Samband mellan Privatliv & identiteter och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Skydd

 
Se "Relationer till", till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Skydd av familjen och hem-
met mot:

Säkerhetspolitiska hot och
påfrestningar:
- MSB
- Krisberedskapsprodukter...


Kriminella hot och påfrest-
ningar:
- Säkerhetsguider för privat-
  personer

- Grannsamverkan
- Informations- / IT- / Cyber-
  säkerhet...

- Säkerhetsprodukter...
- Hemförsäkringar...
- Polisens arbete...
- Brottsmål/tvistemål/
  domstolar...

Hälsa och miljö:

Behandling av sömn-
problem:
Doktor.se
Madrasser...


Skydd mot olyckor och
bränder m.m.:
MSB


Inomhusklimat:
Hjälpmedel för att värma/
kyla, fukta/avfukta eller
rena luft...Avfallshantering:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Kropps- och skönhetsvård:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Sjukvård:

- Sports medicine:
Capio Sports medicine
Karolinska Sports medicine
Se "Relationer till", till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Säkerhet:
UD:s reseinformation


Tullar:
USA / ESTA
Pass och nationellt id-kort

Hälsa och miljö:

Hälso- och sjukvård:

Resemedicin och vaccin

EU-kort etc. vid sjukvård
utomlands

Säkerhet och rättsväsende:

Ideell verksamhet:

Totalförsvar...

Kriminalvård...

Stöd åt brottsoffer...

Skydd av mänskliga
rättigheter ...


- Skydd av personlig
  integritet...


- Skydd mot diskriminering...

- Migrations- och integra-
  tionsproblematik...

Hälsa och miljö:

Ideell verksamhet:

Hälso- och sjukvård...

Pykiatri och psykologi...

Bekämpning av missbruk
och social utslagning...


Barnomsorg...

Äldre- och handikappomsorg...

Internationellt bistånd...

Skydd mot olyckor och
bränder...


Skydd av biologisk mång-
fald och ekosystem...


Djursjukvård och djurskydd...

Skydd mot föroreningar...

Sjöräddning...

Säkerhet och rättsväsende:

Se vidare:
Politik...

Bekämpning av narkotika-
brott m.m....

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:
Statens försvarshistoriska
museer


Krigsarkivet


Utbildning och referenser
avseende militärhistoria:
Se vidare...


Gränsskydd:
Tullmuseum


Brottsbekämpning:
Polismuseet

Hälsa och miljö:

Folkhälsa:
Medicinhistoriska databasen


Smittsamma sjukdomar i
historien:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Bekänmpning av religions-
influerad terrorism:
IS...
Al-Qaida...

Hälsa och miljö:

Sociala och humanitära
tjänster, t. ex. av:
Stadsmissionen
Frälsningsarmén
Diakonia
Svenska kyrkan

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter

Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson