Samband mellan Tele-/datorkom & post och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Försörjning

 
Se vidare...
Utbildning och FoU:

Gymnasieutbildning:
- Dator-och-kommunikations-
  teknik


Universitets- & högskole-
utbildning:
- Skolan för elektroteknik och
  datavetenskap

- Data/IT

Annan tele/data/IT-utbild-
ning:
Se vidare...

Referenser:
- Information theory
- Boolean algebra
- Claude Shannon
- Telecommunication
- Ordlista IT-ord
- Webopedia

Arbetsmarknad:        
- Arbetsgivare:
IT & Telekomföretagen

- Fack:
Sveriges ingenjörer
Unionen
Seko

- Lediga jobb/rekrytering:
Academic work
ITjobb
IDG jobb
Safemind
StepStone
Experis
Wise IT

- Yrken:
Data & IT
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Mobile telephone

Arbetsmarknad/yrken:
Teletekniker
Telefonist

Se vidare ovan.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Radio technology
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Broadcasting
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
GPS
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning avseende dator-
kommunikation/Internet:
Se ovan

Utbildning via datorkommu-
nikation/Internet:
MIT OCW
MIT Audio/Video Lectures

Referenser:
- Uppslagsverk:
World Wide Web (www)
Tim Berners-Lee
Spyware

- Bibliotek:
Internet Archive
Open Library

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser/Bokhandlar:
100.nu
Infoo.se
Bokfynd.nu
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Se vidare...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Logistik Silf

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega

- Fack:
Fackförbund för brevbärare

Yrken:
Brevbärare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Telekom
   & post

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson