Energi och transporter

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Samband
med andra
verksamheter

Energi och transporter

Se också "Relationer till",
till höger.
 

Energi

Energiföretagen Sverige WEC

1. El

Power circle
Nord Pool
Svenska Kraftnät
List of largest power
stations
 

- Vattenkraft

Vattenkraft
ICH

- Kärnkraft

Kärnkraft
Kärnkraft idag
och imorgon
World nuclear
association

- Vindkraft, solenergi,
   vågenergi

Vindkraft
Svensk vindenergi
Svensk Vindkraftförening
Solkraft
Svensk solenergi
Wind Europe  

2. Bränslen & drivmedel

Fjärrvärme  

- Olja, naturgas, kol

Branschorganisation:
Energiföretagen Sverige
SPBI
Energigas Sverige

Företag:
Lundin Petroleum
Preem
Nynas
Organisation:
OPEC

Företag:
Saudi Aramco
Sinopec Group
China National Petroleum
Corporation

ExxonMobil
Shell
Kuwait Petroleum Corporation
BP
Total SA
Fler företag...

- Biobränslen

SVEBIO
Bioenergiportalen
 

Transporter och rela-
terade tjänster

   

1. Transporter och logistik

Läns- och lokaltrafik:
Svensk Kollektivtrafik
SL

Godstransport och
logistik:
Transportindustriförbundet
Transporter och logistik:
Logistics
The Geography of Transport
Systems


Företag:
Damco
DHL
Expeditors
Kuehne + Nagel
DB Schenker
TNT
UPS

A. Vägtransporter

   

- Person/godstransporter

Buss:
Sveriges bussföretag

Taxi:
Svenska Taxiförbundet

Godstransport:
Sveriges Åkeriföretag
SMF
Greencarrier Freight
Services
 

- Vägnät

Motorvägar i Sverige
 

B. Järnväg

   (även annan spårbunden trafik)

Branschorganisation:
Tågoperatörerna
Branschorganisation:
UIC
CER

- Person/godstransporter

Tåg:
- Företag:
   SJ
   Se vidare Tågoperatörernas
   medlemsföretag ovan.

Annan spårbunden trafik:
Tunnelbana - SL
Spårväg
 

- Järnvägsnät

Trafikverket
Sveriges järnvägsnät
 

C. Sjöfart

  ICS

- Person/godstransporter

Svensk sjöfart
Skärgårdsredarna
Sveriges skeppsmäklare-
förening


Persontransporter:
Färjor

Godstransporter:
STL Group
Wallenius
Godstransporter:
CMA-CGM
Coscon
DFDS
EMC
Hamburg Syd
Hapag-Lloyd
Maersk
MOL
MSC
NYK Line
OOCL
Unifeeder

- Hamnar och farleder

Sveriges Hamnar
De största hamnarna i Sverige
Göta kanal
Hamnar i världen
Suez Canal Authority
Panama Canal Authority

D. Flyg

   

- Person/godstransporter

Flygbolag:
SAS
Fler bolag...

Flygspeditörer:
Geodis Wilson Sweden
DHL Global Forwarding,
Sverige

SAS Cargo
Flyg - passagerare:
Ryan Air
Easyjet
British Airways
Lufthansa
Air France
Norwegian
United airlines
American Airlines

Fraktflyg/spedition:
FedEx Express
Lufthansa Cargo
UPS
Singapore Airlines Cargo

- Flygplatser

Svenska flygplatser
Internationella flygplatser

E. Materialhantering och lagring

DHL - Lagerhållning och
distribution


Lagerstore logistics
LM Logistik AB
Västberga Åkeri
 

2. Turism

Svenska turistföreningen
Fakta om svensk turism
World Travel Guide

- Resor och boende

Arlanda med anslutningar:
Arlanda Airport
Cityterminalen
Arlanda Express

Fler svenska flygplatser...

Boende:
Hotellet.se
Camping.se
Hitta:
- Flyg
- Hotell
- Flyg och hotell
- Researrangörer

Kryssningar
Temaresor

Bussresor

Convertworld
World weather...

- Upplevelser, sevärdheter,
   evenemang

Visit Sweden
Visit Stockholm
Skärgårdsstiftelsen
Waxholmsbolaget
Lonely planet

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Energi &
   transporter

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson