Fokus: FörsörjningOm försörjning
Försörjningsverksamheter

Relationer mellan
1. Kompetens och
    arbetskraft

    och:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur

2. Produkter och
    kapital

    och:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur


www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson