Samband mellan 'Privatliv, föreningsliv, religion' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Privatliv, föreningsliv, religion
Ledning

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar avseende:

- Familj:
Familjerätt
Abortlag (1974:595)
Lag (2018:1289) om adoption i
internationella situationer


- Hem:
Fastighets- & hyresrätt

- Ekonomi och konsumtion:
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Skatterätt
Konsumentjuridik

- Migration:
Migrationsrätt


Riksdagsval:
Val till riksdagen
Partisympatier...

Kommunal- och regionval:
Information från SKR

Offentlig förvaltning:

EU:
Family
Residence formalities
Consumers


Sverige:

- Familj:
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF)

- Att adoptera
- Adoptionsorganisationer...
Barnombudsmannen
Socialstyrelsen


- Boende:
Boverket
SCB:
- Boende, byggande och
  bebyggelse

- Hushållens boende
- Befolkningsstatisstik
Demografisk utveckling...


- Ekonomi:
Arbetsförmedlingen...

Försäkringskassan
- Föräldraledighet och föräldra-
  penning

- Vård av barn
- Sjukersättning

Skatteverket
- Boupptäckning och arvsskifte
- Rot- och rutavdrag

Kronofogden

Allmänna arvsfonden

Pensionsmyndigheten
Statens tjänstepensionsverk
Min pension


- Konsumtion:
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumentombudsmannen
SCB - Konsumentprisindex (KPI)


- Migration:
Migrationsverket
Informationssverige.se


Kommun:

- Stockholm stad:
Förskola
Stöd och familj
Socialtjänst
Vuxenutbildning / Svenska för
invandrare

Bygga, bo och leva hållbart

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se "Relationer till", till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:

Jaktlag (1987:259)
Fiskelag (1993:787)

Offentlig förvaltning:

Sverige:

- Statlig central nivå:
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten

- Statlig regional nivå:
Länsstyrelsen Uppsala
Annan länsstyrelse


Region och kommun:

- Region Stockholm:
Skärgårdsstiftelsen

- Annan region

- Stockholm stad:
Motionera, simma och träna
Parker och natur
Hellasgården

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Politiska partier:
Partier i Sveriges Riksdag...
Svenska småpartier...

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågorKommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar avseende:

- Trossamfund:
Lag (1998:1593) om trossamfund

- Svenska kyrkan:
Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan

- Begravningsväsendet:
Begravningslag (1990:1144)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Myndigheten för stöd till
trossamfundKommun:

- Begravning och kyrkogårdar:

Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter

Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson