Samband mellan Privatliv & identiteter och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Ledning

 

Politiska beslut

Offentlig
förvaltning

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende:

- Äktenskap
- Samboskap
- Adoption
- Arv och testamente
- Bostad

Offentlig förvaltning:

EU:
Your Europe - family
Your Europe - residence
formalities


Sverige:
MFoF
Barnombudsmannen
OmBoende.se
Boverket
Migrationsverket
Rättshjälpmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Consumers

Sverige:

Lagar och förordningar
avseende:

- Barnbidrag och underhållsstöd
- Socialförsäkringar
- Pension
- Skatt
- Konsumenter:
   Konsumentpolitik
   Konsumentköplag
   Konsumentskydd
   Marknadsföringslag

Offentlig förvaltning:

EU:
Your Europe - consumers
Justice and consumers

Sverige:
Skatteverket
SPV
Pensionsmyndigheten
AP-fonderna
Min pension
Försäkringskassan
Konkurrensverket
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumentombudsmannen

Kommuner/taxor:
Nils Holgersson
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Ungdomspolitik

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Kommuner
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Regeringen:
"Civila samhället"

Politiska partier:
Riksdagspartier
Andra partier

Offentlig förvaltning:

Kommuner:
- Stockholm:
Föreningsliv
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende:

- Kyrkor och trossamfund
- Begravningsväsendet

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Kulturpolitik
Minoritetspolitik
Kulturdepartementet

Se vidare FN:s deklaration resp.
ILO:s konvention avseende
Ursprungsbefolkningars rättigheter

Lagar och förordningar
avseende:

- Språk, tolkning och översättning
- Kulturminnen och kulturvård
- Museer

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO

EU:
Cultural heritage

Sverige:
Institutet för språk och folkminnen
Sametinget
Riksantikvarieämbetet    
Riksarkivet
Statens Musikverk
Statens fastighetsverk
Kulturrådet
Historiska museet
Nordiska museet
Arkitektur- och designcentrum
Nationalmuseum
Moderna museet
Statens maritima museer
Armémuseum
Världskulturmuseerna

Kommun:
- Museer i:
Stockholm
Göteborg
Malmö

- Nationella minoriteter i:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson