Samband inom försörjningssektorn

Fokus: Kompetens- och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Teknik, naturvetenskap,
ekonomi

Kompetens & arbetskraft:


Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Generellt:
- Matematik:
Universitet/högskolor
i Sverige


- Teknik:
Sverige
USA
Övriga världen

- Naturvetenskap:
Sverige
USA
Övriga världen

- Ekonomi:
Handelshögskolan Sthlm
Ekonomi, Sverige
Find MBA programs

Hälsorelaterade produkter:
SLU
Medicinsk teknik, KTH
Medicinsk teknik, BTH
Biomedicinprogrammet, UU
Fler universitet/högskolor...

Råvaror och material:
Textil/mode och kemi
Stål och metaller

Transportteknik:
Farkostteknik

Energi- & miljöteknik:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Fler energiutbildningar
Fler miljöteknikutbildningar

Elektronik, data/IT:
Elektronik, data/IT
Artificiell intelligens

Bygg och fastighet:
Bygg/anläggning

Handel:
Handel

Stödfunktioner:
- Marknadsföring och reklam:
Se företagsekonomi:
- Göteborg
- Uppsala
- Umeå
- Stockholm
- Lund

Fler stödfunktioner...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning om grundläggande
frågor och lärande:

- Filosofi:
University of Oxford
University of Cambridge
University of Pittsburgh
New York University
Harvard University
Utbildningar i Sverige

- Ide- och lärdomshistoria:
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet

- Pedagogik:
Utbildningar i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:


Stödfunktioner/Marknads-
föring:
IHM Business school
Berghs

Utbildning.se

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

1. Universitet och högskolor:
Se ovan

2. Forskningsinstitut:
Rise
Esbri
Svenska uppfinnareföreningen

Råvaror & material:
Skogforsk
Innventia
Swerea
Smart textiles

Elektronik, datorer, IT:
Acreo
Imego
SICS

Kompetens & arbetskraft:

Forskning om grundläggande
frågor och lärande:
Se ovan

Forskning om arbetsmarknad:
Forte
SNS
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Naturvetenskap för barn:
Biology4kids
Chem4kids
Physics4kids
Geography4kids
World travel geography
for kids

Road trip geography
Cosmos4kids

Matematik:
Wikipedia
Encyclopedia Britannica
Wolfram MathWorld
S:t Andrews biographies
of mathematicians.


Företagsrelaterade ämnen och
nationalekonomi:
Expowera
Economics

Vattenförsörjning:
Vattenverk

Jordbruk, livsmedel:
Food versus fuel

Biologi och bioteknik:
Biology
Biotechnology
De största bioteknikföretagen

Textil och konfektion:
Textile industry

Kemi, plaster, gummi:
Kemi
Chemistry
Chemical industri

Mineral, metaller, stål:
Metaller och mineral
Metallurgy
Gjutning
Ytbehandling

Hjälpmedel för produktion
och distribution:
Reglerteknik

Utrustning, maskiner,
verktyg:
Svetsning
Hydraulik
Pneumatik

Förpackningar & för-
packningssystem:
Packaging and labelling

Transportmedel och -teknik:
- Bilindustri:
Automotive industry
Hybrid vehicle
Electric car

- Flygindustri och rymd:
Aerospace manufacturer
Astronomi

- Sjöfart:
Reefer ship

Energi- och miljöteknik:
Artiklar om energiteknik
Hybrid vehicle (se ovan)
Electric car (se ovan)

Elektronik, teleteknik,
mätteknik:
Electronics
GIS
GPS
Automotive navigation
system


Datorer och IT:
Introduction to information
technology

Computer science
Artificial intelligence
Affärssystem

Försvarsmateriel:
Arms industry

Stödfunktioner:
Marknadsföring och reklam

Kompetens & arbetskraft:

Filosofi:
Kunskapsteori/epistomologi
Philosophie of science
The Internet Encyclopedia
of Philosophy

Stanford Encyclopedia of
Philosophy


Filosofer:
Plato
Aristotele
Rene Descartes
Gottfried Wilhelm Leibniz
Baruch Spinoza
John Locke
George Berkeley
David Hume
Immanuel Kant
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Karl Marx
Arthur Schopenhauer
Friedrich Nietzsche
Edmund Husserl
Martin Heidegger
Gottlob Frege
Bertrand Russell
Ludwig Wittgenstein
Karl Popper
Willard van Orman Quine
Thomas Kuhn

- Pedagogik:
Encyclopedia Britannica
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Böcker, t ex från Adlibris:
Naturvetenskap & Teknik
Ekonomi & Juridik
Datorer & IT

Stödfunktioner:
- Marknadsföring och reklam:
Bokmässan i Göteborg

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Högskolan i Borås
Lunds universitet
Umeå universitet
Linneuniversitet

Referenser/bibliotek:
- I Sverige:
SAB:s klassifikationssystem
Bibliotek i Sverige

- I annat land:
Dewey Decimal Classification
List of national and
state libraries

List of U.S. state libraries
and archives

State libraries of Germany

Arbetsmarknad:
Bibliotekarie
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Yrken:
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Tekniskt arbete
Industriell tillverkning
Data/IT-yrken
Marknadsanalytiker
Marknadsförare
Bygg och anläggning
Fastighetsförvaltare
Fastighetsmäklare
Ekonomyrken
Finansanalytiker och
finansekonom

Försäkringsyrken
Revisor

Marknads- & opinionsunder-
sökningar; statistik:
Arbetsmarknadsstatistik

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Ekonomisk historia

Arbetsmarknad för lärare:

Fackförbund:
SULF
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund

Yrke:
Lärare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Personalutbildning:
Personalutbildning
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
 

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Arbetsförmedlare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
ManpowerGroup
Poolia
Uniflex

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsgivare:
Bemanningsföretagen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Näringslivet:
Svenskt Näringsliv

Livsmedel & hälsa:
SLA
Livsmedelsföretagen

Råvaror & material:
Industriarbetsgivarna
TMF
Skogsindustrierna
Teko

Hjälpmedel för produktion
och distribution:
Teknikföretagen
Installatorsföretagen

IT:
It & telekomforetagen

Bygg & fastigheter:
Sveriges Byggindustrier
Fastigo

Handel:
Svensk Handel

Kapital/finans:
BAO
FAO

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Näringslivet:
LO

Industrin:
Facken inom industrin.

Livsmedel & hälsa:
Naturvetarna
SLF
LIVS
HRF

Råvaror & material:
IF Metall
Facket för skogs-, trä
och grafisk bransch

Skogsakademikerna

Energiteknik:
Elektrikerna

Bygg & anläggningsind.:
Byggnads

Handel:
Handels
Unionen

Finans:
Finansförbundet
FTF

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
ABF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- arbetsmiljö:
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöforum

- arbetsrätt:
Arbetsrätt

Referenser:
Arbetsrätt i Sverige

Arbetsmarknad:
Arbetsmiljöinspektör
Arbetsmiljöingenjör
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson