Samband mellan Energi & transporter och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Energi och transporter
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Råvaror och material:
Se vidare...

IT/software:
Energy Management Software
Oracle Netsuite

Marknadsundersökningar;
statistik:
World energy statistics
SCB
Energimyndigheten...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
UK:
OIES

Sverige:

Chalmers:
- Elektroteknik

KTH:
- Energiteknik
- Energi och miljö

Luleå tekniska universitet:
- Hållbar energiteknik

Umeå universitet:
- Energiteknik

Fler utbildningar:
Energiutbildningar...

Energiforsk

Referenser:
Energy - Britannica
Energi - Ekonomifakta

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Energiingenjör m. m....

- Arbetsgivare:
EFA

- Fack:
Seko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
- Kraftteknik...
Se vidare nedan.

Transportmedel:
- Elbilar...

Elektronik, datorer, IT:
- Styrsystem:
Scadma Konsult

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Elektroteknik...

Referenser:
Electricity
SCADA
List of largest power
stations

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
Leverantörer till vatten-
kraftverk

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Hydroelectric power
Vattenkraft.info
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
Siemens
Areva
Westinghouse
Toshiba
Studsvik

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
NANSS
NKMI

Referenser:
Nuclear power
Kärnkraft i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

- Vindkraft:
Vestas
Sinovel
Goldwind
Siemens Gamesa
OX2
Se vidare medlemsföretag i:
Svensk vindenergi

- Solenergi:
Sunpower
Suntech
First solar
Sharp solar
Yingli solar
Svesol
Soltech Energy
Se vidare medlemsföretag i:
Svensk solenergi

- Vågenergi:
CorPower Ocean
OPT

Kapital / aktiemarknad
OX2
Temalista Förnybar energi

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
- Vindkraft:
Vindforsk
Vindkraft m m

Referenser:
Wind power
Solar energy
Wave power
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energiteknik:
- Pannor:
Andritz
Valmet

- Turbiner och generatorer:
Siemens
Doosan Skoda Power
Fincantieri

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Cogeneration
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik,
transportmedel:
Miljöfordon
Fuel economy

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Anläggningsteknik:
Offshore-technology...
Hydrocarbons-technology...

IT/software:
SAP

Internationell handel;
statistik:
OEC / Crude Petroleum
OEC / Refined Petroleum
OEC / Petroleum Gas
Eurocoal / Coal

Kapital/aktiemarknad:
Lundin Energy

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
The largest oil and gas
companies


OPEC
Natural gas
Oil refinery
Coal

- Historia:
John D Rockefellar

Immanuel Nobel & Söner:
svenska snillen i tsarernas
Ryssland

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, skogsbruk:
Lantmännen Division Energi
Jordbruksverket - energigrödor
Skogsindustrierna - bioenergi
VärmlandsMetanol

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Bioenergi

Referenser:
Biofuel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Fjärrvärme
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT/software:
Oracle Netsuite
SAP
Blueyonder
Infor
GS1

Försäkringar:
Transportförsäkringar

Marknadsföring och reklam:
Mässan Logistik och transport

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
CSCMP
Chalmers
Linköpings universitet
Lunds universitet
Logistik Silf
TFK
VTI
Plan

Fler utbildningar:
Transport, logistik...

Referenser:
Logistik
The Geography of Transport
Systems

Regional kollektivtrafik-
myndighet


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Transportyrken...
Logistiker...

- Arbetsgivare:
Transportföretagen

- Fack:
Transportarbetarförbundet
Seko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Intelligent transportation
system

Road traffic control
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedelsindustrins
leveranser:
Personbilar, lastbilar m.m....

Försäkringar:
Tff

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Trafikskolor

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Yrkesförare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Projekt Slussen

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

- Broar:
Lista över broar i Sverige
List of bridges by country
History of bridges

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Byggnadsingenjör...
Bygg och anläggning...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
European Rail Traffic
Management System


Rail taffic control
GSM - MobiSIR
Järnväg.net
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Råvarutransporter med
järnväg:
Green Cargo
Hector Rail
Se vidare: Järnväg.net...

Transportmedelsindustrin:
Tåg m.m....

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

- Tåg:
Järnväg.net

- Spårvagn, Wikipedia:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i Stockholm

- Tunnelbana, Wikipedia:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Lokförare m.m...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Projekt tunnelbana

Fastighetstjänster:
Jernhusen

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Järnväg i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedelstransporter...
Råvarutransporter...
Containertransporter...

Aktiemarknad:
A.P. Möller - Maersk
Concordia Maritime
Wallenius Wilhelmsen

Försäkringsverksamhet:
IG P&I
Skuld
The swedish club
IOPCF - oljetankers

Fartyg...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
SUI
Fler utbildningar...

Referenser:
Containerization
Marine Traffic Control
VHF communications

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Sjökapten...
Sjöingenjör...

- Fack:
SBF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsprodukter:
Göteborgs hamn

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Lista över Sveriges
största hamnar

Suez canal
Panama canal
Kanaler i Sverige

Arbetsmarknad:
- Yrken
Hamnarbetare...

- Fack:
Svenska hamnarbetar-
förbundet

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedel/flygplan m.m.:
Se vidare...

Kapital/aktiemarknad:
SAS
CTT Systems

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Flygtorget.se

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Pilot m.m...

- Fack:
Svensk pilotförening
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital/aktiemarknad:
Avtech Sweden

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Air traffic control
Airport security
Svenska flygplatser
Internationella flygplatser

Arbetsmarknad:
-Yrken:
Flygledare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Förpacknings- och lagrings-
hjälpmedel:
Linde
Vaculex/Tawi
Havator

Fastighetstjänster:
Prologis

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:

Lagerarbetare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hotell/Event/Turism...

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Hotell, restaurang och
turism...


- Arbetsgivare:
Visita

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil/tvätt/hotell:
Elis

Transportmedel/
Husbilar och husvagnar:
Husbil.se

Fastighetstjänster/hotell:
Pandox
Balder
Strawberry Properties
AFA Fastigheter

Aktiemarknad:
Scandic Hotels Group

Valutamarknad:
Finansportalen
Convertworld

Kompetens & arbetskraft:


Arbetsmarknad:
- Fack:
Hrf
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
World Travel Guide
Lonely planet
Swansons Amerikaresor
Res.se
Bokus/Topp 10 reseguide
Adlibris reseguider

National parks
Djurparker
Nöjesparker i Norden
Nöjesparker i världen

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Guide...
Djurvårdare vid djurpark...
Parkvärd...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Nät
 - Energi &
   transporter

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson