Samband inom skyddssektorn

Fokus: Hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Skydd

 
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet - Totalförsvar -
Civilt försvar:
Hälso- och sjukvårdens beredskap -
struktur för ökad förmåga...Brottsbekämpning:
Rättsmedicinalverket...


Skydd av mänskliga rättigheter:
Nätverket mot olämplig styrning
av sjukvården

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Folkhälsomyndigheten - värme-
böljorArbets- och miljömedicin:
- USA:
NIEHS

- Sverige:
Uppsala
Örebro
Lund
Syd
Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karolinska Institutet
Umeå
Linköping
Katastrofmedicinskt centrum


Avfallshantering:
Stena Recycling
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Biologisk krigföring...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot allvarligare olyckor
eller naturkatastrofer:
Katastrofpsykiatri...
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Hälsa - Natur:
Se vidare...
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:

FN:
UNODC


Europol:
Drug trafficking


Sverige:

- Polisens arbete:
Narkotikabrott
Unga som begår brott

- Tullverkets arbete:
Droger

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Polisens arbete:
Brott mot barn

Hälsa och miljö:

Barnsjukvård:
Akademiska barnsjukhuset
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Säkerhet och rättsväsende:

Polisens arbete:
Brott mot äldre och personer
med funktionsnedsättning

Hälsa och miljö:

Äldresjukvård:
Geriatrik
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
- Polisens arbete:
Anlagda bränder

Hälsa och miljö:

Skydd av biologisk mångfald
och ekosystem:

- Effekter av skogsbrand
Fire ecology...
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd av biologisk mångfald
och ekosystem:

Crowther lab
The blue carbon initiative

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:
Biological warfare...


Brottsbekämpning:
- Polisens arbete:
Miljöbrott

- Domstolar:
Mark- och miljödomstolar

Hälsa och miljö:

Se arbets- och miljömedicin
ovan...

Säkerhet och rättsväsende:

Wildlife crime prevention:

- Internationellt:
ICCWC
EU Commission


- Sverige:
Polisen - Artskyddsbrott


- Föreningar / stiftelser:
Illegal handel med vilda djur
och växter


Wildlife Justice Commission

Ifaw

Big life foundation

Wildlife crime prevention

Rewild

Hälsa och miljö:

Natur - Hälsa:
Se vidare...

Skydd mot olyckor och bränder:
Fire ecology...

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:

- Polisens arbete avseende:
Djurplågeri

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Kustbevakningens miljöräddnings-
tjänst

Hälsa och miljö:

Se arbets- och miljömedicin
ovan...

Se Relationer till:, till höger.  

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa och
   miljö

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson