Skydd av hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Hälsa och miljö

Se "Relationer till", till höger  

1. Vård och omsorg

   

1.1 Hälso- och sjukvård

Sverige:

Vårdguiden
Vårdföretagarna
Apoteket

Svenska uppslagsverk

Annat land /
internationellt:

Utländska uppslagsverk

- Primärvård, specialistvård,
   akutsjukvård

   

- Psykiatri och psykologi

   

- Tandvård

Sverige:

Privattandläkarna
Folktandvården

Annat land /
internationellt:

1.2 Folkhälsa

Sverige:

Folkhälsoguiden

Annat land /
internationellt:

- Skydd mot smittsamma
   sjukdomar

   

- Åtgärder mot missbruk

   

- Friskvård, kost, skönhetsvård

Sverige:

Hitta aktiviteter

Annat land /
internationellt:

1.3 Sociala och humanitära
      tjänster

Sverige:

Kommuner och landsting
Svenska Vård

Annat land /
internationellt:

- Barnomsorg

   

- Äldre- och handikappomsorg

   

- Stöd åt missbrukare,
   hemlösa m fl

   

- Internationellt bistånd

   

2. Skydd mot olyckor, natur-
    påfrestningar och klimat-
    förändringar

   

- Skydd mot olyckor och bränder

   

- Skydd mot väder- och andra
   naturpåfrestningar

Sverige:

Vädertjänster:
SMHI
Klart.se
Meteorologiska institutet

Annat land /
internationellt:

Vädertjänster:
World weather
London weather
Berlin weather
Paris weather
New York weather
Hong Kong weather

- Skydd mot klimatförändringar

   

3. Miljövård

   

- Naturvård och biologisk
   mångfald

   

- Djurskydd och djursjukvård

Sverige:

Veterinärer i Sverige
Svenska uppslagsverk

Annat land /
internationellt:

- Skydd mot föroreningar

   

- Avfallshantering och renhållning

Sverige:

FTI
Återvinningsindustrierna
Avfall Sverige

Annat land /
internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson