Säkerhet och rättsväsende

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt

Relationer
till andra
verksamheter

Säkerhet och rättsväsende

Se "Relationer till:", till höger.  

1. Nationell säkerhet

   
   

  - Militärt försvar

   

  - Civilt försvar

   

B. Skydd mot fredstida hot

   

  - Bekämpning av brott mot rikets
    säkerhet och terrorismbekämpning

   

  - Bekämpning av organiserad
    brottslighet

   
   

  - Skydd mot informationspåverkan
    och desinformation
    (Psykologiskt försvar)

   

2. Gränsskydd

   

  - Tullar

   

  - Kustbevakning

   

3. Brottsbekämpning

   

  - Polis

   

  - Åklagare

   

  - Försvarsadvokat

   

  - Domstolar

   

  - Kriminalvård

   

  - Stöd åt brottsoffer

   

4. Skydd av mänskliga
    rättigheter

   

  - Skydd av personlig integritet

   

  - Skydd mot diskriminering

   

  - Migrations- och flyktingfrågor;
    bekämpning av människohandel

   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Fri- & rättig-
   heter

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson