Politiska beslut

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
1. Över-/ internationell nivå

  EU

The European Council
European Parliament
European Central Bank
EU website
Så fungerar EU

- Lagar:
EU-fördragen
Institutioner, lagar och budget

  Annan organisation        

UN
OECD
Council of Europe
Nordiska rådet
Nordiska ministerrådet
OAS
APEC
ASEAN
SCO
BRICS
African Union
Se vidare Globaledge - trade bloc...

2. Statlig nivå

  Sverige

Så styrs Sverige
Riksdagen
Regeringen
Riksbanken, penningpolitik
Utrikes- och säkerhetspolitik
Statens budget
Sveriges Kungahus
Lagstifningsprocessen

Se vidare:
Sverige...


- Grundlagar:
Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Successionsordning (1810:0926)
Riksdagsordning (2014:801)


- Partier i Sveriges riksdag:
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

  Annat land

USA:
The White House
United States Congress

- Grundlagar:
Constitution of the United States
The Declaration of Independence


EU:
EU-land


Världen:
Utrikespolitiska Institutet - Landguiden

3. Kommunal nivå

  Kommun/region
  i Sverige

Kommuner och regioner:
Så styrs kommunen
Så styrs regionen


Se kommun- resp. regionfullmäktige
i resp. kommun/region:
Kommuner, lista
Regioner. lista

  Regional/lokal nivå
  i annat land

USA:
State government
Local government


EU-land:
Frankrikes regioner
Tysklands förbundsländer
Regions of England

Upp
Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson