Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Nät

 
   

Tele-/datorkom & post:

Signalspaning:
- Sverige:
FRA

- USA:
NSA

- UK:
GCHQ

- Allians:
Five eyes...

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

PTS - totalförsvar
Teracom - totalförsvar

Energi & transporter:

FOI - energi

Tele-/datorkom & post:

 

Energi & transporter:

Energi:
IAEA

Transporter och logistik:
Military logistics...

Tele-/datorkom & post:

Se nedan...

Energi & transporter:

Se nedan...
   

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Säkerhetspolis

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
How safe are our supply
chains from terrorist attack?

   

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Tele-/datorkom & post:

- EU:
ENISA

- Sverige:
PTS
"Cybersäkerhet i Sverige, rekom-
menderade säkerhetsåtgärder"

FRA
MSB
CERT
Teracom
Nationella telesamverkans-
gruppen (NTSG)


- Branschen:
Verizon - DBIR

- Företag:
IT-säkerhet...

Energi & transporter:

Energy security:
- Global:
Geopolitics & Energy Security
USA / SPR
IEA

- Sverige:
Energiberedskap:
Trygg energiförsörjning
Beredskapslagring av olja
Elberedskap
FOI...

Transportsäkerhet:
Trafik generellt
Sjöfart
Luftfartsskydd

Se vidare
Skydd mot olyckor och bränder...
   
   

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Tulltjänsteman

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Kustbevakningstjänsteman

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Hemlig avlyssning

Internet / Söktjänster:
- Datasäkerhet
- Fysisk säkerhet

- Framtid.se - sök yrken:
Jurist
Kriminolog

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
Globalt:
Maritime Security and Piracy

Tele-/datorkom & post:

Polisens arbete avseende:
IT-relaterade brott
Bedrägeribrott

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Polisyrken

Energi & transporter:

Polisens arbete avseende:
Trafikbrott
Stöld av och i motorfordon

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Åklagare

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Ombud för företag, inom rubricerade
verksamheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Advokat

Energi & transporter:

Ombud för företag, inom rubricerade
verksamheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Domstolsyrken

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:

- Framtid.se - sök yrken:
Kriminalvårdare

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

Internet / Söktjänster:
Bevakningstjänster

- Framtid.se - sök yrken:
Väktare

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

Hemlig avlyssning...      

Energi & transporter:

   
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson