Samband mellan Hälsa och miljö och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Capio

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Vård
Medicin/Farmaci

Forskning:
Lunds universitet
Örebro univ.sjukhus
Karolinska institutet

Referenser:
- Svenska uppslagsverk:
FASS
Privatmedicin.se
Internetmedicin.se
Web4Health

- Utländska uppslagsverk:
The Merck manuals
Mayo Clinic                
MedlinePlus
Internet Mental Health
Mental Help Net
Psych Central

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Sveriges kommuner och
landsting

Vårdföretagarna

- Fack:
Kommunal
Unionen
Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet
Psykologförbundet

- Yrken:
Hälso- och sjukvårdsyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Läkemedel:
LIF
Apoteket AB

Medicinsk teknik:
Swedish Medtech
Hospitalmanagement
GE Healthcare
Elekta
Baxter International
Getinge
Ortivus
RaySearch Laboratories
Sjukvårdsmateriel

IT i vården:
CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap
SFMI
IT i vården-dagen

Försäkringar:
Försäkringar i vården
Trygg-Hansa
Skandia
Länsförsäkringar
Försäkringskassan
Konsumenternas Försäk-
ringsbyrå

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se ovan

Forskning:
Se ovan

Referenser:
Se ovan

Arbetsmarknad:
Se ovan

- Yrken:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Psykologi
Psykoterapeut
Psykiatri
Katastrofpsykiatri

Referenser:
Se ovan

Arbetsmarknad:
- Fack:
Se ovan

- Yrken:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Nobel biocare
Svensk dentalservice
Tandvårdsprodukter

IT i tandvården:
Tieto
Unident

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Tandläkare

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Harvard School of Public
Health.

Karolinska institutet
Folkhälsoutbildning
Stressforskningsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedel:
WHO/food safety

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
NIAID

Referenser:
Epidemiology
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Sorad

Referenser:
Nykterhetsrörelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Friskvård, aktiemarknad:
Feelgood Svenska

Livsmedel:
Matvanor, hälsa och miljö

Skönhetsvård:
Skönhetsartiklar på nätet

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Friskvård/hälsa

Referenser:
Nutrition

Arbetsmarknad:
- Fack:
DRF

- Yrken:
Dietist
Kropps- och skönhetsvård
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
University of Oxford
Social omsorg

Arbetsmarknad:
- Fack:
Akademikerförbundet SSR

-Yrken:
Socionom
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Barnskötare
Fritidspedagog
Förskollärare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Human care
Handikapphjälpmedel

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Logoped
Undersköterska
Personlig assistent
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Kurator
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Internationella relationer
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Säkerhetsprodukter:
Swesec
Intertek
IKEM
Brandsäkerhet

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
MSB-kurser
Riskhantering
IRS

Arbetsmarknad:

- Fack:
Brandmännens Riks-
förbund.


- Yrken:
Brandingenjör
Brandman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Meteorologi:
Uppsala universitet
MISU

Geovetenskap:
Studentum.se

SNSN
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Generellt:
ISO 14001
Miljökonsulter

Vatten, jordbruk, livsmedel:
LRF och synen på miljön

Skogsbruk, trä, papper:
Skogsindustrierna

Textil och konfektion:
Hållbarhet

Mineral, stål, metaller:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Transport/energiteknik:
Miljöfordon

Internationell handel:
Handel och miljö

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
World Resources Institute
Pacific Institute
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
SLU
GMC
Mistra
IVL

Formas

Arbetsmarknad/yrken:
Miljövårdsyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan

Referenser:
Naturvård
Encyclopedia of Life
GBIF
Ecosystem
Ecology
Nationalparker i världen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Veterinärprodukter:
3M Sverige

Försäkringar:
Agria djurförsäkring

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Veterinär
Djurskötare

Referenser:
Djursjukdomar

Arbetsmarknad:
- Fack:
Veterinärförbundet

- Yrken:
Veterinär
Djursjukskötare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Miljöteknik:
Sök företag

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
SLU
MWL
Se vidare ovan

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan

Referenser:
Pollution
Water pollution
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Återvinningsindustrierna

Insamling/återvinning av:
- Stål
- Glas
- Al.burkar & PET-flaskor
- Andra förpackningar och
  tidningar

- El/elektronikprodukter
- Bilar
- Däck

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan

Waste refinery
Profu

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson