Samband mellan Hälsa och miljö och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Sveriges kommuner och
regioner

Vårdföretagarna

- Fack:
Kommunal
Unionen
Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet

- Arbetsmiljö och arbetstid:
Previa
Alna
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Gymnasium:
Vård- och omsorgsprogrammet

- Universitet och högskolor:
Vård/omsorg
Medicin/Farmaci

Forskning:
. Sverige:
Karolinska institutet
Lunds universitet
Örebro universitetssjukhus
Arbets- och miljömedicin
Institutet för miljömedicin

- Annat land:
Oxford University
Harvard Medical School
Cambridge University
NIEHS, USA

Referenser:
Medicinska och naturveten-
skapliga tidskrifter:
NEJM
The Lancet
Nature
Science

Uppslagsverk:
- Svenska:
FASS
Privatmedicin.se
Internetmedicin.se
Web4Health
Svensk-medicin.se

- Utländska:
The Merck manuals
Mayo Clinic                
MedlinePlus
Internet Mental Health
Psych Central
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Läkemedel:
LIF
Apoteket AB

Medicinsk teknik:
Swedish Medtech
GE Healthcare
Elekta
Baxter
Getinge

IT i vården:
Ortivus
RaySearch Laboratories
CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap
SFMI
IT i vården-dagen

Försäkringar:
Försäkringar i vården
Trygg-Hansa
Skandia
Länsförsäkringar
Försäkringskassan

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se ovan

Forskning:
Se ovan

Referenser:
Se ovan

Arbetsmarknad:
Se ovan

- Yrken:
Läkare
Sjuksköterska
Kiropraktor
Apotekare
Andra yrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Psykologi
Psykoterapeut
Katastrofpsykiatri

Referenser:
Se ovan

Arbetsmarknad:
- Fack:
Psykologförbundet

- Yrken:
Psykiatriker
Psykoterapeut
Psykolog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Nobel biocare
Svensk dentalservice
Unident

IT i tandvården:
Tieto

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Tandläkare

Arbetsmarknad:

- Branschorganisation:
Privattandläkarna

- Yrken:
Tandläkare
Tandsköterska
Tandhygienist
Tandtekniker
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Harvard School of Public Health
University of Oxford
Karolinska institutet
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Fler utbildningar

Arbetsmarknad/yrken:
Folkhälsoplanerare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedel:
WHO/food safety

Bioteknik och läkemedel:
- Covid 19-vaccin:
Johnson & Johnson
Pfizer
BioNTech
Sputnik V
Moderna
Astra Zeneca
Novavax
Sinopharm

Medicinsk teknik:
Getinge

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
NIAID

Referenser:
Infectious diseases
Epidemiology

Arbetsmarknad/yrken:
Epidemiolog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Friskvård, aktiemarknad:
SkiStar
Feelgood Svenska

Livsmedel:
Matvanor, hälsa och miljö

Skönhetsvård:
Skincity
Skönhetsartiklar på nätet

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kost / Näringslära

Referenser:
Nutrition

Arbetsmarknad:
- Fack:
DRF

- Yrken:
Friskvårdsterapeut
Dietist
Kropps- och skönhetsvård
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
University of Oxford
Studentum.se

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Svenska Vård

- Fack:
Akademikerförbundet SSR

-Yrken:
Socionom
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Gymnasium:
Barn och fritidsprogrammet

- Universitet och högskolor:
Förskollärare

Arbetsmarknad/yrken:
Barnskötare
Förskollärare
Fritidspedagog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Medicinsk teknik:
Human care
Handikapphjälpmedel

Aktiemarknad:
Ambea
Attendo

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Undersköterska
Personlig assistent
Logoped
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Socialt arbete
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Utvecklingsstudier / Bistånd /
Välstånd


Arbetsmarknad/yrken:
Biståndsarbetare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
MSB-kurser
Riskhantering
Riskhantering i samhället
Risk- och krishantering
Risk- och krishanterings-
utbildning

Katastrofpsykiatri

Arbetsmarknad/yrken:
Riskhanterare
Rräddningsledare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsbränder - Skogsbruk:
SkogsSverige

Kemiindustri:
Kemikalieolyckor

Säkerhetsprodukter:
Swesec
Intertek

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Understanding & Preparing
for Fire


Arbetsmarknad:
- Fack:
Brandmännens Riksförbund

- Yrken:
Brandingenjör
Brandman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Torka - Jordbruk:
LRF

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Meteorologi:
Uppsala universitet
MISU

Geovetenskap:
Studentum.se

Arbetsmarknad/yrken:
Meteorolog
Geovetaryrken
Seismolog
Vulkanolog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Forkning om klimatföränd-
ringar:
MCC
Max Planck Institute
EPA
Rossby Centre
CSPR

Referenser:
Climate
Växthuseffekten
Global Climate change
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Generellt:
ISO 14001
Miljö och återvinning

Jordbruk:
LRF

Skogsbruk, trä, papper:
Skogsindustrierna

Textil och konfektion:
Hållbarhet

Mineral, stål, metaller:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Transport/energiteknik:
Miljöfordon

Internationell handel:
Handel och miljö

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
World Resources Institute
Pacific Institute
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
SLU
GMC
Mistra
IVL Svenska Miljöinstitutet

Formas

Arbetsmarknad/yrken:
Miljövårdsyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Produktutveckling med naturen
som förebild:
Biomimetics

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan

Referenser:
Naturvård
Encyclopedia of Life
GBIF
Ecosystem
Ecology
Nationalparker i världen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Veterinärprodukter:
Swemed
Veterinärbutiken

Försäkringar:
Agria djurförsäkring

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Gymnasium:
Djurvård

- Universitet och högskolor:
Veterinär
Djurskötare/Djurvårdare

Referenser:
Djursjukdomar

Arbetsmarknad:
- Fack:
Veterinärförbundet

- Yrken:
Veterinär
Djurvårdare/djursjukskötare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
MWL
Se vidare ovan...

Referenser:
- Bekämpningsmedel
- Pollution
- Saneringsmetoder:
Svevia
Naturvårdsverket

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Återvinning...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Se ovan...

Waste refinery
Profu

Arbetsmarknad/yrken:
Se ovan...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson