lif

APL

- Medicinsk teknik:
Medlemmar i Swedish Medtech


Distribution av läkemedel och
medicintekniska produkter:
- Partihandel:
Tamro
Oriola
OneMed Sverige
Curemed Nordic

- Detaljhandel / Apotek:
Apoex
Apoteket
Apotea
Apotek Hjärtat
Kronans Apotek
Apoteksgruppen
Apohem
Doz Apotek


Upphandling:
Adda


Datorer och IT:
CGI
Siemens
Tietoevry
Oracle
Sap


Aktiemarknad:
Aktier inom Vård- och Omsorg


Försäkringar:
Försäkringar i vården
Trygg-Hansa
Skandia
Länsförsäkringar
Försäkringskassan


Management consulting:
McKinsey
Meditude
Canea
Centigo
Ekan Management

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Sveriges kommuner och
regioner

Vårdföretagarna


- Fack:
Kommunal
Unionen
Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet
Sveriges Farmaceuter


- Arbetsmiljö:
Previa
Feelgood
Bra Balans
Hälso- och sjukvård
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Se ovan.

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Läkareutbildning...
Sjuksköterskeutbildning...


Forskning:
- Sverige:
Karolinska institutet
Lunds universitet
Örebro universitetssjukhus
Science for Life Laboratory

- Annat land:
Oxford University
Harvard Medical School
Cambridge University


Forskningsfrämjande och finansiering:
SSMF
Svenska Läkaresällskapet
Cancerfonden
Barncancerfonden
Hjärt-Lungfonden


Referenser:
Medicine


Medicin på nätet:
- Svenska webbplatser:
Se vidare...

- Utländska webbplatser:
Se vidare...


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare occh fack:
Se ovan...

- Yrken:
Läkare
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Ortivus

Se vidare ovan...


Transportmedel / ambulanser:
Nilsson Special vehicles
Ambulansproduktion AB
Profile
Nordic Vehicle Euro-Lans


Säkerhets- och räddningsutrustning:
Standby
Ferno Norden

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare occh fack:
Se ovan...

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vatten- och livsmedelsförsörjning:
Utbrottshandbok - livsmedels- och
vattenburen smittaBioteknik och läkemedel:
Pfizer
BioNTech
Johnson & Johnson
Moderna
Astra Zeneca
Novavax
Sinopharm


Läkemedel mot covid 19:
Paxlovid

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:

- USA:
NIAID
Harvard

- UK:
Cambridge

- Sverige:
Karolinska Institutet
Göteborgs Universitet
Lunds Universitet
Umeå Universitet
Uppsala Universitet
Knut och Alice Wallenbergs
StiftelseReferenser:
GISAID
Infectious diseases
Epidemiology

- Historia:
Digerdöden
Smittorna som dödat miljoner


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare occh fack:
Se ovan...

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

Psykologi:
Karolinska Institutet
Stockholms Universitet
Örebro Universitet
Göteborgs Universitet
Karlstads Universitet
Uppsala Universitet
Fler utbildningar...
Se vidare...


Psykiatri:
Svenska Psykiatriska Föreningen
Uppsala universitet, KCKP


Intresseföreningar:

- Sverige:
Svenska Psykiatriska Föreningen
Psykologi - Nationella föreningar

- USA:
American Psychiatric Association
American Psychological Association


Referenser:
Psychology
Sigmund Freud
Carl Jung - Britannica
Carl Jung - TV-interview 1959
DSM 5

- Musikterapi:
Music therapy


Arbetsmarknad:
- Fack:
Psykologförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Nobel biocare
Svensk dentalservice
Unident


Datorer och IT:
Plandent / Dental IT
Anidem Computers

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Tandläkare


Arbetsmarknad:
- Fack:
Tandläkarförbundet
Vision

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Hjälpmedel för kropps- och skönhets-
vård (kosmetika m.m.):

Kicks
Skincity
Shopping4net
Gocciani
Fashionave
Baresso
Barber supplier


Se vidare:
Kosmetik- och hygienföretagen
(KoHF)...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Sverige:
Karolinska institutet
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

- Annat land:
Harvard School of Public Health
University of Oxford


Referenser:
American Journal of Epidemiology
Nutrition
Livet i tarmen
Food & Nutrition Research


Arbetsmarknad:
- Fack:
DRF

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:

- SKR, upphandling:
Adda


Aktiemarknad:
Humana
Ambea
Attendo

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Sverige:
Social omsorg...

- Annat land:
University of Oxford


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Svenska Vård

- Fack:
Akademikerförbundet SSR
Vision

-Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se vidare...


Referenser:
Narkotikaprisutvecklingen i
Sverige 1988-2022


Narkotikamarknader

Social rejection

Tillsyn av SiS särskilda ungdoms-
hem 2021-2022


Nykterhetsrörelsen


Arbetsmarknad:

- Yrken:
Se vidare...

- Arbetsmiljö:
Feelgood
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:

- Gymnasium:
Barn och fritidsprogrammet...

- Universitet och högskolor:
Förskollärare...


Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:

- Rollatorer m.m.:
Trust Care
Senior24
NettoMedical
Hjälpmedelsbutiken Plaza
Se vidare:
Handikapphjälpmedel...

- Glasögon:
Specsavers
Synsam
Synoptik
Direkt optik
Smarteyes
Se vidare:
Optiker...

- Hörselhjälpmedel:
Audika
Audionova
Audionomkliniken
Eartech

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se vidare...


Arbetsmarknad:

- Yrken:
Se vidare...

- Arbetsmiljö:
Omsorg och sociala tjänster
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vatten:
WaterAid

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Antropologi och utveckling
Utvecklingsstudier / Bistånd /
Välstånd...


- Internationella stiftelser:
Se vidare...


Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Teknisk konsultation:
Norconsult
Tyrens
Sweco
Ramboll
WSP
Bengt Dahlgren
Rejlers

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Risk- och krishantering:
MSB-kurser
Lunds tekniska högskola
Karlstads universitet
Mittuniversitet, Östersund
Katastrofpsykiatri...
Katastrofmedicin...

- Geovetenskap:
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Lunds universitet


Referenser:
Geovetenskap


Arbetsmarknad:
- Fack:
SACO - Geovetare
Naturvetarna - Jobb för geovetare

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Skogsindustrin m.fl.:
- Bekämpning av skogsbränder:
Skogsindustrierna
Skogsforsk
SkogsSverige - skogsbrand


Säkerhetsprodukter:
- Brandskydd:
Svebra


Försäkringsverksamhet:
Svensk Försäkring - Skogsbrand

Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Brandingenjör utbildning
Skogsbrandforskning
Wildland Fire Science


Referenser:

- Olyckor:
Chernobyl disaster
Oljeutsläppet i Mexikanska
golfen 2010


- Bränder:
Wildfire
Fire ecology
Understanding & Preparing
for FireArbetsmarknad:

- Fack:
Brandmännens Riksförbund

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Jordbruk:
Desert Control


Satelliter / Väder- och miljö-
övervakning:
NOAA
Eumetsat


Elektronik, teleteknik, instrument:

- Väderdetektorer:
Awos
Aqs
Eliasson Engineering
FDS Mätteknik

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Meteorologi:
Uppsala universitet
Stockholms universitet

- Geovetenskap:
Geofysik - Uppsala universitet
SNSN
Fler Utbildningar...

- Rymdfysik:
Institutet för rymdfysik


Referenser:
Weather
Meteo-Technology


Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Fossilfritt stål:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Forkning om klimatförändringar:
MCC
Max Planck Institute
EPA
SMHI - Rossby Centre
CSPR


Nätverk:
The Union of Concerned
ScientistsReferenser:
Climate
Växthuseffekten
Global Climate change
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Generellt:
ISO 14001


Jordbruk:
LRF


Skogsbruk, trä, papper:
Skogsindustrierna


Textil och konfektion:
TEKO


Mineral, stål, metaller:
Gruvindustrin
Stålindustrin


Bilar:
Mobility Sweden


Båtar:
Sweboat


Teknisk konsultation:
Tyrens
Sweco
Norconsult
Ramboll
WSP
Afry
PE
Cowi


Se vidare arkitekter m.fl. medlemmar
i Innovationsföretagen...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
World Resources Institute
Pacific Institute...
Planet Ark
Stockholms internationella
miljöinstitut (SEI)

Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
SLU - Miljöanalys
GMC
IVL Svenska Miljöinstitutet

Mistra
Formas


Arbetsmarknad/yrken:
Miljövårdsyrken...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Skogsbruk, livsmedelsind.,
kemisk ind.:
WWF - Palmolja


Produktutveckling med naturen
som förebild:
Se Biomimetics...till höger


Väder- och miljöövervakning via:

- Satelliter:
NOAA

- Drönare:
Globhe


Teknisk konsultation:
WSP
Sweco
Norconsult
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Centrum för biologisk mångfald
Science for Life Laboratory
Stockholm Resilience Centre
Beijer Institute
Se vidare ovan...


Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...


Referenser:
Biology - Wikipedia
Biology - Britannica
Encyclopedia of Life
GBIF
Ecosystem
Ecology
Nationalparker i världen
Biomimetics

- Samband mellan natur-
  upplevelser och hälsa:
Dr. Qin Li - Forest Bathing
Stanford University - The Natural
Capital Project

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Läkemedel, tandvårds-
produkter m.m.:
Zoetis
Vimian Group
Swedencare

- Apotek:
Swevet
Apovet
Se vidare...


Medicinsk teknik / Veterinär-
produkter:
Vimian Group
Swemed


Djurförsäkringar:
ManyPets
Agria djurförsäkring
Sveland djurförsäkringar
Lassie


Se vidare:
Köpa husdjur...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:

- Gymnasium:
Djurvård...

- Universitet och högskolor:
Veterinär
Djurskötare / Djurvårdare...


Referenser:
World Organisation for
Animal Health

Epizootisjukdomar - SVA


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare

- Fack:
Sveriges Veterinärförbund

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

Luftrenare för:

- industri, lager, verkkstäder:
Mölnbacka Industri AB, MIAB
Camfil
Gilwig AB
Zehnder
Njord Clean Air
Luftmiljöbutiken

- hushåll:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Norva 24 Group
Rollins


Teknisk konsultation:
PE
AFRY
Ramboll
Tyrens
Norconsult
Sweco

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Buller:
MWL
Karolinska Institutet
Göteborgs universitet
Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI)


- Marksanering:
Stockholms universitet
Chalmers
Umeå universitet
Uppsala universitet
IVL Svenska Miljöinstitutet
Ulja AB

- Annan sanering:
Klottersanering:
MPE International

Sanering asbest, PCB m.m.:
JA kompetens
Instruktörerna i Norden AB
OnePartnerGroup Academy

Se vidare ovan...


Referenser:
Pollution
Utsläpp till luft


Arbetsmarknad/yrken:
Saneringsarbetare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:


Energi- och miljöteknik:
Studsvik


Teknisk konsultation:
Profu
Cowi
Tyrens
Norconsult
Sweco
Ramboll
Afry


Återvinning av:
- material...
- biogödsel...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan...


Nätverk:
Waste refinery


Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson