Samband mellan Media, underhållning och konst & Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Media, underhållning och konst
Ledning

 
Lagar, som berör företag
generellt:
Se vidare...
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Mediepolitik

Lagar och förordningar:
Yttrandefrihetsgrundlagen...
Tryckfrihetsförordningen...

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för press, radio och TV
Statens medieråd
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Innehållsvillkor för public service
på internetLagar och förordningar:
Radio- och tv-lag (2010:696)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Tidningar om politik:
DN/ledare
SvD/ledare
GP/ledare
Aftonbladet/ledare
Expressen/ledare

Statsvetenskaplig tidskrift...

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Regeringen och Regeringskansliet
i sociala medier

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Kulturpolitik

Lagar och förordningar:
Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga
verk

Offentlig förvaltning:

Statliga myndigheter:
Kulturrådet
Myndigheten för kulturanalys
Konstnärsnämnden


Kommuner / regioner:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2012:516) om statsbidrag
till det fria kulturlivet inom
teater-, dans- och musikområdet

Offentlig förvaltning:

Musikverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Framtidens filmpolitik

Offentlig förvaltning:

Svenska filminstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Spellag (2018:1138)
Spelförordning (2018:1475)

Offentlig förvaltning:

Spelinspektionen
Svenska spel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Myndighet:
Statens konstråd
ArkDes

På uppdrag av myndighet:
SVID
Svensk Form
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Tillstånd och regler:
Information från Stockholms stad

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
 - Media, underhåll-
   ning och konst

Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson