Samband mellan Media, underhållning och konst & Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Media, underhållning och konst




Ledning

 
Lagar:

Vad gäller mer generella lagar,
som berör företag:
Se vidare...
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Mediepolitik

Lagar:
Yttrandefrihetsgrundlagen...
Tryckfrihetsförordningen...

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för press, radio och TV
Statens medieråd
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar avsende:

Radio och TV:
Radio- och tv-lag (2010:696)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Tidningar om politik:
DN/ledare
SvD/ledare
GP/ledare
Aftonbladet/ledare
Expressen/ledare

Statsvetenskaplig tidskrift

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Regeringen i sociala medier

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Kulturpolitik

Lagar:
Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga
verk

Offentlig förvaltning:

Kulturrådet
Myndigheten för kulturanalys
Konstnärsnämnden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Förordning (2012:516) om statsbidrag
till det fria kulturlivet inom
teater-, dans- och musikområdet

Offentlig förvaltning:

Statens musikverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Filmpolitik

Offentlig förvaltning:

Svenska filminstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Spellag (2018:1138)

Offentlig förvaltning:

Spelinspektionen
Svenska spel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Statens konstråd

SVID
Svensk Form
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Alkohollag (2010:1622)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp














































































Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Nät
Kultur
 - Media, underhåll-
   ning och konst


Fullständig
struktur



www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson