Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
IISS
CSS
RUSI
SIPRI
UI

Referenser:
Säkerhetspolitik.se
Anna Lindh biblioteket
SIPRI Library
ECHELON
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Näringslivets roll inom total-
försvaret samt försörjnings-
trygghet i fråga om försvars-
materiel:

Regeringsuppdrag
Utredning

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Försvarshögskolan
FOI
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Försvarsindustri och upp-
handling:
Soff
FMV

Försvarsmateriel:
Se vidare...

Byggnader/anläggningar:
Fortifikationsverket

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Militärhögskolan Karlberg

Arbetsmarknad:
Fack:
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko

Yrken:
Yrken inom Försvarsmakten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Beredskap:

Hälsorelaterade produkter:
- Jordbruksprodukter:
Jordbruksverket

- Mat och vatten:
Livsmedelsverket
Svenskt Vatten

- Läkemedel:
Se vidare...

Andra strategiska produkter ?

Finansberedskap:
Finansinspektionen

Utrikeshandel:
Glöm inte utrikeshandel i
pånyttfött totalförsvar

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Penningtvätt och terror-
finansiering:
FATF
Finanspolisen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
St Andrews

Arbetsmarknad/yrken:
Säkerhetspolis m.m.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Våldsbejakande extremism
och organiserad brottslighet
i Sverige


Rapporter om organiserad
brottslighet


Böcker:
- Adlibtis
Organiserad brottslighet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Produkter & kapital:

It-säkerhetsföretag...
SACS

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
Security Link

Referenser:
USA:
Critical Infrastructure
Protection
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
USA:
Cybersecurity Campaign
Playbook

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Tull-Kust
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Internationell handel:

EU - tullar:
Wikipedia/Schengensam-
arbetet

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Tulltjänsteman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Kustbevakningstjänsteman
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

It-säkerhetsföretag...

Säkerhetsprodukter:
Securityuser.com
Axis
Swesec

Parti- och detaljhandel:
Svensk Handel
Stöld och snatteri

Internationell handel:
Wikipedia/Illegal drug trade

Ekonomisk brottslighet:
Bedrägerier och ekobrott

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Utbildning advokat
Juridik
Kriminologi - Stockholms univ.
Kriminologi - Mittuniv.
Brottsförebyggande rådet

Referenser:
Juridiska biblioteket
Bokus/juridik

Arbetsmarknad:
Fack:
Jusek

Yrken:
Jurist
Advokat
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Immaterialrättsbrott

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Polisutbildning

Referenser:
Europol

Arbetsmarknad:
Fack:
Polisförbundet

Yrken:
Polisyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Åklagare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Stödtjänster/Juridisk konsul-
tation:

- Brottmålsadvokater, t ex:
Advokatbyrån Kruse & Co
Advokatfirman SSW
Advokatgruppen i Stockholm AB
Försvarsadvokaterna
Sju advokater
Fler brottmålsadvokater...

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Patent- och Marknads-
domstolarna

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
International courts

Arbetsmarknad:

Arbetsrättsliga tvister:
Arbetsdomstolen

Yrken:
Domstolsyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Fack:
Seko

Yrken:
Kriminalvårdare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Stanford university
Göteborgs universitet

Referenser:
Universal declaration of
human rights

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT-säkerhet...

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Arbetslöshet - utrikes
födda

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson