Fokus: Försörjning


Om försörjning
Försörjningsverksamheter

1. Kompetens och
    arbetskraft

    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur

2. Produkter och
    kapital

    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur


www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson