Samband mellan Tele-/datorkom & post och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Ledning

 

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

EU:
Information society

Sverige:
Digitaliseringspolitik

Lagar och förordningar avseende
elektronisk kommunikation

FN:
ITU

EU:
Access & connectivity

Sverige:
PTS
PTS - krisberedskap
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Marknadsföringslagen

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
"Nix-telefon"
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Audiovisual and media

Offentlig förvaltning:

EU:
Audiovisual and Media Policies

Politik:

Lagar och förordningar avseende
radio och TV

Offentlig förvaltning:

Teracom
Teracom - krisberedskap
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på
Internet


Sociala medier

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Internetgaranti

Offentlig förvaltning:

PTS - Internetgarantin
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Myndigheter i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
post

Offentlig förvaltning:

EU:
Postal services

Sverige:
PTS
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Telekom
   & post

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson