Skydd av hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Hälsa och miljö

Se "Relationer till", till höger  

1. Vård och omsorg

   

1.1 Hälso- och sjukvård

Vårdguiden
Vårdföretagarna
Apoteket

Svenska uppslagsverk
Utländska uppslagsverk

- Primärvård, specialistvård,
   akutsjukvård

   

- Psykiatri och psykologi

   

- Tandvård

Privattandläkarna
Folktandvården
 

1.2 Folkhälsa

Folkhälsoguiden  

- Skydd mot smittsamma
   sjukdomar

   

- Åtgärder mot missbruk

   

- Friskvård, kost, skönhetsvård

Hitta aktiviteter  

1.3 Sociala och humanitära
      tjänster

Kommuner och landsting
Svenska Vård
 

- Barnomsorg

   

- Äldre- och handikappomsorg

   

- Stöd åt missbrukare,
   hemlösa m fl

   

- Internationellt bistånd

   

2. Skydd mot olyckor, bränder
    eller naturpåfrestningar

   

- Skydd mot olyckor och bränder

   

- Skydd mot väder- eller andra
   naturpåfrestningar

Vädertjänster:
SMHI
Klart.se
Meteorologiska institutet
Vädertjänster:
World weather
London weather
New York weather
Hong Kong weather

3. Miljövård

   

- Naturvård och biologisk
   mångfald

   

- Djurskydd och djursjukvård

Veterinärer i Sverige
Svenska uppslagsverk
 

- Skydd mot föroreningar

   

- Avfallshantering och renhållning

FTI
Återvinningsindustrierna
Avfall Sverige
 

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson