Försörjning av kompetens och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Kompetens & arbetskraft

Se också "Relationer till",
till höger.
 

1. Kompetensförsörjning

   

A. Utbildning

Sverige:

Studentum.se
Utbildningssidan.se
Allastudier.se

Annat land /
internationellt:

- Förskola, grundskola och
   gymnasium

Sverige:

Gymnasium.se

Annat land /
internationellt:

- Universitet och högskola

Sverige:

Universitet och
högskolor

Annat land /
internationellt:

Universities worldwide
MIT OCW
MIT World

- Annan utbildning

Sverige:

Utbildning.se
Utbildning24.se

Annat land /
internationellt:

B. Forskning och utveckling

Se höger, Relationer till:  

C. Referenstjänster

   

- Produktion av uppslagsverk,
  facklitteratur, forskningsrap-
  porter etc.

Sverige:

Nationalencyklopedin

Annat land /
internationellt:

Encyclopedia Britannica
Wikipedia
Encyclopedia.com

- Förvaring och utlåning/försälj-
  ning av böcker och dokument

Sverige:

Arkiv och bibliotek

Bokhandlar:
Adlibris
Akademibokhandeln
Bokus
Fler bokhandlar...

Annat land /
internationellt:

Bibliotek

Bokhandlar:
Amazon

2. Arbetsmarknad

   

A. Personalförsörjning

   

- Arbetssökande/arbetslös

Sverige:

Arbetslös.nu
Starta eget/Företags-
ekonomi

Nyföretagarcentrum

Annat land /
internationellt:

Arbeta i Europa
Jobba i Norge

- Arbetsförmedlare

Sverige:

Arbetsförmedlingen
Framtid
Söktjänster

Annat land /
internationellt:

- Rekryterings-/bemanningsföretag

Sverige:

Manpower
Ranstad
Adecco
Poolia
Academic work
Fler företag...

Annat land /
internationellt:

Kelly Services
Ranstad Holding        

B. Arbetsrätt och arbetsmiljö

   

- Arbetsgivare

Sverige:

Svenskt Näringsliv
Ekonomifakta
Sveriges kommuner och
landsting

Arbetsgivarverket
Fler arbetsgivarorganisa-
tioner...

Annat land /
internationellt:

- Arbetstagare

Sverige:

LO
TCO
SACO
Fler fackliga organisationer...

Annat land /
internationellt:

ETUC

- Medbestämmande, anställnings-
   skydd och löner

Sverige:

Avtalsrörelse och förhandling
Avtalsrörelsen
Kollektivavtal
Avtalsrörelsen 2018

Annat land /
internationellt:

- Arbetsmiljö och arbetstid

Sverige:

Prevent
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljö

Annat land /
internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson