Samband mellan Politiska beslut och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Nät

 

Tele-/datorkom
och post

Energi och
transporter

Politiska beslut

     
     

Tele-/datorkom & post:

Information society

Energi & transporter:

Energy
Transport              

Tele-/datorkom & post:

 

Energi & transporter:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Nät
  - Kultur
     

Tele-/datorkom & post:

Digitaliseringspolitik

Lagar och förordningar avseende
elektronisk kommunikation


Lagar och förordningar avseende
radio och TV


Lagar och förordningar avseende
post


Personuppgiftslagen

Söktjänster, kataloger,
mötesplatser:
Notisum
Partier
Andra politiska organisationer        

Energi & transporter:

Energi:
Energipolitik

Lagar och förordningar
avseende el


Lagar och förordningar
avseende kärnteknisk
verksamhet


Lagar och förordningar
avseende vindkraft


Lagar och förordningar
avseende olja och naturgas


Energi-, koldioxid- och svavelskatt

Miljö- och energidepartementet

Branschorg./remissorgan:
IVA
Energiföretagen
SPBI
SVEBIO
Svensk vindenergi
Svensk solenergi


Transporter:
Transporter och infrastruktur

Lagar och förordningar
avseende transporter


Lagar och förordningar
avseende yrkestrafik


Lagar och förordningar
avseende kollektivtrafik


Lagar och förordningar
avseende järnvägstrafik


Lagar och förordningar
avseende sjötrafik


Lagar och förordningar
avseende lufttrafik


UD:s reseinformation

Branschorg./remissorgan:
Transportföretagen
Näringslivets Transportråd
Sveriges Åkeriföretag
Svensk Sjöfart
Svenskt Flyg

Turism:
Branschorg./remissorgan:
Visita
   
     

Tele-/datorkom & post:

Energi & transporter:

Transporter och turism:
Stockholm
Göteborg
Malmö
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson