Fokus: LedningOm ledning
Ledningsverksamheter

1. Politiska beslut
    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur

2. Offentlig förvalt-
    ning

    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur


www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson