Samband mellan 'Energi och transporter' och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Energi och transporter
Försörjning

 
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Råvaror och material:
Energi till basindustrin...


Datorer och IT:
- Affärssystem:
Energy Management Software
Oracle Netsuite
SAP


Aktiemarknad:
Aktier inom Energi


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Gartner
Canea
Centigo
ELS Analysis


Teknisk konsultation:
Norconsult
Sweco
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi
Semcon
Se vidare medlemmar i
Innovationsföretagen...


Marknadsundersökningar;
statistik:
World energy statistics
SCB
Energimyndigheten...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
UK:
OIES


Sverige:

Chalmers:
- Elektroteknik

KTH:
- Energiteknik
- Energi och miljö

Luleå tekniska universitet:
- Hållbar energiteknik

Umeå universitet:
- Energiteknik

Fler utbildningar:
Energiutbildningar...

Energiforsk


Referenser:
Energy - Britannica
Energi - Ekonomifakta


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Energiingenjör m. m....

- Arbetsgivare:
EFA

- Fack:
Seko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

- Kraftteknik:
Eltel - elnät
Se vidare ...

- ReservkraftverK:
Elektromatik
Reservkraftsbyggarna
Swel AB
Kraftx


Transportmedel:
- Elbilar...


Elektronik, datorer, IT:
- Styrsystem:
Scadma Konsult

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Elektroteknik...

Referenser:
Elektricitet
Elektricitetens historia
SCADA
SGCC
List of largest power
stations

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
Leverantörer till vattenkraft-
verk...Teknisk konsultation:
Norconsult
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Semcon

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Hydroelectric power
Vattenkraft.info
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
Siemens
Areva
Westinghouse
Toshiba
Studsvik


Management consulting:
Inbex


Teknisk konsultation:
WSP
Rejlers
Afry

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
NANSS
NKMI

Referenser:
Nuclear power
Nuclear power by country
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

- Vindkraft:
Vestas
Siemens Gamesa
GE Renewable Energy
Enercon
Nordex
Goldwind
OX2
Se vidare medlemsföretag i:
Svensk vindenergi

- Solenergi:
Longi Solar
Kyocera Solar
Trina Solar
JinkoSolar
Canadian Solar
SolarEdge
First solar
Sunpower
Sharp solar
- Svenska företag:
Se vidare...

- Vågenergi:
CorPower Ocean
OPT


Aktiemarknad:
Aktier inom Vindenergi
Aktier inom Solenergi
Aktier inom Blandade


Marknadsföring och reklam:
- Mässor:
WindEnergy Hamburg
VIND 2023
Intersolar Europe
Solmässan


Teknisk konsultation / Vindkraft:
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi

Teknisk konsultation / Solenergi:
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Energiforsk - Sol och vind
Uppsala universitet - Vindenergi


Referenser:
Wind power
Solar energy
Wave power
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energiteknik:
- Pannor:
Andritz
Valmet

- Turbiner och generatorer:
Siemens
Doosan Skoda Power
Fincantieri


Teknisk konsultation:
Rejlers
Afry

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Cogeneration
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Produktionsutrustning:
Atlas Copco
Levstal
Baker Hughes
NOV Inc.
Saipem


Pipelines:
TMK
Tenaris
NOV
Vallourec
ArcelorMittal


IT/software:
SAP


Aktiemarknad:
Aktier inom icke-förnyelsebar
energiproduktionMarknads- och opinionsundersök-
ningar; statistik:

- Svensk utrikeshandelsstatistik:
Crude Petroleum
Refined Petroleum

- Internationell handelsstatistik:
Crude Petroleum
Refined Petroleum
Petroleum Gas
Coal briquettes

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
The largest oil and gas
companies


OPEC
Natural gas
Oil refinery
Coal

- Historia:
John D Rockefellar
Nobels öden i Ryssland
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Jordbruk, skogsbruk:
Lantmännen Division Energi
Skogsindustrierna - bioenergi
VärmlandsMetanol


Teknisk konsultation:
Afry
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Forskning och utveckling:
SLU - Bioenergi
RISE - fossilfria drivmedel


Referenser:
Biofuel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Teknisk konsultation:
Sweco
Ramboll
WSP
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Fjärrvärme
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Management consulting:
McKinsey & Company
KPMG

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

IT/software:
Oracle Netsuite
SAP
Blueyonder
Infor
GS1


Aktiemarknad:
Aktier inom Transport & Logistik


Försäkringar:
Transportförsäkringar


Management consulting:
BCG
Bain & Company
Deloitte
PWC
Ernst & Young
Gartner
Canea


Teknisk konsultation - Logistik:
Sweco
WSP
Afry


Marknadsföring och reklam:
Mässan Logistik och transport

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
CSCMP
Chalmers
Linköpings universitet
Lunds universitet
Logistik Silf
VTI
Plan

Fler utbildningar:
Transport, logistik...


Referenser:
Logistik
The Geography of Transport
Systems

Regional kollektivtrafik-
myndighetArbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Transportföretagen

- Fack:
Transportarbetarförbundet
Seko


- Yrken:
Transportyrken...
Logistiker...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Intelligent transportation
system

Road traffic control
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Transportmedel:
Personbilar, lastbilar m.m....


Försäkringar:
Tff

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Trafikskolor

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Yrkesförare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Svevia
Projekt Slussen


Teknisk konsultation:
WSP
Sweco
Norconsult
Ramboll
Tyrens

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

- Broar:
Lista över broar i Sverige
Öresundsförbindelsen
List of bridges by country
History of bridges


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Byggnadsingenjör...
Bygg och anläggning...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
European Rail Traffic
Management System


Rail taffic control
GSM - MobiSIR
Järnväg.net
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Råvarutransporter med
järnväg:
Green Cargo
Hector Rail
Fler företag...


Transportmedelsindustrin:
Tåg m.m....

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

- Tåg:
Järnväg.net

- Spårvagn, Wikipedia:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i Stockholm

- Tunnelbana, Wikipedia:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Lokförare m.m...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Projekt tunnelbana


Fastighetstjänster:
Jernhusen


Teknisk konsultation:
Sweco
Semcon
Ramboll
WSP
Tyrens

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Järnväg i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Maritime Museum
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenfarkoster:
Varv...


Transporter m.a.p. produktslag:
Livsmedelstransporter...
Råvarutransporter...
Containertransporter...


Aktiemarknad:
A.P. Möller - Maersk
Concordia Maritime
Wallenius Wilhelmsen
Aktier inom Sjöfart


Kreditmarknad:
Svenska skeppshypotekskassan


Försäkringsverksamhet:
IG P&I
Skuld
The swedish club
IOPCF - oljetankers

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
SUI
Fler utbildningar...


Referenser:
Marine Traffic Control
VHF communications
XChange - Top 10 shipping
container companies in 2023Arbetsmarknad:
- Yrken:
Sjökapten...
Sjöingenjör...

- Fack:
SBF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Utskeppning av:

- Skogsprodukter:
Göteborgs hamn / Skogs-
produkter


- Malm och stål:
Luleå Hamn


Hjälpmedel för lastning och
lossning:
Konecranes
Cargotec
ZPMC
Bromma


Teknisk konsultation:
Ramboll
WSP
Norconsult

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Suez canal
Panama canal
Nordens alla kanaler


Arbetsmarknad:
- Yrken
Hamnarbetare...

- Fack:
Svenska hamnarbetarförbundet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Management consulting:
Bain & Company

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
List of aviation museums
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Transportmedel/flygplan m.m.:
Se vidare...


Aktiemarknad:
SAS
Aktier inom Flygbolag

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Flygtorget.se


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Pilot m.m...

- Fack:
Svensk pilotförening
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Avtech Sweden


Teknisk konsultation:
WSP
Norconsult
Ramboll

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Air traffic control
Airport security
Svenska flygplatser
Internationella flygplatser


Arbetsmarknad:
-Yrken:
Flygledare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Hjälpmedel för materialhan-
tering och lagring:

a) Lyftutrustning:

- Containerkranar och annan
hamnutrustning:
Konecranes...
Cargotec...
ZPMC...
Bromma...

- Andra lyfthjälpmedel:
Liebherr
Linde
Vaculex/Tawi
Havator


b) Containers:
Containerpoolen
LCS
Aleco


c) Lagerinredning:
GEMO
Constructor Sverige AB
GBD Lagersystem AB
BITO Storage Systems Nordic


Fastighetstjänster:
Prologis


Marknadsföring och reklam:
Se logistikmässa ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:

Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Aktier inom Resor & Nöjen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hotell/Event/Turism...


Referenser:
World Travel Guide
Lonely planet
Swansons Amerikaresor
Res.se
Bokus/Topp 10 reseguide
Adlibris reseguider


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Visita

- Fack:
Hrf


- Yrken:
Hotell, restaurang och
turism...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Transportmedel:

- Vägfordon:
Se vidare (högra kol.)...

- Husbilar och husvagnar:
Husbil.se

- Hyrbil:
Budget
Europcar
Hertz
Holiday autos


Väskor:
Se vidare...


Fastighetstjänster / hotell:
Pandox
Balder
Strawberry Properties
AFA Fastigheter
Elite Hotels of Sweden


Textil / tvätt / hotell:
Elis
Textilia
VarUnik
Se vidare medlemmar i:
Sveriges Tvätteriförbund


Aktiemarknad:
Scandic Hotels Group
Se vidare ovan...


Valutamarknad:
Finansportalen
Convertworld


Management consulting:
BCG
Accenture
Deloitte
PWC

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Förflyttninhjälpmedel:

- Skidliftar:
Doppelmayr Scandinavia

- Berg- och dalbanor m.m.:
Intamin Amusement Rides
Vekoma


Aktiemarknad:
SkiStar
Tivoli
Se vidare ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

Nöjesparker i:
- Norden
- Världen

Djurparker i:
- Sverige
- Europa
- Övriga världen

Nationalparker i:
- Sverige
- Världen

Skidorter i:
- Sverige
- Världen

Naturkartan
Natursidan


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
Nät
 - Energi &
   transporter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson