Samband mellan Produkt- & kapitalförsörjning och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Skydd

 
Totalförsvar:
Näringslivets roll inom total-
försvaret samt försörjnings-
trygghet i fråga om försvars-
materiel


Brottsbekämpning:
Immaterialrättsbrott
Patent- och Marknads-
domstolarna

Miljö:
ISO 14001
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Civil beredskap:
Vatten...

Hälsa och miljö:

Miljöportalen om vatten

Säkerhet och rättsväsende:

Civil beredskap:
Jordbruk...
Livsmedel...

Hälsa och miljö:

Mat och hälsa:
WHO - foodsafety
Matvanor, hälsa och miljö
Synlab

Miljö:
Biologisk mångfald
Information om bekämpnings-
medel i miljön

Djurskydd

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:

Biologiska vapen och biologisk-
krigföring:
Biological weapon
Biological warfare
Biological Warfare Agent

Civil beredskap:
Läkemedel...

Hälsa och miljö:

Apotek...
Covid 19-vaccin...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Hälso- och sjukvård:
- Branschorganisation:
Swedish Medtech

- Företag:
Biacore
Elekta
Baxter
Getinge
Ortivus
RaySearch Laboratories
Nobel biocare

Äldre- och handikapp-
omsorg:
- Företag:
Human care
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Miljövård, avfallshantering:
Returpappercentralen
Recycla

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
Tvätteriförbundet

Miljövård:
TEKO

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Chemical warfare

Hälsa och miljö:

Skydd mot olyckor och
bränder:
Kemikalieolyckor

Säkerhet och rättsväsende:

Försörjningstrygghet:
Metallutredning 2014

Conflict minerals, Kongo

Hälsa och miljö:

Miljövård, avfallshantering:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Återvinning och miljönytta
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
FTI
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Miljöfordon
Hybrid vehicle
Fuel economy
Producentansvar
   
   
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
El-Kretsen
   

Säkerhet och rättsväsende:

IT-säkerhet:
2secure
Absolute Software
Brainloop
Cyberark Software
Fireeye
GeoTrust
HP
Imperva
NetIQ
Palo Alto Networks
Sentor
Symantec
Watchguard
IBM
Sophos
AVG Internet Security
Cisco Security
Panda Security
SOFF

Antivirusprogram:
Test av antivirusprogram
Leverantörer av antivirus-
program


Personlig integritet:
- Leverantörer av VPN, Virtual
  Private Network:
Mullvad
Cyberghost
HotspotShield
Anonine
PrivateVPN
NordVPN
Windscribe

Hälsa och miljö:

CGI
Siemens
Tieto
Oracle
Sap

SFMI
   
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:

Branschorganisation:
Soff

Se vidare:
Airforce, Army and Naval
technology...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

SACS

Hälsa och miljö:

Besiktning, S-märkning m.m:
Intertek
Kiwa Inspecta

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Samhällsbyggande
   

Säkerhet och rättsväsende:

Fortifikationsverket

Hälsa och miljö:

1.9 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

   

Säkerhet och rättsväsende:

Svensk Handel
Brottsförebyggande rådet

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Civil beredskap:
Utrikeshandel...

Gränsskydd:
EU - tullar:
Wikipedia/Schengensam-
arbetet


Brottsbekämpning:
Drug trafficking
Tullverket

Skydd av mänskliga
rättigheter:
UN - human trafficking
Interpol - human trafficking

Hälsa och miljö:

Handel och miljö
Handel med utsläppsrätter
Illegal handel med vilda
djur och växter

Säkerhet och rättsväsende:

Civil beredskap:
Finanser...

Terrorismbekämpning:
Penningtvätt...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Aktiemarknad för
bevakningsföretag:
Securitas
G4S

Hälsa och miljö:

Aktiemarknad för hälso-
och sjukvårdsföretag:
Feelgood Svenska

Säkerhet och rättsväsende:

Bedrägerier och ekobrott
Banksäkerhet

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Försäkringsbedrägerier

Hälsa och miljö:

Försäkringar i vården
If
Skandia
Nordea
SEB TryggLiv
Försäkringskassan
Agria djurförsäkring
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Cybersäkerhet:
Knowit

Hälsa och miljö:

Hälso- och sjukvård:
Ensolution
Meditude

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Accounting scandals...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Brottmålsadvokater...

Konsumentombudsmannen

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Brottsförebyggande rådet

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
IQVIA
Origo Group
B2B International

Säkerhet och rättsväsende:

Försvaret:
Försvarsmakten - kampanjer

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Krishantering:
BRM Europe

Hälsa och miljö:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson