Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Ledning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Barn- och ungdomsutbildning

Skollag (2010:800)

Gymnasieförordning (2010:2039)

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO

Sverige:
Skolverket
Skolinspektionen

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Politik avseende utbildning och
forskning:
Högskola och forskning

Lagar:
Högskolelag (1992:1434)


Utbildning och forskning avseende
politik:

Sverige:
- Statsvetenskap:
Göteborgs Universitet
Stockholms Universitet
Lunds Universitet
Uppsala Universitet
Karlstads Universitet
Fler utbildningsorter...

- Nationalekonomi:
Uppsala Universitet
Stockholms Universitet
Lunds universitet
Umeå Universitet
Fler utbildningsorter...

Se vidare:
Juridik...
Filosofi...
Antropologi...
Historia...

Offentlig förvaltning:

UKÄ
Universitets- och högskolerådet
CSN
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Vuxenutbildning
Folkbildning

Lagar och förordningar:

Förordning (2011:525) om stats-
bidrag till riksinternatskolor


Förordning (2011:1108) om
vuxenutbildning


Folkhögskoleförordningen
(1977:551)


Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

Offentlig förvaltning:

Kommunal vuxenutbildning:
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Research & innovation

Sverige:
Politik om forskning och
utveckling:

Forskning, frihet, framtid -
kunskap och innovation för
Sverige


Lag (2019:504) om ansvar för god
forskningssed och prövning av
oredlighet i forskning


Forskning om politik:
Utrikespolitiska institutet

Se vidare universitet och
högskolor ovan...

Offentlig förvaltning:

EU:
Research and innovation
Horizon Europe

Sverige:
Forskningsfinansierande myndig-
heter:
Vetenskapsrådet
Vinnova
Energimyndigheten
Formas
Forte
Rymdstyrelsen
SFF

Regional utveckling:
Västra Götalandsregionen
Region Stockholm
Region Skåne
Annan region
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Encyklopedia Britannica:
United Nations
European Union

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Bibliotekslag (2013:801)

Bokhandlar/Litteratur om politik:
Politik & statsskick

Offentlig förvaltning:

Nationalbibliotek i andra
länder:
Se vidare...

Sverige:
Nationella bibliotek...
Kommunala bibliotek...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Employment and social affairs

Sverige:
Arbetsmarknadsdepartementet

Offentlig förvaltning:

FN:
ILO

EU:
Employment, social affairs
and inclusion


Sverige:
IFAU
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

EU:
Jobba i Europa...

Sverige:
Verksamt.se
Arbetsförmedlingen - a-kassa
IAF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Arbetsförmedlingen...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Lagar:
Arbetsrätt

Offentlig förvaltning:

En moderniserad arbetsrätt
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Svenskt Näringsliv - arbetsmark-
nadspolitik

Offentlig förvaltning:

Arbetsgivarverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

LO - arbetsmarknadspolitik

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Se ovan...

Offentlig förvaltning:

Medlingsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Se ovan...

Offentlig förvaltning:

EU:
Labour law

Sverige:
Arbetsmiljöverket
Myndigheten för arbetsmiljö-
kunskap

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson