Tele-/datorkommunikation & post

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur




Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter


Tele-/datorkom & post

PTS:
Lista över operatörer

Trafikverket:
Fibernät

Svenska kraftnät:
Fibernät
Teori:
Information theory
Boolean algebra
Claude Shannon

1. Telefoni

Sverige:

Annat land /
internationellt:

Operatörer:
Telephone operating
companies


Europeisk bransch-
organisation:
ETNO

- Hemtelefoni

Sverige:

Operatörer:
Tele2
Telia
Bahnhof
Bredbandsbolaget

Annat land /
internationellt:

Operatörer:
AT&T
Verizon
NTT
China Mobile
Deutsche Telekom
Vodafone


- Mobiltelefoni

Sverige:

Operatörer:
Förutom ovanstående,
bl a:
Tre
Vimla
Hallon
Halebop

Annat land /
internationellt:

Se ovan

2. Radiokommunikation

     (exkl. mobiltelefoni)

   

- Rundradio och TV

Sverige:

Distributörer:
Teracom
Boxer TV Access
CanalDigital
Com Hem
Viasat

Annat land /
internationellt:

- Annan radiokommunikation

   

3. Datorkommunikation

(via Internet eller annat datornätverk)

Sverige:

Domännamn:
IIS

Annat land /
internationellt:

Teori:
World Wide Web (www)
Tim Berners-Lee

- Internetuppkoppling

Sverige:

Internetleverantörer

Annat land /
internationellt:

- Söktjänster

Sverige:

Sökning personer
och företag:
Eniro
Hitta
Bolagsfakta
Kompass

Kataloger/länksamlingar:
Infoo
Safir
Robiza
InternetStart
Internetlänkar
100
Catweb
Webbkatalog
Andra kataloger

Annat land /
internationellt:

Webbläsare:
Google Chrome
Firefox
Opera
Microsoft Edge
Vivaldi
Tor Browser
Ice dragon Internet
browser


Sökmotorer:
Google
Yahoo
Search engine colossus

Kataloger/länksamlingar:
Jasmine directory
The www virtual library
Aviva directory
Best of the web
Ezilon
Directory Journal
Jayde

4. Post

Sverige:

Företag:
PostNord
Bring
Andra postoperatörer

Annat land /
internationellt:

Företag:
DHL Global Mail
UPS

Upp














































































Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Telekom
   & post

Försörjning
Kultur

Fullständig
struktur



www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson