Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Skydd

 

Fri- och rättigheter

Hälsa och miljö

   
   
   

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Vård och omsorg

Fri- & rättigheter:

Totalförsvar:
Försvarshögskolan

- Militärt försvar:
Militärhögskolan Karlberg

Ickemilitära hot:
- Skydd mot allvarligare olyckor
  eller naturkatastrofer:
Katastrofpsykiatri

Brottsbekämpning:
Utbildning advokat
Kriminologi
Polisutbildning
Juridik

Mänskliga rättigheter:
Program on human rights
Masterprogram
Internationella relationer

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Vård
Medicin/Farmaci
Psykologi
Tandläkare
Veterinär m. fl. djurutbildningar

Folkhälsa:
Friskvård/hälsa

Sociala & humanitära
tjänster
Social omsorg

Skydd mot olyckor, bränder
eller naturpåfrestningar:
Riskhantering

Miljö:
SLU
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet

Meteorologi:
Uppsala universitet
MISU

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning/
bevakning, personskydd:
Vaktare.nu
Väktarskolan

Hälsa & miljö:

Vård/Omsorg

Sociala och humanitära
tjänster:
Sida

Skydd mot olyckor och
katastrofer:
MSB-kurser
IRS

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
IISS
St Andrews
FAS
SIPRI
UI
FOI

Brottsbekämpning:
Brottsförebyggande rådet

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Lunds universitet
Örebro universitetssjukhus
Karolinska institutet
Internetpsykiatri

Folkhälsa:
Harvard School of Public Health
Karolinska institutet
NIAID
Stressforskningsinstitutet
Sonad

Sociala och humanitära
tjänster:
University of Oxford

Miljö:
World Resources Institute
Pacific Institute
GMV
SLU
IVL
Mistra
Waste refinery
Profu
Mer miljöforskning...

Miljö/väder & klimat:
Max Planck Institute
The Met Office
CSPR
SMHI
   

Fri- & rättigheter:

1. Nationell säkerhet:

  USA (inkl. allierade):
   - Underrättelseverksamhet:
     ECHELON

   - Militärt försvar:
     United States Armed Forces
     Academi

   - Skydd mot terrorism:
     Patriot Act

   - Skydd mot störningar i tele-/
     datorkommunikationer, energi-
     försörjning eller transporter
     Critical Infrastructure
     Protection


   - Skydd mot desinformation,
     syftande till att skapa
     splittring och instabilitet
     i samhället
     Cybersecurity Campaign
     Playbook


  Ryssland:
   - Militärt försvar:
     Russian Armed Forces

  Sverige:
    Försvarsmakten

  Militärt försvar/krig -
  hälsa och miljö:
  Biological warfare
  Biological Warfare Agent
  Biological weapon
  Environmental impact of war

  Militärt försvar - transporter:
  Military logistics

2. Gränsbevakning:
   EU:
   Schengensamarbetet

3. Brottsbekämpning:
   Globalt:
   International courts

   EU:
   Europol

4. Mänskliga rättigheter:
   Globalt:
   Universal declaration
   of human rights.

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Svenska uppslagsverk:
FASS
Privatmedicin.se
Internetmedicin.se
Web4Health

Utländska uppslagsverk:
The Merck manuals
Mayo Clinic                
MedlinePlus
Internet Mental Health
Mental Help Net
Psych Central

Music therapy

Folkhälsa:
- Skydd mot smittsamma
sjukdomar:
Epidemiology

- Åtgärder mot missbruk:
Nykterhetsrörelsen

- Friskvård, kost, skönhetsvård:
Nutrition

Miljö:
Naturvård och biologisk
mångfald:
Naturvård
Encyclopedia of Life
GBIF
Ecosystem
Ecology
Nationalparker i världen

- Djurskydd och djursjukvård:
Djursjukdomar

- Hållbar design:
Sustainable design
William Mcdonough

- Skydd mot föroreningar:
Pollution
Water pollution
Oljeläckan i Mexikanska
golfen 2010


- Skydd mot klimatförändringar:
Weather and Climate Basics
Växthuseffekten
Climate change

Fri- & rättigheter:

Krigsarkivet
Anna Lindh biblioteket
Juridiska biblioteket
AdLibris/juridik

Hälsa & miljö:

   
   
   

Fri- & rättigheter:

Information från Arbetsförmedlingen
om nedanstående yrken:

- Militärt försvar:
Officersyrken

- Gränsbevakning:
Tulltjänsteman
Kustbevakningstjänsteman

- Brottsbekämpning:
Polis
Åklagare
Domare
Advokat
Väktare

Lediga jobb med bl.a. ovanstående
inriktning:
Söktjänster

Hälsa & miljö:

Information från Arbetsförmedlingen
om nedanstående yrken:

- Hälso- och sjukvård:
Hälso- och sjukvårdsyrken

- Folkhälsa:
Dietist
Kropps- och skönhetsvård

- Sociala & humanitära tjänster:
Socialt arbete

- Skydd mot olyckor och bränder:
Brandingenjör
Brandman

- Miljövård:
Miljövårdsyrken

Sökning av lediga jobb, se vänster.
   
   

Fri- & rättigheter:

Försvars- och rättsmyndigheter:
Arbetsgivarverket

Bevakningsföretag:
Almega

Hälsa & miljö:

Vård och omsorg:
Sveriges kommuner och landsting
Vårdföretagarna

Fri- & rättigheter:

Generellt:
SACO
ST

Militärt försvar:
Försvarsförbundet
Officersförbundet

Gränsbevakning:
Tull-Kust

Polis:
Polisförbundet

Kriminalvård:
Seko

Hälsa & miljö:

Generellt:
Kommunal
Unionen

Hälso- och sjukvård:
Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet
Psykologförbundet
Veterinärförbundet

Sociala och humanitära
tjänster:
Akademikerförbundet SSR

Brandförsvar och räddnings-
tjänst:
Brandmännens Riksförbund
   

Fri- & rättigheter:

Domstolar:
Arbetsdomstolen

Hälsa & miljö:

Hälsa:
Previa
Alna

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson