Samband mellan Politiska beslut och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

Politiska beslut

     
     

Produkter & kapital:

Lagstiftning:

- Generellt:
Internal market
Enterprise
Competition
Taxation
Energy
Environment and climate
change

Consumers

- Livsmedel och hälsa:
Agriculture
Maritime Affairs and
Fisheries

Food safety

- Textil och konfektion:
Textiles and clothing
Euratex

- Kemi, plaster, gummi:
Environment/Reach

- Datorer och IT:
Digital economy & society

- Internationell handel:
External trade
Customs

- Kapital:
Economic and monetary
affairs

Monetary policy

Kompetens & arbetskraft:

Lagstiftning:

- Utbildning och forskning:
Research and innovation

- Arbetsmarknad:
Employment and social
policy
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil och konfektion:
WTO/Textiles

Ekonomiskt samarbete:
OECD

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Produkter & kapital:

- Generellt:
Juridik, avtal och lagar
Finanspolitik
Näringspolitik
Regional tillväxt
Miljö- och energidepar-
tementet

Konsumentpolitik
Konsumentköplagen
Aktiebolagslagen
Konkurrenslagen
Immaterialrätt
Marknadsföringslagen
Lag om offentlig upphandling
Lagar och förordningar
avseende näringsliv


- Livsmedel och hälsa:
Landsbygd, livsmedel och
areella näringar

Fiskelag
Jaktlag
Jaktförordning
Läkemedelslag

- Råvaror & material:
Skogsvårdslag
Skogsindustrierna
Kemikalier
Minerallagen, markägarna och
miljön


- Datorer och IT:
Digitaliseringspolitik

- Internationell handel:
Handel och investerings-
främjande


- Bygg och fastighet:
Boende och byggande
Fastighetsrätt
Fastighetsskatt
Fastighetsmäklarlag

- Kapital:
Finansdepartementet  
Banklag
Försäkringsavtalslag

Kompetens & arbetskraft:

Politik angående utbildning
och forskning:
Utbildning och forskning

Lagar och förordningar
avseende utbildning


Lagar och förordningar
avseende forskning och
utveckling


Lagar och förordningar
avseende bibliotek


Utbildning och forskning
angående politik:
Utrikespolitiska institutet
Statsvetenskap

Arbetsmarknadspolitik:
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsrätt och arbetsmiljö

Lagar och förordningar
avseende arbetsliv


Diskrimineringslagen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning
angående politik:
Harvard University
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Produkter & kapital:

Stockholm
Göteborg
Malmö

Kompetens & arbetskraft:

Stockholm
Göteborg
Malmö
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson