Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Ledning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Barn- och ungdomsutbildning

Lagar och förordningar avseende
grundskolan


Lagar och förordningar avseende
gymnasieskolanGymnasieutbildning:
Samhällsvetenskap

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO

Sverige:
Skolverket

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Politik avseende utbildning och
forskning:
Högskola och forskning

Lagar och förordningar avseende
universitet och högskolor


Utbildning och forskning relaterat
till politik och ekonomi:

Sverige:
- Statsvetenskap:
SWEPSA

- Internationella relationer:
Söktjänst/Studentum.se

- Nationalekonomi:
Nationalekonomiska föreningen

- Statistik:
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet

Annat land:
- Statsvetenskap:
Harvard University
University of Oxford

- Economics:
MIT Economics
University of Chicago

Offentlig förvaltning:

UKÄ
Universitets- och högskolerådet
CSN
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Vuxenutbildning
Folkbildning

Lagar och förordningar avseende:
- Fristående skolor
- Riksinternatskolor
- Komvux
- Folkhögskolan
- Yrkesutbildning

Offentlig förvaltning:

Vuxenutbildning:
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Annan kommun...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Research & innovation

Sverige:
Politik om forskning och
utveckling:
Lagar och förordningar avseende
forskning och utveckling


Forskning om politik:
Utrikespolitiska institutet
(Se också SWEPSA m m
ovan).

Offentlig förvaltning:

EU:
R & I, European Commission

Sverige:
Forskningsfinansierande myndig-
heter:
Vetenskapsrådet
Vinnova
Formas
Forte
Rymdstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Encyklopedia Britannica:
United Nations
European Union

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
bibliotek


Bokhandlar/Litteratur om politik:
Politik & statsskick

Offentlig förvaltning:

Nationalbibliotek i andra
länder:

USA:
Library of Congress

UK:
The British Library

Tyskland:
The German National Library

Frankrike:
Biblioteque Nationale de France

Sverige:
- Nationell nivå:
Kungliga biblioteket
Riksarkivet

- Kommunal nivå:
Stockholms stadsbibliotek
Stadsbiblioteket i Göteborg
Malmö stadsbibliotek
Annan kommun...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Employment and social affairs

Sverige:
Arbetsmarknadsdepartementet

Lagar och förordningar avseende
arbetsmarknad

Offentlig förvaltning:

FN:
ILO

EU:
Employment, social affairs
and inclusion

Arbeta i Europa

Sverige:
IFAU
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
arbetslöshet

Offentlig förvaltning:

IAF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
arbetsförmedling

Offentlig förvaltning:

Arbetsförmedlingen...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
uthyrning av arbetskraft

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Offentlig förvaltning:

En moderniserad arbetsrätt
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Svenskt Näringsliv

Opinionsbildare ("Tankesmedjor")
med kopplingar till näringslivet:
Timbro
Den Nya Välfärden

Offentlig förvaltning:

Arbetsgivarverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

LO

Opinionsbildare ("Tankesmedjor")
med kopplingar till arbetarrörelsen:
Tankesmedjan Tiden
Arena Ide'

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
medbestämmande


Lagar och förordningar avseende
anställningsskydd


Diskrimineringslagen

Offentlig förvaltning:

Medlingsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
arbetsmiljö och arbetstid

Offentlig förvaltning:

EU:
Labour law

Sverige:
Arbetsmiljöverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson