Samband mellan Tele-/datorkom & post och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Försörjning

 

Produkter
och kapital

Kompetens och
arbetskraft

Elektronik, tele, IT:
IT & Telekomföretagen

Kapital/aktiemarknad,
telekomoperatörer:
A3 Allmänna IT- och Telekom.
Millicom Int. Cellular SDB
Com Hem Holding
Tele2 B
Telia Sonera
Utbildning & FoU:
ICT
It och telekom

Referenser:
Information theory
Boolean algebra
Claude Shannon

Telecommunication

Ordlista IT-ord
Webopedia

Arbetsmarknad:        
- Arbetsgivare:
Se It & Telekomföre-
tagen t v.

- Fack:
Sveriges ingenjörer
Unionen
Seko

- Yrken:
Data/IT-jobb

- Lediga jobb/rekry-
  tering:
Academic work
ITjobb
CSjobb
Safemind
StepStone
Experis
Wise IT
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Teleoperatörer:
Telephone operating
companies


- IP-telefoni
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Mobil infrastruktur:
Ericsson
Nokia
Huawei
Fler företag...
Mobilecomms-technology

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Mobile telephone
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Radio technology
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Elektronik, teleteknik,
instrument:
Cant

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Marksänd digital-TV
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
GPS
Radiostationen Grimeton
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
- IT-säkerhet:
Absolute
HP
NetIQ
Trend Micro
Symantec
Watchguard
GeoTrust
Brainloop
IBM
Sophos
AVG Internet Security
Cisco Security
Norton
Panda Security
Datasäkerhet

Handel:
- e-handel

Stödfunktioner:
- Marknadsföring på Internet:
WebDivision
Argonova
Tradedoubler
Capotondi
Fler företag

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning avseende dator-
kommunikation/Internet:
Se ovan

Utbildning via dator-
kommunikation/Internet:
MIT OCW
Distansutbildningar.se

Referenser:
World Wide Web (www)
Tim Berners-Lee

IT-säkerhet:
Brandvägg
Spyware
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Fiberutbyggnad:
Svensk infrastruktur
IP Only

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

- Sök företag

Branscher:
- Industri, handel, jordbruk
- Jordbruk, fiske, livsmedel
- Bioteknik & läkemedel
- Medicinsk teknik
- Skog, trä, papper, tryckta
  produkter

- Textil och konfektion
- Kemi, plaster, gummi
- Mineral, metaller, stål
- Utrustning, maskiner,
  verktyg

- Förpackningar & förpack-
  ningssystem

- Energi- och miljöteknik
- Transportmedel & -teknik
- Elektronik, teleteknik,
  instrument

- Datorer och IT
- Säkerhetsprodukter
- Hem- och fritidsprodukter
- Bygg
- Fastighetstjänster
- Handel
- Kapitalförsörjning
- Management m fl stöd-
  funktioner


Aktiemarknad för sök-
förtetag:
Eniro

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Universities worldwide
Studentum.se
Utbildningssidan.se
Allastudier.se
Utbildning.se
Utbildning24.se

Referenser:
Referensboken
Bokhandlar

Arbetsmarknad/lediga jobb:
Arbetsförmedlingen
Blocket jobb
Careerjet
Indeed
Jobbsafari
Monster
Renego
StepStone
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Postsorteringsmaskiner

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Logistik Silf

Referenser:
Postvagn och posttåg
E-post
SMS

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega

- Fack:
Fackförbund för brevbärare

Yrken:
Brevbärare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Telekom
   & post

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson