Samband mellan Tele-/datorkom & post och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Ledning

 
EU:
Digital single market

Sverige:
Digitaliseringspolitik
Infrastrukturdepartementet

"Kommunikation för vår gemen-
samma säkerhet"


Lagar:
Lag (2003:389) om elektronisk
kommunikation

FN:
ITU

EU:
Shaping Europe’s digital
future


Sverige:
PTS
PTS - krisberedskap...
PTS - totalförsvar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (1993:599) om radio-
kommunikation

Offentlig förvaltning:

Politik:

Offentlig förvaltning:

Teracom
Teracom - krisberedskap...        
Teracom - totalförsvar...
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på
internet

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Internetgaranti

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Myndigheter i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster

Offentlig förvaltning:

PTS - post
PTS - Svensk postmarknad 2022
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Nät
 - Telekom
   & post

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson