Försörjning av kompetens och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Relationer
till andra
verksamheter

Kompetens & arbetskraft

Se också "Relationer till",
till höger.
 

1. Kompetensförsörjning

   

A. Utbildning

Sverige:

Söktjänster:
Studentum.se
Utbildningssidan.se
Allastudier.se
Infoo.se

Annat land / internationellt:

- Förskola, grundskola och
  gymnasium

Sverige:

Söktjänster:
Gymnasium.se
EMG Sverige

Annat land / internationellt:

- Universitet och högskola

Sverige:

Universitet och högskolor

Annat land / internationellt:

Universities worldwide
MIT OCW
MIT Audio/Video Lectures

- Annan utbildning

Sverige:

Söktjänster:
Utbildning.se
Utbildning24.se

Yrkeshögskolan
Studieförbund
Sveriges folkhögskolor

Kommunal vuxenutbildning...

Annat land / internationellt:

B. Forskning och utveckling

   

C. Referenstjänster

   

- Produktion av uppslagsverk,
  facklitteratur, forskningsrap-
  porter etc.

Sverige:

Nationalencyklopedin
Referensboken

Annat land / internationellt:

Encyclopedia Britannica
Wikipedia
Encyclopedia.com

- Förvaring och utlåning/försälj-
  ning av böcker och dokument

Sverige:

Bokhandlar:
Adlibris
Akademibokhandeln
Bokus
Fler företag...

Bibliotek:
- Nationella/kommunala:
Se vidare...

- Universitetsbibliotek:
Se vidare...

Annat land / internationellt:

Bokhandlar:
Amazon
Wordery
Better world books

Bibliotek:
- Nationella:
Se vidare...

- Universitetsbibliotek:
Se vidare...

2. Arbetsmarknad

Sverige:

Yrken:
Framtid.se

Annat land / internationellt:

A. Personalförsörjning

   

- Arbetssökande/arbetslös

Sverige:

Arbetslös.nu
Starta eget/Företagsekonomi
Nyföretagarcentrum

Annat land / internationellt:

Arbeta i Europa...
Jobba i Norge

- Arbetsförmedlare

Sverige:

Arbetsförmedlingen
Blocket jobb
Careerjet
Indeed
Jobbsafari
Monster
Renego
StepStone

Fler företag...

Annat land / internationellt:

- Rekryterings- och bemannings-
  företag

Sverige:

Manpower
Ranstad
Adecco
Poolia
Academic work

Fler företag...

Annat land / internationellt:

Kelly Services
Ranstad Holding        

B. Arbetsrätt och arbetsmiljö

   

- Arbetsgivare

Sverige:

Svenskt Näringsliv
Arbetsgivarverket
Sveriges kommuner och
landsting

Annat land / internationellt:

- Arbetstagare

Sverige:

LO
TCO
SACO

Annat land / internationellt:

ETUC

- Medbestämmande, anställnings-
   skydd och löner

Sverige:

Medlingsinstitutet - årsrapport
för 2018


Följ avtalsrörelsen på
Arbetsmarknadsnytt...

Annat land / internationellt:

- Arbetsmiljö och arbetstid

Sverige:

Prevent
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljö...

Annat land / internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson