Samband mellan Hälsa och miljö och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bioteknik och läkemedel:
Se vidare...

Medicinsk teknik:
Se vidare...

AI i vården:
Medtech4Health

IT i vården:
Ortivus
RaySearch Laboratories
CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap
IT i vården-dagen

SKR, upphandling:
Adda

Försäkringar:
Försäkringar i vården
Trygg-Hansa
Skandia
Länsförsäkringar
Försäkringskassan

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Läkareutbildning...
Sjuksköterskeutbildning...

Forskning:
- Sverige:
Karolinska institutet
Lunds universitet
Örebro universitetssjukhus
Arbets- och miljömedicin
Linköpings universitet KMC

- Annat land:
Oxford University
Harvard Medical School
Cambridge University
NIEHS, USA

Critical care organizations:
ESICM
SCCM
ELSO

Referenser:
Medicinska och naturveten-
skapliga tidskrifter:
NEJM
The Lancet
Nature
Science

Medicin på nätet:
- Svenska webbplatser:
Se vidare...

- Utländska webbplatser:
Se vidare...

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Sveriges kommuner och
regioner

Vårdföretagarna

- Fack:
Kommunal
Unionen
Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet

- Yrken:
Se vidare...

- Arbetsmiljö:
Previa
Feelgood
Bra Balans
Hälso- och sjukvård
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

Psykologi:
Karolinska Institutet
Stockholms Universitet
Örebro Universitet
Göteborgs Universitet
Karlstads Universitet
Uppsala Universitet
Fler utbildningar...

Psykiatri:
Svenska Psykiatriska Föreningen
Uppsala universitet, KCKP

Referenser:
Psychology
Carl Jung, analytic psychology
Sigmund Freud, psychoanalysis
DSM 5

Arbetsmarknad:
- Fack:
Psykologförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Nobel biocare
Svensk dentalservice
Unident

IT i tandvården:
Tieto

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Tandläkare

Arbetsmarknad:
- Fack:
Tandläkarförbundet
Vision

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
- Sverige:
Karolinska institutet
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

- Annat land:
Harvard School of Public Health
University of Oxford

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedel:
WHO/food safety

Bioteknik och läkemedel:
- Covid 19-vaccin m.m.:
Pfizer
BioNTech
Johnson & Johnson
Sputnik V
Moderna
Astra Zeneca
Novavax
Sinopharm

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
USA / NIAID

Referenser:
GISAID
Infectious diseases
Epidemiology
- Historia:
Digerdöden
Smittorna som dödat miljoner

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vatten och hygien:
Vattenförsörjning...
Hygienartiklar...

Livsmedel:
Se vidare...

Sport- och frilufts(artiklar /
anläggningar):
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hälsa / Friskvård...
Kost / Näringslära...

Referenser:
Nutrition
Food & Nutrition Research

Arbetsmarknad:
- Fack:
DRF

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

SKR, upphandling:
Adda

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
- Sverige:
Social omsorg...

- Annat land:
University of Oxford

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Svenska Vård

- Fack:
Akademikerförbundet SSR
Vision

-Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Gymnasium:
Barn och fritidsprogrammet...

- Universitet och högskolor:
Förskollärare...

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:

- Rollatorer m.m.:
Trust Care
Senior24
NettoMedical
Hjälpmedelsbutiken Plaza
Se vidare söktjänsten:
Infoo...

- Glasögon:
Specsavers
Synsam
Synoptik
Direkt optik
Smarteyes
Se vidare söktjänsten:
Infoo...

- Hörselhjälpmedel:
Audika
Audionova
Audionomkliniken
Eartech


Aktiemarknad:
Ambea
Attendo

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Logoped...
Optiker...
Audionom...

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...

Arbetsmiljö:
Omsorg och sociala tjänster
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Nykterhetsrörelsen

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...

- Arbetsmiljö:
Alna
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vatten:
WaterAid

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Antropologi och utveckling
Utvecklingsstudier / Bistånd /
Välstånd...


Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Risk- och krishantering:
MSB-kurser
Lunds tekniska högskola
Karlstads universitet
Mittuniversitet, Östersund
Katastrofpsykiatri...
Katastrofmedicin...

- Geovetenskap:
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Lunds universitet

Referenser:
Geovetenskap

Arbetsmarknad:
- Fack:
SACO - Geovetare
Naturvetarna - Jobb för geovetare

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsindustri:
- Bekämpning av skogsbränder:
Skogsindustrierna
Skogsforsk
LRF

Säkerhetsprodukter:
Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Brandingenjör utbildning
Skogsbrandforskning
Wildland Fire Science

Referenser:
- Olyckor:
Chernobyl disaster
Oljeutsläppet i Mexikanska
golfen 2010

- Bränder:
Wildfire
Fire ecology
Understanding & Preparing
for Fire


Arbetsmarknad:
- Fack:
Brandmännens Riksförbund

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk:
Se vidare Desert Control...

Transportmedel för lufttransporter:
Vädersatelliter (NOAA)...

Elektronik, teleteknik, instrument:
Meteorologiska instrument...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Meteorologi:
Uppsala universitet
Stockholms universitet

Geovetenskap...

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Forkning om klimatföränd-
ringar:
MCC
Max Planck Institute
EPA
SMHI - Rossby Centre
CSPR

- Nätverk:
The Union of Concerned
Scientists


Referenser:
Climate
Växthuseffekten
Global Climate change
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Generellt:
ISO 14001

Jordbruk:
LRF

Skogsbruk, trä, papper:
Skogsindustrierna

Textil och konfektion:
TEKO

Mineral, stål, metaller:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Bilar:
Bil Sweden - Miljö & Säkerhet

Båtar:
Sweboat - Miljöanpassat båtliv

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
World Resources Institute
Pacific Institute...
Planet Ark
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
SLU
GMC
Mistra
IVL Svenska Miljöinstitutet

Formas

Arbetsmarknad/yrken:
Miljövårdsyrken...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsbruk, livsmedelsind.,
kemisk ind.:
WWF - Palmolja

Produktutveckling med naturen
som förebild:
Se Biomimetics...till höger

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Centrum för biologisk mångfald
Se vidare ovan...

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan

Referenser:
Encyclopedia of Life
GBIF
Ecosystem
Ecology
Nationalparker i världen
Biomimetics
- Samband mellan natur-
  upplevelser och hälsa:
Dr. Qin Li - Forest Bathing
Stanford University - The Natural
Capital Project

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedel:
Veterinärbutiken

Bioteknik och läkemedel /
tanndvårdsprodukter m.m.:
Swedencare

Medicinsk teknik / Veterinär-
produkter:
Swemed

Försäkringar:
Agria djurförsäkring
Sveland djurförsäkringar

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Gymnasium:
Djurvård...

- Universitet och högskolor:
Veterinär
Djurskötare/Djurvårdare...

Referenser:
World Organisation for
Animal Health


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare

- Fack:
Sveriges Veterinärförbund

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Stål:
Fossilfritt stål...

Se vidare ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
MWL
Se vidare ovan...

Referenser:
Pollution
Utsläpp till luft

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Återvinning...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan...

Waste refinery
Profu

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson