Offentlig förvaltning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
1. Över-/ internationell nivå

  EU

EU-kommissionen         

  Annan organisation

FN:
UN Secretariat
UNSCEB

2. Statlig nivå

  Sverige

Centrala statliga myndigheter

Regionala statliga myndigheter/
Länsstyrelser

  Annat land

USA
U.S. Government Agencies

3. Kommunal nivå

  Kommun/region i Sverige

Se nämnder och förvaltningar
i resp. kommun/region:
Kommuner, lista
Kommuner länsvis
Regioner, lista

  Regional/lokal nivå i annat land   

USA:
State government
Local government

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson