Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Nät

 
   

Tele-/datorkom & post:

Signalspaning:
- USA (och allierade):
Wikipedia/ECHELON
NSA

- Sverige:
FRA

Signalspaning (NSA) vs
integritetsskydd:
Edward Snowden...

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

 

Energi & transporter:

Energi:
IAEA

Transporter och logistik:
Military logistics

Tele-/datorkom & post:

Se nedan...

Energi & transporter:

Se nedan...
   

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
How safe are our supply
chains from terrorist attack?

   

Tele-/datorkom & post:

- EU:
Enisa

- Sverige:
PTS
MSB
CERT
Teracom
FRA

- Branschen:
Verizon - DBIR

- Företag:
IT-säkerhet...

Energi & transporter:

Energy security:
- Global:
IAGS
IEA

The United States
Energy Security Council


NATOs role in energy
security


- Sverige:
Energiberedskap:
Trygg energiförsörjning
Beredskapslagring av olja
Elberedskap
Energisäkerhetsportalen

Transportsäkerhet:
Sjöfart
Luftfartsskydd

Se vidare
Skydd mot olyckor och
bränder...

   
   
   
   

Tele-/datorkom & post:

Internet/Söktjänster:
Datasäkerhet
Fysisk säkerhet

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
Globalt:
Maritime Security and Piracy

Sverige:
Rattfylleri och trafikbrott
Bilbrott
Cykelstöld

Tele-/datorkom & post:

IT-relaterade brott

Radiokommunikation/Rakel

Behov av ett nytt kommunika-
tionssystem, som ersätter
Rakel:
Se vidare...

Energi & transporter:

   
   
   
   
   
   

Tele-/datorkom & post:

Datainspektionen...      

Energi & transporter:

   
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson