Samband mellan Media, underhållning och konst & Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Media, underhållning och konst
Ledning

 
EU:
Culture

Sverige:
Kulturpolitik
Yttrandefrihetsgrundlag
Tryckfrihetsförordning
FN:
UNESCO
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Mediepolitik

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för press, radio och
TV


Statens medieråd
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
radio och TV

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Politik avseende tidningar:
Lagar och förordningar avseende
press


Tidningar om politik:
DN/ledare
SvD/ledare
GP/ledare
Aftonbladet/ledare
Expressen/ledare

Offentlig förvaltning:

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Trump på Twitter

Sverige:
Regeringen i sociala medier

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga
verk

Offentlig förvaltning:

Kulturrådet
Myndigheten för kulturanalys
Konstnärsnämnden
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Förordningar avseende bidrag
till teater-, dans- och musik-
verksamhet

Offentlig förvaltning:

Statens musikverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Filmpolitik

Lagar och förordningar avseende
film

Offentlig förvaltning:

Svenska filminstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
idrott


Spellag (2018:1138)

Offentlig förvaltning:

Spelinspektionen
Svenska spel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Statens konstråd

SVID
Svensk Form
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
litteratur

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Alkohol och tobak

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Media, underhåll-
   ning och konst


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson