Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Nät

 
   
   

Tele-/datorkom & post:

IT:
Studentum.se
Allastudier.se

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Gymnasium.se:
Dator-och-kommunikations-
teknik

Energi & transporter:

Gymnasium.se:

El- och energiprogrammet:
- Elteknik
- Energiteknik

Fordons- och transport-
programmet:
- Transport
- Godshantering
- Turism & resor
- Hotell & konferens

Tele-/datorkom & post:

Skolan för elektroteknik och
datavetenskap


Fler utbildningar:
Data/IT

Energi & transporter:

Energi:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Chalmers

Fler utbildningar:
El/Elektronik
Energi

Transport och logistik:
Chalmers
Linköpings universitet
Lunds universitet

Fler utbildningar:
Fordon/Transport
Logistik/Spedition

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
Global knowledge

Se vidare...

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Logistik Silf
Sjöfart
Flyg
Plan

Körkort:
Trafikskolor
Körkortsjakten

Turism - komvux:
Hotell/Event/Turism

Tele-/datorkom & post:

RISE SICS

Se vidare universitet och
högskola ovan.

Energi & transporter:

Energi:
OIES
Energiforsk
Vindforsk
Vindkraft m m
Bioenergi

Trafik och logistik:
TFK
VTI
   

Tele-/datorkom & post:

Se vidare Referenser på
den här sidan...

Energi & transporter:

Se vidare Referenser på
den här sidan...

Tele-/datorkom & post:

Internet:

- Library:
Internet Archive
Open Library

- Söktjänster:
100.nu
Infoo.se

- Jämförelsetjänster:
Bokfynd.nu

Energi & transporter:

Sjöfart:
Breakwater Publishing

Tele-/datorkom & post:

Yrken:
Yrken inom data och IT
Teletekniker
Telefonist
Brevbärare

Energi & transporter:

Yrken:
Yrken inom elbranschen
Transportyrken
Logistiker
Yrken inom hotell, restau-
rang & turism

   
   

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
ITjobb
IDG jobb

Internet/Söktjänster:
Arbetsförmedling

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
Experis
Wise IT
Safemind

Internet/Söktjänster:
Rekrytering
Outplacement
Personaluthyrning

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
It & Telekomforetagen

Internet/Söktjänster:
Arbetsgivarorganisationer

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Transportföretagen

Turism:
Visita

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
Sveriges ingenjörer
Unionen
Seko

Internet/Söktjänster:
Fackliga organisationer

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Seko
Transportarbetarförbundet
SBF
Svenska hamnarbetar-
förbundet

Svensk pilotförening

Turism:
Hrf
   

Tele-/datorkom & post:

Internet/Söktjänster:
Arbetsmiljö & ergonomi

Energi & transporter:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson