Politiska beslut

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
1. Över-/ internationell nivå

  EU

The European Council
The Council of the European Union
European Parliament
European Central Bank
EU website
EU-information

  Annan organisation        

UN
OECD
Council of Europe
Nordiska rådet

OAS
APEC
ASEAN
SCO
African Union

2. Statlig nivå

  Sverige

Så styrs Sverige
Riksdagen
Regeringen
Riksbanken, penningpolitik
Utrikes- och säkerhetspolitik
Statens budget
Sveriges Kungahus
Lagstifningsprocessen

Partier i Sveriges riksdag:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

  Annat land

USA:
United States Congress
The White House

EU:
EU-land

Världen:
Utrikespolitiska Institutet - Landguiden

3. Kommunal nivå

  Kommun/region
  i Sverige

Kommuner och regioner:
Sveriges kommuner och regioner
Kommuner, lista
Regioner. lista

  Regional/lokal nivå
  i annat land

USA:
State government
Local government

Tyskland:
Förbundsland (Bundesland)
Kommun (Gemeinde)

Upp
Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson