Försörjning av kompetens och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Kompetens & arbetskraft

Se också "Relationer till",
till höger.
 

1. Kompetensförsörjning

   

A. Utbildning

Studentum.se
Utbildningssidan.se
Allastudier.se
 

- Förskola, grundskola och
   gymnasium

Gymnasium.se  

- Universitet och högskola

Universitet och
högskolor
Universities worldwide
MIT OCW
MIT World

- Annan utbildning

Utbildning.se
Utbildning24.se
 

B. Forskning och utveckling

Se höger, Relationer till:  

C. Referenstjänster

   

- Produktion av uppslagsverk,
  facklitteratur, forskningsrap-
  porter etc.

Nationalencyklopedin
Encyclopedia Britannica
Wikipedia
Encyclopedia.com

- Förvaring och utlåning/försälj-
  ning av böcker och dokument

Arkiv och bibliotek

Bokhandlar:
Adlibris
Akademibokhandeln
Bokus
Fler bokhandlar...
Bibliotek

Bokhandlar:
Amazon

2. Arbetsmarknad

   

A. Personalförsörjning

   

- Arbetssökande/arbetslös

Arbetslös.nu
Starta eget/Företags-
ekonomi

Nyföretagarcentrum
Arbeta i Europa
Jobba i Norge

- Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingen
Framtid
Söktjänster
 

- Rekryterings-/bemanningsföretag

Manpower
Ranstad
Adecco
Poolia
Academic work
Fler företag...
Kelly Services
Ranstad Holding        

B. Arbetsrätt och arbetsmiljö

   

- Arbetsgivare

Svenskt Näringsliv
Ekonomifakta
Sveriges kommuner och
landsting

Arbetsgivarverket
Fler arbetsgivarorganisa-
tioner...
 

- Arbetstagare

LO
TCO
SACO
Fler fackliga organisationer...
ETUC

- Medbestämmande, anställnings-
   skydd och löner

Avtalsrörelse och förhandling
Avtalsrörelsen
Kollektivavtal
Avtalsrörelsen 2018
 

- Arbetsmiljö och arbetstid

Prevent
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljö
 

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson