Samband mellan Politiska beslut och Kultur

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Kultur

 

Media och
kommunikation

Privatliv och
identiteter

Politiska beslut

     
     

Media & kommunikation:

Culture
Audiovisual and media

Privatliv & identiteter:

Consumers

Media & kommunikation:

Kultursamarbete:
The Council of Europe
The Nordic Council

Privatliv & identiteter:

     

Media & kommunikation:

Generellt:
Kulturpolitik
Yttrandefrihetsgrundlag
Tryckfrihetsförordning
Språklag

Massmedia:
a) Politik avseende media:
Mediepolitik

Lagar och förordningar
avseende radio och TV


Lagar och förordningar
avseende press


b) Media om politik:
DN/ledare
SvD/ledare
GP/ledare
Aftonbladet/ledare
Expressen/ledare
Politiska magasin

Underhållning:
Förordningar avseende bidrag
till teater-, dans- och musik-
verksamhet


Filmpolitik

Lagar och förordningar
avseende film


Lagar och regler avseende
datorspel


Idrottspolitik

Lagar och förordningar
avseende idrott


Lagar och förordningar
avseende lotteri och spelKonst och litteratur:
Arkitektur, form och design

Lagar och förordningar
avseende litteratur


Lag (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga
verk


Privatliv & identiteter:

Familj och boende:

Lagar och förordningar avseende
äktenskap


Lagar och förordningar avseende
samboskap


Lagar och förordningar avseende
adoption


Lagar och förordningar avseende
arv och testamente


Lagar och förordningar avseende
bostad


Privatekonomi och konsumtion:
Lagar och förordningar avseende
barnbidrag och underhållsstöd


Lagar och förordningar avseende
socialförsäkringar


Lagar och förordningar avseende
pension


Lagar och förordningar avseende
skatt


Konsumentpolitik

Konsumentköplag

Lagar och förordningar avseende
konsumentskydd


Fritid, rekreation, nöjen:
Ungdomspolitik

- Ideell verksamhet:
"Civila samhället"

Partier
Andra politiska organisationer

- Religion och kyrka:
Lagar och förordningar avseende
kyrkor och trossamfund


Lagar och förordningar avseende
begravningsväsendet


- Kulturarv och seder:
Lagar och förordningar avseende
språk, tolkning och översättning


Lagar och förordningar avseende
kulturminnen och kulturvård


Lagar och förordningar avseende
museer

Media & kommunikation:

Media om politik:
BBC News - politics
Fox News - politics
Aljazeera - politics

Privatliv & identiteter:

     

Media & kommunikation:

Kultur och fritid:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Privatliv & identiteter:

Stockholm:
Stöd och omsorg
Bostad och miljö
Föreningsliv
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson