Samband mellan Tele-/datorkom & post och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Tele-/datorkom & post
Skydd

 

Fri- och rättigheter

Hälsa och miljö

Nationell säkerhet:

Signalspaning:
- USA (och allierade):
ECHELON
NSA

- Sverige:
FRA

Signalspaning (NSA) vs
integritetsskydd:
Edward Snowden
 
   
   

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Mobiltelefoni - hälsa:
Strålsäkerhetsmyndigheten
   

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
Medieberedskap

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Krishantering:
Rakel

Hälsa & miljö:

Miljö/ väder & klimat:
Eumetsat

Fri- & rättigheter:

Skydd av samhällsviktiga system/
IT-säkerhet:
- EU:
Enisa

- Sverige:
CERT
FRA
MSB

- Branschen:
2016 DBIR

Brottsbekämpning:
IT-relaterade brott

Skydd av personlig integritet:
Datainspektionen - GDPR

Hälsa & miljö:

IT/Internet - hälsa:
Sjunet
Musarm.se
Internetpsykiatri

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:

- Försvarsnyheter:
Top defence blogs

- Ideell verksamhet:
Frivilligorganisationer

Brottsbekämpning:
Juridik och patent
Datasäkerhet
Fysisk säkerhet

Hälsa & miljö:

1. Vård och omsorg:
1.1 Hälso- och sjukvård:
Refseek
Svensk-medicin.se
Psykiatri
Enigma

- Leverantörer till hälso-
och sjukvården:
Sjukvårdsmateriel
Tandvårdsprodukter

Räddningstjänst vid
olyckor:
Brandsäkerhet

1.2 Folkhälsa/friskvård, kost,
skönhetsvård:
- Sport och motion:
Golfbanor
Gym
Ridklubbar
Simföreningar
Skidorter
Tennisklubbar
Tennishallar i Stockholm
Fler sportklubbar
Motionsanläggningar och
friluftsgårdar


- Kroppsvård:
Hälsa och skönhet
Massage
Friskvård m m

- Rekreation:
Naturreservat i Stockholms län

1.3 Sociala och humanitära
tjänster/äldre- och handi-
kappomsorg:
Handikapphjälpmedel
Handikappföreningar
Hitta äldreboende

Stöd åt missbrukare,
hemlösa m fl:
Hitta behandlingshem

2. Miljövård:
Miljökonsulter

Miljöteknik:
Vattenrening
Marksanering, miljö-
certifiering m m.

Undersökning och prov-
tagning.

   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Telekom
   & post

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson