Offentlig förvaltning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
1. Över-/ internationell nivå

  EU

EU-kommissionen         

  Annan organisation

FN:
UN Secretariat

2. Statlig nivå

  Sverige

Myndigheter under regeringen:

- Centrala
- Regionala / Länsstyrelser

Myndigheter under riksdagen:
Se vidare

  Annat land

USA
U.S. Government Agencies

3. Kommunal nivå

  Kommun/region i Sverige

Se nämnder och förvaltningar
i resp. kommun/region:
Kommuner, lista
Kommuner länsvis
Regioner, lista

  Regional/lokal nivå i annat land   

USA:
State government
Local government

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson