Samband mellan Fri- och rättigheter och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Fri- och rättigheter
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
IISS
FAS
CSS
SIPRI
UI

Referenser:
USA (inkl. allierade):
Underrättelseverksamhet:
ECHELON
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Mineral, metaller, stål:
Conflict minerals, Kongo

Försvarsindustri:
Soff
FMV

- Se vidare:
Airforce-technology
Army-technology
Naval-technology

Byggnader/anläggningar:
Fortifikationsverket

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Försvarshögskolan
FOI
Militärhögskolan Karlberg

Referenser:
United States Armed Forces
Academi
Russian Armed Forces

Försvarsmakten (Sverige)
Krigsarkivet

Arbetsmarknad:
Fack:
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko

Yrken:
Officersyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital:
FATF
Finanspolisen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
St Andrews

Referenser:
Patriot Act
IS
al-Qaida
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

It-säkerhetsföretag
SACS

Kapital:
Krisberedskap

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
Security Link

Referenser:
USA:
Critical Infrastructure
Protection
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Vatten
Jordbruksprodukter
Livsmedel
Läkemedel

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Cybersecurity Campaign
Playbook

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Torka - Jordbruk:
LRF

Skogsbränder - Skogsbruk:
SkogsSverige

Kompetens & arbetskraft:

Forkning om klimatförändringar:
MCC
Max Planck Institute
EPA
Rossby Centre

Referenser:
Weather and Climate Basics
Växthuseffekten
Climate change
Earthquake
Understanding Fire Effects
on the Environment

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Tull-Kust
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Tulltjänsteman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Kustbevakningstjänsteman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Säkerhetsprodukter:
Securityuser.com
Axis
Swesec

Parti- och detaljhandel:
Svensk Handel
Stöld och snatteri

Internationell handel:
BBC/The global drugs trade

Ekonomisk brottslighet:
Bedrägerier och ekobrott

Stödfunktioner:
- Juridisk konsultation:
Brottmålsadvokater
Konsumentombudsmannen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Juridik
Kriminologi
Brottsförebyggande rådet

Arbetsmarknad:
Jusek
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Immaterialrättsbrott

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Polisutbildning

Referenser:
Europol

Arbetsmarknad:
Fack:
Polisförbundet

Yrke:
Polis
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Yrken:
Åklagare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Patent- och Marknads-
domstolarna

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
International courts

Arbetsmarknad:

Arbetsrättsliga tvister:
Arbetsdomstolen

Yrken:
Domare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Fack:
Seko

Yrken:
Kriminalvårdare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Stanford university
Göteborgs universitet

Referenser:
Universal declaration
of human rights

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Fri- & rättig-
   heter

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson