Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Ledning

 

Politiska beslut

Offentlig
förvaltning

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Barn- och ungdoms-
utbildning


Lagar och förordningar
avseende grundskolan


Lagar och förordningar
avseende gymnasieskolan

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO

Sverige:
Skolverket

Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Politik om utbildning och
forskning:
Högskola och forskning

Lagar och förordningar
avseende universitet och
högskolor


Utbildning om politik,
Statsvetenskap:
Harvard University
SWEPSA

Offentlig förvaltning:

UKÄ
Universitets- och hög-
skolerådet

CSN
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Vuxenutbildning
Folkbildning

Lagar och förordningar
avseende:
- Fristående skolor
- Riksinternatskolor
- Komvux
- Folkhögskolan
- Yrkesutbildning

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Research & innovation

Sverige:
Politik om forskning och
utveckling:
Lagar och förordningar
avseende forskning och
utveckling


Forskning om politik:
Utrikespolitiska institutet
(Se också SWEPSA m m
ovan).

Offentlig förvaltning:

EU:
R & I, European
Commission


Sverige:
Forskningsfinansierande
myndigheter:
Vetenskapsrådet
Vinnova
Formas
Forte
Rymdstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

United Nations
European Union

Offentlig förvaltning:

EU - tullar:
Schengensammarbetet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende bibliotek


Litteratur om politik:
Politik & statsskick

Offentlig förvaltning:

Sverige:
- Nationell nivå:
Riksarkivet
Kungliga biblioteket

- Kommunal nivå:
Bibliotek i Sverige

Andra länder:
Nationella bibliotek
Delstatsbibliotek
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Employment and social
affairs


Sverige:
Arbetsmarknadsdepar-
tementet


Lagar och förordningar
avseende arbetsmarknad

Offentlig förvaltning:

FN:
ILO

EU:
Employment, social affairs
and inclusion

Arbeta i Europa

Sverige:
IFAU
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende arbetslöshet

Offentlig förvaltning:

IAF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende arbetsförmedling

Offentlig förvaltning:

Arbetsförmedlingen       
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende uthyrning av
arbetskraft

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Svenskt Näringsliv

Offentlig förvaltning:

Arbetsgivarverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

LO

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende medbestämmande


Lagar och förordningar
avseende anställnings-
skydd


Diskrimineringslagen

Offentlig förvaltning:

Medlingsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende arbetsmiljö
och arbetstid

Offentlig förvaltning:

EU:
Labour law

Sverige:
Arbetsmiljöverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson