Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Nät

 

Tele-/datorkom
och post

Energi och
transporter

   
   

Tele-/datorkom & post:

Data/IT:
Studentum.se
Allastudier.se

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Gymnasium.se:
Dator-och-kommunikations-
teknik


Teknik, naturvetenskap,
ekonomi:
Teknik
Ekonomi
Naturvetenskap
Naturbruk
Restaurang och livsmedel
El och energi
Fordon och transport
Industri
Hantverkare
Handel och administration
Bygg och anläggning

Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsprogrammet
Djurutbildningar
Beteendevetenskap
Barn och fritidsprogrammet

Media & kommunikation:
Medier, information och
kommunikation

Humanistiska programmet/
språk

Estetiska programmet
Idrottsutbildning

Privatliv & identiteter:
Beteendevetenskap
Humanistiska programmet
Kultur

Energi & transporter:

Gymnasium.se:
Energiteknik
Transport

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
EECS
Fler universitet/högskolor...

Distansutbildning via
Internet:
MIT OCW

Söktjänster:
Universities worldwide

A. Skyddsverksamhet:
Hälso- och sjukvård:
Vård
Medicin/Farmaci
Psykologi
Psykoterapeut
Psykiatri
Veterinär m. fl. djurutbild-
ningar


Folkhälsa:
Friskvård/hälsa

Sociala & humanitära
tjänster
Social omsorg

Skydd mot naturpåfrestningar:
Geovetenskap

Skydd av mänskliga
rättigheter:
Internationella relationer

B. Produkt- och kapitalför-
sörjning

Generellt:
- Matematik:
Universitet/högskolor
i Sverige


- Teknik:
Sverige
USA
Övriga världen

- Naturvetenskap:
Sverige
USA
Övriga världen

- Ekonomi:
Sverige
Find MBA programs

Specifikt:
- Hälsorelaterade produkter:
Vatten - mark, bygg, miljö
Miljö
Kök/restaurang
Bioteknik
Medicin/farmaci
Medicinsk teknik

- Råvaror & material:
Textil och mode
Kemi
Kemiteknik

- Hjälpmedel för produktion
och distribution:
Maskinteknik
Energiutbildningar
Elektroteknik
Miljöteknik

- Hjälpmedel för databehand-
ling och kommunikation:
El/Elektronik
Fysik
Data/IT
Artificiell intelligens
Lantmäteri, GIS

- Hem- och fritidsprodukter:
Inredningsarkitekt

- Bygg och fastighet:
Bygg/anläggning

- Handel:
Försäljning och handel
Export/int. handel

- Kapitalförsörjning:
Civilekonom

- Stödfunktioner:
Organisation och ledarskap
Business management
Redovisning/bokföring
Juridik
Marknadsföring

Transport och relaterade
tjänster:
Fordon/transport
Logistik
Sjöfart
Hotell/Event/Turism

Kultur:
Media och kommunikation:
Media/Kommunikation

Massmedia:
Journalistik

Underhållning:
- Film:
Film/TV

- Datorspel:
Spelutveckling

Konst, design och arkitektur:
Arkitektur

Privatliv & identiteter:
Kulturgeografi
Religion
Idehistoria
Historia
Arkeologi

Andra verksamheter:
Filosofi:
Utbildningar i Sverige

Pedagogik:
Utbildningar i Sverige

Energi & transporter:

Energi:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Fler universitet/högskolor...

Transport och logistik:
Chalmers
Linköpings universitet
Lunds universitet
Fler universitet/högskolor...

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
Global knowledge

Söktjänster:
Komvux:
Teknik
Naturvetenskap
Data/IT
Bygg/anläggning
Ekonomi
Film/foto

Utbildning.se

Personalutbildning:
Personalutbildning

Vård:
Vård/Omsorg
Djurskötare

Kommunikation och media:
Kommunikation och media

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Logistik Silf
Sjöfart
Flyg
Plan

Körkort:
Trafikskolor
Körkortsjakten

Turism - komvux:
Turism/event/service

Tele-/datorkom & post:

Söktjänster:
Se universitet och
högskola ovan

Energi & transporter:

Energi:
OIES
Energiforsk
Vindforsk
Vindkraft m m
Bioenergi

Trafik och logistik:
TFK
VTI
   

Tele-/datorkom & post:

Informationsteori:
Information theory
Boolean algebra
Claude Shannon

Telecommunication

Ordlistor:
Ordlista IT-ord
Webopedia

Teleoperatörer:
Telephone operating
companies


IP-telefoni

Radiokommunikation/kulturarv:
Radiostationen Grimeton

Datorkommunikation:
World Wide Web (www)
Tim Berners-Lee

Söktjänst/katalog:
Referensboken

Energi & transporter:

Energi:
Energy
Energilexikon

El:
Electricity
Hydroelectric power
Vattenkraft.info
Nuclear power
Kärnkraft i Sverige
Wind power
Solar energy
Wave power

Bränslen och drivmedel:
Petroleum companies
Natural gas
Coal
Fjärrvärme
Biofuel

Transporter och logistik:
Logistik:
Encyclopedia Britannica
Wikipedia

The Geography of Transport
Systems


- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

- Spårväg:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i Stockholm

- Tunnelbana:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana

- Järnväg:
Sveriges järnvägsnät

- Sjöfart:
Sjöfartsmuseer

Hamnar och farleder:
Suez canal
Panama canal
Nordens alla kanaler
Kanaler i Sverige

- Flyg:
Flygmuseer

Turism:
Tourism

System för övervakning och
styrning av eldistribution:
SCADA

Kommunikationssystem för
transporter:

- Vägtrafik
Intelligent transportation
system


- Järnväg
European Rail Traffic
Management System


- Sjöfart
VHF-radio

- Flyg
Air traffic control

Tele-/datorkom & post:

Söktjänster:
Bokhandlar

Energi & transporter:

Breakwater Publishing

Tele-/datorkom & post:

Yrken:
Teletekniker
Telefonist
Yrken inom data och IT
Brevbärare

Energi & transporter:

Yrken:
Yrken inom elbranschen
Transportyrken
Logistiker
Yrken inom turism
Hotellyrken
   
   

Tele-/datorkom & post:

Söktjänster:

- Sökmotorer:
Arbetsförmedlingen
Blocket jobb
Careerjet
Indeed
Jobbsafari
Monster
Renego
StepStone

- Länkkataloger:
Infoo.se

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
Experis
Wise IT
Safemind

Söktjänster:
Rekrytering
Outplacement
Personaluthyrning

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
It & Telekomforetagen

Söktjänster:
Arbetsgivarorganisationer

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Transportföretagen

Turism:
Visita

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
Sveriges ingenjörer
Unionen
Seko

Söktjänster:
Fackliga organisationer

Energi & transporter:

Trafik och logistik:
Seko
Transportarbetar-
förbundet.

SBF
Svenska hamnarbetar-
förbundet

Svensk pilotförening

Turism:
Hrf
   

Tele-/datorkom & post:

Söktjänster:
Arbetsmiljö & ergonomi

Energi & transporter:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson