Samband mellan Fri- och rättigheter och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Fri- och rättigheter
Nät

 

Tele-/datorkom
och post

Energi och
transporter

   

Tele-/datorkom & post:

Signalspaning:
- USA (och allierade):
ECHELON
NSA

- Sverige:
FRA

Signalspaning (NSA) vs
integritetsskydd:
Edward Snowden

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

 

Energi & transporter:

Energi:
IAEA

Transport:
Military logistics
   
   

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
How safe are our supply
chains from terrorist attack?

Tele-/datorkom & post:

- EU:
Enisa

- Sverige:
PTS
MSB
CERT
Teracom
FRA

- Branschen:
2016 DBIR

Energi & transporter:

Energy security:
- Global:
IAGS

The United States
Energy Security Council


NATOs role in energy
security


- Sverige:
Energiberedskap:
Trygg energiförsörjning
Beredskapslagring av olja
Elberedskap
Energisäkerhetsportalen

Transportsäkerhet:
Sjöfart
Luftfartsskydd
   

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Kärnkraftolycka:
- Nationell beredskapsplan
  för kärnteknisk olycka


- Länsstyrelsen i:
  Uppsala län
  Hallands län
  Kalmar län

Mer om kärnkraftsäkerhet

Energy and climate change:
IEA
US Department of energy

Trafikolyckor:
Statens haverikommission

Beredskap inför skred
och ras:
SGU
SGI
Lantmäteriet
   
   

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Resor och boende:
- USA:
ESTA obligatoriskt
   

Tele-/datorkom & post:

Söktjänster:
Datasäkerhet
Fysisk säkerhet

Energi & transporter:

Transportsäkerhet:
Globalt:
Maritime Security and Piracy

Sverige:
Rattfylleri och trafikbrott
Bilbrott
Cykelstöld

Tele-/datorkom & post:

IT-relaterade brott

Kommunikation mellan blå-
ljusaktörer (efter Rakel):
Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet


Energi & transporter:

   
   
   
   
   

Tele-/datorkom & post:

Datainspektionen      

Energi & transporter:

   
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Fri- & rättig-
   heter

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson