Samband mellan Politiska beslut och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Skydd

 

Fri- och rättigheter

Hälsa och miljö

Politiska beslut

     
     

Fri- & rättigheter:

Lagstiftning:

- Säkerhet, brottsbekämpning,
  mänskliga rättigheter:
   Foreign and security policy
   Justice, freedom and security
   Fight against fraud
   Human rights

Hälsa & miljö:

Lagstiftning:

- Folkhälsa:
   Public health

- Sociala och humanitära
   tjänster:
   Development
   Humanitarian aid and
   civil protection


- Miljövård och klimat:
   Environment and climate
   change

Fri- & rättigheter:

FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter:
The universal declaration
of human rights

Hälsa & miljö:

Folkhälsa:
WHO - Public health
surveillance


Miljövård:
The Convention on Biological
Diversity

Kyoto Protocol on climate
change
     

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
Utrikes- och Säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Bekämpning av terrorism
Bekämpning av penning-
tvätt och terrorism-
finansiering

Krisberedskap

Lagar och förordningar
avseende försvarsverk-
samhet


Lagar och förordningar
avseende krigsförfatt-
ningar


Lagar och förordningar
avseende civilt försvar och
skyddsrum


Lagar och förordningar
avseende samhällsskydd i
fredstid


Lagar och förordningar
avseende klimat


Gränsbevakning:
Lagar och författningar

Brottsbekämpning:
Rättsväsendet
Justitiedepartementet
Förordning om bevaknings-
företag


Skydd av mänskliga
rättigheter:
Regeringens webbplats
Prostitution och människo-
handel.

Dataskyddsförordningen GDPR
Migrations- och asylpolitik

Hälsa & miljö:

Socialdepartementet

Hälso- och sjukvård:
Sjukvård

Lagar och förordningar
avseende hälso- och sjukvård


Abortlag

Lagar och förordningar
avseende psykiatri


Lagar och förordningar
avseende tandvård


Lagar och förordningar
avseende djurskydd


Lagar och förordningar
avseende djursjukdomar och
veterinärer


Folkhälsa:
Lagar och förordningar
avseende smittsamma
sjukdomar


Lagar och förordningar
avseende alkohol och tobak


Lagar och förordningar
avseende narkotika och hälso-
farliga varor


Lagar och förordningar
avseende livsmedel


Sociala och humanitära
tjänster:
Barnens rättigheter
Social omsorg
Funktionshinder
Internationellt utvecklings-
arbete


Skydd mot olyckor, bränder
eller naturpåfrestningar:
Lagar och förordningar
avseende olyckor och
räddning


Lagar och förordningar
avseende brandfara och
explosionsfara


Miljövård:
Miljöbalken
Miljömål
Säkrare kemikaliehantering
Avfallshierarkin

Lagar och förordningar
avseende miljövård

Fri- & rättigheter:

USA/Nationell säkerhet:
US Department of defence
DHS
Patriot Act

Hälsa & miljö:

USA hälsa:
HHS
     

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Landsting/sjukvård:
Politik Stockholms läns
landsting.


Omsorg:
Stockholm
Malmö

Miljö:
Stockholm
Malmö
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson