Samband mellan Media & kommunikation och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Media och kommunikation
Ledning

 

Politiska beslut

Offentlig
förvaltning

EU:
Culture

Sverige:
Kulturpolitik
Yttrandefrihetsgrundlag
Tryckfrihetsförordning
Språklag
FN:
UNESCO

EU:
Multilingualism

Sverige:
Kulturrådet
Myndigheten för kulturanalys
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Mediepolitik

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för press, radio
och TV
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Audiovisual and media

Sverige:
Lagar och förordningar
avseende radio och TV

Offentlig förvaltning:

EU:
Audiovisual and Media Policies
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Politik avseende tidningar:
Lagar och förordningar
avseende press


Tidningar om politik:
DN/ledare
SvD/ledare
GP/ledare
Aftonbladet/ledare
Expressen/ledare

Politiska magasin

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Trump på Twitter

Sverige:
Regeringen i sociala medier

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag om upphovsrätt

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Konstnärsnämnden

Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Förordningar avseende bidrag
till teater-, dans- och musik-
verksamhet

Offentlig förvaltning:

Statens musikverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Filmpolitik

Lagar och förordningar
avseende film

Offentlig förvaltning:

Svenska filminstitutet
Statens medieråd
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och regler

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Idrottspolitik

Lagar och förordningar
avseende idrott


Lagar och förordningar
avseende lotteri och spel

Offentlig förvaltning:

Lotteriinspektionen
Svenska spel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga
verk

Offentlig förvaltning:

Statens konstråd
Konstnärsnämnden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Arkitektur, form och design

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende litteratur

Offentlig förvaltning:

Kulturrådet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Media & kom-
   munikation


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson