Energi och transporter

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Energi och transporter

Se också "Relationer till",
till höger.
 

Energi

Sverige:

Energiföretagen Sverige

Annat land /
internationellt:

WEC

1. El

Sverige:

Power circle
Nord Pool
Svenska Kraftnät

Annat land /
internationellt:

List of largest power
stations
 

- Vattenkraft

Sverige:

Vattenkraft

Annat land /
internationellt:

ICH

- Kärnkraft

Sverige:

Kärnkraft
Kärnkraft idag
och imorgon

Annat land /
internationellt:

World nuclear
association

- Vindkraft, solenergi,
   vågenergi

Sverige:

Vindkraft
Svensk vindenergi
Svensk Vindkraftförening
Solkraft
Svensk solenergi

Annat land /
internationellt:

Wind Europe  

2. Bränslen & drivmedel

Sverige:

Fjärrvärme

Annat land /
internationellt:

- Olja, naturgas, kol

Sverige:

Branschorganisation:
Energiföretagen Sverige
SPBI
Energigas Sverige

Företag:
Lundin Petroleum
Preem
Nynas

Annat land /
internationellt:

Organisation:
OPEC

Företag:
Saudi Aramco
Sinopec Group
China National Petroleum
Corporation

ExxonMobil
Shell
Kuwait Petroleum Corporation
BP
Total SA
Fler företag...

- Biobränslen

Sverige:

SVEBIO
Bioenergiportalen

Annat land /
internationellt:

Transporter och rela-
terade tjänster

   

1. Transporter och logistik

Sverige:

Läns- och lokaltrafik:
Svensk Kollektivtrafik
SL

Godstransport och
logistik:
Transportindustriförbundet

Annat land /
internationellt:

Transporter och logistik:
Logistics
The Geography of Transport
Systems


Företag:
Damco
DHL
Expeditors
Kuehne + Nagel
DB Schenker
TNT
UPS

A. Vägtransporter

   

- Person/godstransporter

Sverige:

Buss:
Sveriges bussföretag

Taxi:
Svenska Taxiförbundet

Godstransport:
Sveriges Åkeriföretag
SMF
Greencarrier Freight
Services

Annat land /
internationellt:

- Vägnät

Sverige:

Motorvägar i Sverige

Annat land /
internationellt:

B. Järnväg

   (även annan spårbunden trafik)

Sverige:

Branschorganisation:
Tågoperatörerna

Annat land /
internationellt:

Branschorganisation:
UIC
CER

- Person/godstransporter

Sverige:

Tåg:
- Företag:
   SJ
   Se vidare Tågoperatörernas
   medlemsföretag ovan.

Annan spårbunden trafik:
Tunnelbana - SL
Spårväg

Annat land /
internationellt:

Tåg:
- Europa:
Deutsche Bahn
Resa med tåg - Storbri-
tannien

- Järnvägsnät

Sverige:

Trafikverket
Sveriges järnvägsnät

Annat land /
internationellt:

C. Sjöfart

Sverige:

Annat land /
internationellt:

ICS

- Person/godstransporter

Sverige:

Svensk sjöfart
Skärgårdsredarna
Sveriges skeppsmäklare-
förening


Persontransporter:
Färjor

Godstransporter:
STL Group
Wallenius

Annat land /
internationellt:

Godstransporter:
CMA-CGM
Coscon
DFDS
EMC
Hamburg Syd
Hapag-Lloyd
Maersk
MOL
MSC
NYK Line
OOCL
Unifeeder

Persontransporter:
Färjor

- Hamnar och farleder

Sverige:

Sveriges Hamnar
De största hamnarna i Sverige
Göta kanal

Annat land /
internationellt:

Hamnar i världen
Suez Canal Authority
Panama Canal Authority

D. Flyg

   

- Person/godstransporter

Sverige:

Flygbolag:
SAS
Fler bolag...

Flygspeditörer:
Geodis Wilson Sweden
DHL Global Forwarding,
Sverige

SAS Cargo

Annat land /
internationellt:

Flyg - passagerare:
Ryan Air
Easyjet
British Airways
Lufthansa
Air France
Norwegian
United airlines
American Airlines

Fraktflyg/spedition:
FedEx Express
Lufthansa Cargo
UPS
Singapore Airlines Cargo

- Flygplatser

Sverige:

Svenska flygplatser

Annat land /
internationellt:

Internationella flygplatser

E. Materialhantering och lagring

Sverige:

DHL - Lagerhållning och
distribution


Lagerstore logistics
LM Logistik AB
Västberga Åkeri

Annat land /
internationellt:

2. Turism

Sverige:

Svenska turistföreningen
Fakta om svensk turism

Annat land /
internationellt:

World Travel Guide

- Resor och boende

Sverige:

Arlanda med anslutningar:
Arlanda Airport
Cityterminalen
Arlanda Express

Fler svenska flygplatser...

Boende:
Hotellet.se
Camping.se

Annat land /
internationellt:

Hitta:
- Flyg
- Hotell
- Flyg och hotell
- Researrangörer

- Temaresor
- Kryssningar
- Bussresor
- Tågresor
- Färjor

Convertworld
World weather...

- Upplevelser, sevärdheter,
   evenemang

Sverige:

Visit Sweden
Visit Stockholm
Skärgårdsstiftelsen
Waxholmsbolaget

Annat land /
internationellt:

Lonely planet

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Energi &
   transporter

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson