Samband inom ledningssektorn

Fokus: Politiska beslut

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Ledning

 
     
     
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
     

Politiska beslut:

Över-/ internationell nivå:     
Sverige i EU
Sverige och FN

Sverige - myndighets-
styrning:

Lagar och förordningar
avseende offentlig förvaltning


Myndighetsinstruktioner

Länsstyrelseinstruktion

Offentlig förvaltning:

Centrala myndigheter

Den regionala nivån/
länsstyrelserna

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Politiska beslut:

Statlig nivå:
Kommunallagen

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson