Samband mellan 'Energi och transporter' och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Energi och transporter
Försörjning

 
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Energiförsörjningssystemets beroende
av varor/tjänster:

1. Produkter:

- Datorer och IT:
Innowise
EG
Oracle Netsuite
Energy Management Software2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
Aktier inom Energi

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
UK:
OIES


Sverige:

Chalmers:
- Elektroteknik

KTH:
- Energiteknik
- Energi och miljö

Luleå tekniska universitet:
- Hållbar energiteknik

Umeå universitet:
- Energiteknik

Fler utbildningar:
Energiutbildningar...

Energiforsk


Referenser:
Energy - Britannica


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
EFA

- Fack:
SekoKonsulttjänster:

- Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Gartner
Canea
Centigo
ELS Analysis


- Teknisk konsultation:
Norconsult
Sweco
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi
Semcon
Se vidare medlemmar i
Innovationsföretagen...


- Marknadsundersökningar;
statistik:
World energy statistics
SCB
Energimyndigheten...


- Omvärldsbevakning:
Energy Intelligence
S&P global market intelligence
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Elförsörjningssystemets beroende av
varor/tjänster:

Produkter:

Energi- och miljöteknik:

- Kraftteknik:
ABB
Siemens Energy
General Electric
Eltel - elnät


- Tråd och kablar:
Elcowire
Amokabel
Nexans Sweden


- ReservkraftverK:
Elektromatik
Reservkraftsbyggarna
Swel AB
Kraftx

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Elektroteknik...
Se vidare ovan.

Referenser:
Elfakta - Ekonomifakta
Elektricitet
Elektricitetens historia
SCADA
SGCC
List of largest power
stationsArbetsmarknad:
- Yrken:
Ingenjör i elektroteknik....


Konsultverksamhet:

- Teknisk konsultation - styrsystem:
Scadma Konsult
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenkraftverkens beroende
av varor/tjänster:

Produkter:

- Energi- och miljöteknik:
Leverantörer till vattenkraft-
verk...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Hydroelectric power
Vattenkraft.info


Konsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Norconsult
WSP
Rejlers
Afry
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kärnkraftverkens beroende
av varor/tjänster:

Produkter:

- Energi- och miljöteknik:
Siemens
Areva
Westinghouse
Toshiba
Studsvik

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
NANSS
NKMI

Referenser:
Nuclear power
Nuclear power by countryKonsulttjänster:

- Management consulting:
Inbex


- Teknisk konsultation:
WSP
Semcon
Rejlers
Afry
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Nämnda industriers beroende
av varor/tjänster:

1. Produkter:

Energi- och miljöteknik:

- Vindkraftteknik:
Vestas
Siemens Gamesa
GE Renewable Energy
Enercon
Nordex
Goldwind
OX2
Se vidare medlemsföretag i:
Svensk vindenergi

- Solenergiteknik:
Longi Solar
Kyocera Solar
Trina Solar
JinkoSolar
Canadian Solar
SolarEdge
First solar
Sunpower
Sharp solar
- Svenska företag:
Se vidare...

- Vågenergiteknik:
CorPower Ocean
OPT2. Kapitalförsörjning:

Aktiemarknad:
Aktier inom Vindenergi
Aktier inom Solenergi
Aktier inom Blandade

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Energiforsk - Sol och vind
Uppsala universitet - Vindenergi


Referenser:
Wind power
Solar energy
Wave powerKonsulttjänster:

Teknisk konsultation / Vindkraft:
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi

Teknisk konsultation / Solenergi:
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Cowi


- Marknadsföring och reklam /
Mässor:
WindEnergy Hamburg
VIND 2024
Intersolar Europe
Solmässan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kraftvärmeverkens beroende
av varor/tjänster:

Produkter:

Energiteknik:

- Pannor:
Andritz
Valmet

- Turbiner och generatorer:
Doosan Skoda Power
Fincantieri

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
CogenerationKonsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Rejlers
Afry
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Nämnda industriers beroende
av varor/tjönster:

1. Produkter:

- Maskiner och verktyg:
Atlas Copco
Levstal
Baker Hughes
NOV Inc.
Saipem


- Pipelines:
TMK
Tenaris
NOV
Vallourec
ArcelorMittal


- IT/software:
SAP - affärssystem2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
Aktier inom icke-förnyelsebar
energiproduktion

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
The largest oil and gas
companies


OPEC
Natural gas
Oil refinery
Coal

- Historia:
John D Rockefellar
Nobels öden i RysslandKonsulttjänster:

- Marknads- och opinionsundersök-
ningar; statistik:

Svensk utrikeshandelsstatistik:
Crude Petroleum
Refined Petroleum

Internationell handelsstatistik:
Crude Petroleum
Refined Petroleum
Petroleum Gas
Coal briquettes
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Bioenergiindustrins beroende av
varor/tjänster:

Produkter:

Se t.ex. Lantbruksnet - energiskog

Kompetens & arbetskraft:

Forskning och utveckling:
SLU - Bioenergi
RISE - fossilfria drivmedel


Referenser:
Biofuel


Konsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Afry
Cowi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Fjärrvärme


Konsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Sweco
Ramboll
WSP
Cowi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Management consulting:
McKinsey & Company
KPMG
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Transport- och logistikindustrins
beroende av varor/tjänster

1. Produkter:

- Transportmedel:

Se resp. transportslag nedan.


- IT:
Oracle Netsuite
SAP
Blueyonder
Infor
GS12. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
Aktier inom Transport & Logistik


- Försäkringar:
Transportförsäkringar

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Linköpings universitet
Chalmers
Lunds universitet
Logistik Silf
VTI
Plan

Fler utbildningar:
Transport, logistik...


Nätverk:
CSCMP


Referenser:
Logistik
The Geography of Transport
Systems

Regional kollektivtrafik-
myndighetArbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Transportföretagen

- Fack:
Transportarbetarförbundet
Seko


- Yrken:
Transportyrken...
Logistiker...Konsulttjänster:

- Management consulting:
BCG
Bain & Company
Deloitte
PWC
Ernst & Young
Gartner
Canea


- Teknisk konsultation - Logistik:
Sweco
WSP
Afry


- Marknadsföring och reklam /
mässor:
Logistik och transport
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Intelligent transportation
system

Road traffic control
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Privatpersoners resp. transportföre-
tags beroende av varor/tjänster:

1. Produkter:

- Transportmedel:
Personbilar, lastbilar m.m....


2. Kapitalförsörjning:

- Trafikförsäkringar:
If
Trygg Hansa
Länsförsäkringar
Hedvig
Trafikförsäkringsföreningen (Tff)

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Trafikskolor

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Yrkesförare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Anläggningsindustrins och Trafik-
verkets beroende av varor/tjänster
för utbyggnad, underhåll och
övervakning av vägsnätet:

Produkter:

- Byggmaterial:
Byggmaterialindustrierna


- Maskiner och verktyg:
Maskinentreprenörerna


- IT-system:
Swarco - trafikstyrning

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

- Broar:
Lista över broar i Sverige
Öresundsförbindelsen
List of bridges by country
History of bridges


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Byggnadsingenjör...
Bygg och anläggning...Konsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
WSP
Sweco
Norconsult
Ramboll
Tyrens
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
European Rail Traffic
Management System


Rail taffic control
GSM - MobiSIR
Järnväg.net
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Järnvägsbolagens beroende av
varor/tjänster:

Produkter:

Rälsfordon...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

- Tåg:
Järnväg.net

- Spårvagn, Wikipedia:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i Stockholm

- Tunnelbana, Wikipedia:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Lokförare m.m...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Infranords och Trafilverkets beroende
av varor/tjänster för utbyggnad,
underhåll och övervakning av
järnvägsnätet:

Produkter:

- Energi- och miljöteknik:
Elcowire


- IT-system:
European Rail Traffic Management
System, ERTMS


Trivector System


- Fastighetstjänster:
Jernhusen

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Järnväg i Sverige


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega - järnvägsinfrastrukturKonsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Sweco
Ramboll
WSP
Tyrens
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Konsulttjänster:

- Omvärldsbevakning:
S&P Global Market Intelligence
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Rederiernas beroende av
varor/tjänster:

1. Produkter:

- Vattenfarkoster:
Varv...2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
A.P. Möller - Maersk
Wallenius Wilhelmsen
Aktier inom Sjöfart


- Kreditmarknad:
Svenska skeppshypotekskassan


- Försäkringsverksamhet:
IG P&I
Skuld
The swedish club
IOPCF - oljetankers

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
SUI
Fler utbildningar...


Referenser:
Marine Traffic Control
VHF communications
XChange - Top 10 shipping
container companies in 2023

Maritime Museum


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Sjökapten...
Sjöingenjör...

- Fack:
SBF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Hamnarnas / kommunernas beroende
av varor/tjänster:

Produkter:

- Hjälpmedel för lastning och
lossning:
Konecranes
Cargotec
ZPMC
Bromma

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Suez canal
Panama canal
Nordens alla kanaler


Arbetsmarknad:
- Yrken
Hamnarbetare...

- Fack:
Svenska hamnarbetarförbundetKonsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
Ramboll
WSP
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
List of aviation museums
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Flygbolagens beroende av
varor/tjänster:

1. Produkter:

- Flygplan...


2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
SAS
Aktier inom Flygbolag

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Flygtorget.se


Referenser:
SAS flygplansflotta


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Pilot m.m...

- Fack:
Svensk pilotförening


Konsulttjänster:

- Management consulting:
Bain & Company
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Behov av varor/tjänster
för flygledning m.m.:

1. Produkter:

- Flygledningsprodukter m.m.:
Airport suppliers


2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
Avtech Sweden
Aktier inom flygplatser

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Air traffic control
Airport security
Svenska flygplatser
Internationella flygplatser


Arbetsmarknad:
-Yrken:
Flygledare...


Konsulttjänster:

- Teknisk konsultation:
WSP
Ramboll
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Behov av hjälpmedel för material-
hantering och lagring:

Produkter:

a) Lyftutrustning:

- Containerkranar och annan
hamnutrustning:
Se ovan...

- Andra lyfthjälpmedel:
Liebherr
Linde Material Handling
Vaculex/Tawi
Havator


b) Containers:
Containerpoolen
LCS
Aleco


c) Lagerinredning:
GEMO
Constructor Sverige AB
GBD Lagersystem AB
BITO Storage Systems Nordic


d) Fastighetstjänster:
Prologis

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:

Se vidare...Konsulttjänster:

- Marknadsföring och reklam:
Se logistikmässa ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Aktier inom Resor & Nöjen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hotell/Event/Turism...


Referenser:
World Travel Guide
Lonely planet
Swansons Amerikaresor
Res.se
Bokus/Topp 10 reseguide
Adlibris reseguider


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Visita

- Fack:
Hrf


- Yrken:
Hotell, restaurang och
turism...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Behov av varor/tjänster
för resor och boende:

1. Produkter:

Transportmedel:

- Vägfordon:
Se vidare (högra kol.)...

- Husbilar och husvagnar:
Husbil.se

- Hyrbil:
Budget
Europcar
Hertz
Holiday autos


Väskor:
Se vidare...


Fastighetstjänster / hotell:
Pandox
Balder
Strawberry Properties
AFA Fastigheter
Elite Hotels of Sweden
Sök hotell...


- Textil / tvätt / hotell:
Elis
Textilia
VarUnik
Se vidare medlemmar i:
Sveriges Tvätteriförbund2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
Scandic Hotels Group
Se vidare ovan...


- Valutor:
Växla valuta
Valutakurser

Kompetens & arbetskraft:

Konsulttjänster:

- Management consulting:
BCG
Accenture
Deloitte
PWC
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Behov av varor/tjänster för
nämnda verksamheter:

1. Produkter:

Förflyttninhjälpmedel:

- Berg- och dalbanor m.m.:
Intamin Amusement Rides
Vekoma


- Skidliftar:
Doppelmayr Scandinavia2. Kapitalförsörjning:

- Aktiemarknad:
SkiStar
Tivoli
Se vidare ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

Nöjesparker i:
- Norden
- Världen

Djurparker i:
- Sverige
- Europa
- Övriga världen

Nationalparker i:
- Sverige
- Världen

Skidorter i:
- Sverige
- Världen

Naturkartan
Natursidan


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
Nät
 - Energi &
   transporter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson