Samband mellan Produkt- & kapitalförsörjning och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Skydd

 

Fri- och
rättigheter

Hälsa och
miljö

Brottsbekämpning:
Immaterialrättsbrott
Patent- och Marknads-
domstolarna

Miljö:
ISO 14001
   
   

Fri- & rättigheter:

Skydd mot störningar i försörj-
ningen av strategiska produkter:
Dricksvatten
Säkerhet och krisberedskap

Hälsa & miljö:

Miljöportalen om vatten

Fri- & rättigheter:

Skydd mot störningar i försörj-
ningen av strategiska produkter:
Jordbruksprodukter
Livsmedel

Hälsa & miljö:

Mat och hälsa:
WHO - foodsafety
Matvanor, hälsa och miljö
Synlab
Coffee and health

Miljö:
Biologisk mångfald
Information om bekämpnings-
medel i miljön

LRF

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
- Biological weapon and
  warfare


- Skydd mot störningar i försörj-
  ningen av strategiska produkter:
  Oklara förutsättningar för livs-
  medels- och läkemedelsförsörj-
  ning i en krissituation

Hälsa & miljö:

Branschorganisation:
LIF

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
- Branschorganisation:
Swedish Medtech

- Företag:
Biacore
Elekta
Baxter
Getinge
Ortivus
RaySearch Laboratories
Nobel biocare

Äldre- och handikapp-
omsorg:
- Företag:
Human care

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfalls-
hantering:
FTI
Pantamera/Returpack
Återvinningsindustrierna

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfalls-
hantering:
Returpappercentralen
Recycla

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Vård och omsorg:
Tvätteriförbundet

Miljövård:
TEKO

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
Chemical warfare

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfallshantering:
Svensk Däckåtervinning

Fri- & rättigheter:

Conflict minerals, Kongo

Försörjningstrygghet:
Metallutredning 2014

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfallshantering:
Gruvindustrin
Stålindustrin
Glasåtervinning
   
   

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfallshantering:
FTI

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Miljöfordon
Hybrid vehicle
Fuel economy
Producentansvar

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Miljövård, avfallshantering:
El-Kretsen
   
   

Fri- & rättigheter:

IT-säkerhet:
2secure
Absolute Software
Brainloop
Cyberark Software
Fireeye
GeoTrust
HP
Imperva
NetIQ
Palo Alto Networks
Sentor
SOFF

Antivirusprogram:
Test av antivirusprogram
Leverantörer av antivirus-
program

Hälsa & miljö:

CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap

SFMI
   

Fri- & rättigheter:

Militärt försvar:

Branschorganisation:
Soff

Se vidare:
Airforce-technology
Army-technology
Naval-technology

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

SACS

Hälsa & miljö:

Swesec
Intertek
Kiwa Inspecta

Fri- & rättigheter:

Säkerhetsprodukter

Hälsa & miljö:

Hygienprodukter:
CCS Healthcare
Essity

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Samhällsbyggande
   

Fri- & rättigheter:

Fortifikationsverket

Hälsa & miljö:

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan och nedan)

   

Fri- & rättigheter:

Svensk Handel
Brottsförebyggande rådet

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
Illicit drug issues by country
Drug trafficking
Tullverket

Skydd av mänskliga
rättigheter:
UN trafficking
Interpol trafficking

Hälsa & miljö:

Handel och miljö
Handel med utsläppsrätter
Handel med hotade arter

Fri- & rättigheter:

Krisberedskap:
Finanssektorns krisberedskap

Penningtvätt & terrorism-
finansiering:
FATF
Finanspolisen

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Aktiemarknad för
bevakningsföretag:
Securitas
G4S

Hälsa & miljö:

Aktiemarknad för hälso-
och sjukvårdsföretag:
Capio
Feelgood Svenska

Fri- & rättigheter:

Bedrägerier och ekobrott
Banksäkerhet

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Försäkringsbedrägerier

Hälsa & miljö:

Försäkringar i vården
Skandia
Nordea
SEB TryggLiv
Försäkringskassan
Agria djurförsäkring
   
   

Fri- & rättigheter:

Militärt försvar:
Knowit Insight

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Ensolution
Meditude

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
Accounting scandals

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
- Brottmålsadvokater, t ex:
Advokatbyrån Kruse & Co
Försvarsadvokater KB

Advokatfirman SSW
Advokatgruppen i Stockholm AB
Fria advokater
Försvarsadvokaterna
Sju advokater
Fler brottmålsadvokater

- Konsumentombudsmannen

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
Ordningsvakt från bevak-
ningsföretag (krav)

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Försvaret:
Sifo

Brottsbekämpning:
Brottsförebyggande rådet

Hälsa & miljö:

Vård och omsorg:
IQVIA
Origo Group
B2B International

Fri- & rättigheter:

Försvaret:
Försvarsmakten - kampanjer

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Försvar:
BRM Europe

Hälsa & miljö:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson