Samband mellan Privatliv & identiteter och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Ledning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende:

- Familj och hem:
- Personlig integritet...
- Äktenskap
- Samboskap
- Adoption
- Arv och testamente
- Bostad

- Ekonomi:
- Barnbidrag och underhållsstöd
- Socialförsäkringar
- Skatt
- Pension
- Konsumentköp
- Konsumentskydd
- Marknadsföring

Offentlig förvaltning:

EU:
Your Europe - family
Your Europe - residence
formalities

Your Europe - consumers
Justice and consumers

Sverige:
- Familj och hem:
MFoF
Barnombudsmannen
Boverket
Migrationsverket
SCB

- Ekonomi:
Försäkringskassan
Skatteverket
SPV
Pensionsmyndigheten
AP-fonderna
Min pension
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumentombudsmannen

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Bostad och miljö
Stöd och omsorg

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Jaktlag
Jaktförordning
Fiskelag

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Simma och träna
Park, natur och friluftsliv

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Konst och museer

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Trafik och stadsplanering

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Politiska partier:
Partier i Sveriges Riksdag

Wikipedia/Svenska småpartier
och deras resultat i riksdagsval

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor


Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Föreningsliv

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Kulturpolitik
Minoritetspolitik
Kulturdepartementet

Se vidare FN:s deklaration resp.
ILO:s konvention avseende
Ursprungsbefolkningars
rättigheter...


Lagar och förordningar
avseende:

Språk, tolkning och översättning
Kulturminnen och kulturvård
Museer

Historieutbildningar:
Lunds Universitet
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Göteborgs Universitet
Umeå Universitet

Fler utbildningar

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO
World Heritage List

EU:
Multilingualism
Cultural heritage

Sverige:
Svenskt kulturarv
Swedish culture and traditions

Statliga myndigheter:
Institutet för språk och folk-
minnen

Sametinget
Riksantikvarieämbetet    
Riksarkivet
Statens Musikverk
Statens fastighetsverk
Kulturrådet
Historiska museet
Nordiska museet
Statens maritima museer
Armémuseum
Världskulturmuseerna
Konstmuseer...

Språkvårdsgruppen

Kommun:
- Stockholm:
Museer i Stockholm

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende:

- Kyrkor och trossamfund
- Begravningsväsendet

Offentlig förvaltning:

Kommun:
Begravningsplatser och kyrko-
gårdar i:

- Stockholm
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson