Samband mellan 'Tele-/datorkom & post' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Ledning

 
EU:
Digital single market

Sverige:
Digitaliseringspolitik

Lagar:
Lag (2022:482) om elektronisk
kommunikation

FN:
ITU

EU:
Shaping Europe’s digital
future


Sverige:
PTS
PTS - krisberedskap...
PTS - totalförsvar...
Digg
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Teracom Mobobil / Teracom Group
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (1993:599) om radio-
kommunikation

Offentlig förvaltning:

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Teracom
Teracom - krisberedskap...        
Teracom - totalförsvar...
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på
internet

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Myndigheter i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

Offentlig förvaltning:

PTS - post
PTS - Svensk postmarknad 2022
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
Nät
 - Telekom
   & post


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson