Politiska beslut

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
1. Över-/ internationell nivå

  EU

The European Council
The Council of the European
Union

European Parliament
European Central Bank
EU website
EU-information

  Annan organisation        

UN
OECD
Council of Europe
Nordiska rådet

OAS
APEC
ASEAN
African Union

2. Statlig nivå

  Sverige

Så styrs Sverige
Riksdagen
Regeringen
Riksbanken, penningpolitik
Utrikes- och säkerhetspolitik
Statens budget
Sveriges Kungahus
Lagstifningsprocessen
Lagrummet.se
Lagboken.se

Partier i Sveriges riksdag:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

  Annat land

USA:
United States Congress
The White House

EU:
EU-land

3. Kommunal nivå

  Kommun/region
  i Sverige

Kommuner och regioner
(tidigare landsting):
Sveriges kommuner och regioner
Så styrs en kommun
Så styrs regioner

Stockholm:
Kommunfullmäktige
Regionfullmäktige

  Regional/lokal nivå
  i annat land

USA:
State government

Tyskland:
Delstater/förbundsländer

Upp
Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson