Offentlig förvaltning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
1. Över-/ internationell nivå

  EU

EU-kommissionen         
EU:s webbportal

  Annan organisation

FN:
UN Secretariat
UNSCEB

2. Statlig nivå

  Sverige

Centrala statliga myndigheter
Länsstyrelserna

  Annat land

USA
U.S. Government Agencies

3. Kommunal nivå

  Kommun/landsting i Sverige

Sveriges kommuner
och landsting


Kommuner:
- Stockholm med omnejd:
   Stockholms stad
   Stadsdelsförvaltningar
   Kommuner i Stockholms län

- Göteborg med omnejd:
   Göteborgs stad
   Kommuner i Västra Götalands län

- Malmö med omnejd:
   Malmö stad
   Kommuner i Skåne län

- Övriga landet:
   Kommuner länsvis

Landsting:
Landsting och regioner

  Regional/lokal nivå i annat land   

USA:
Local governments

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson