Försörjning av kompetens och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt


Relationer
till andra
verksamheter

Kompetens & arbetskraft

   

1. Kompetensförsörjning

   

A. Utbildning

Sverige:

Sök utbildningar...

Annat land / internationellt:

- Förskola, grundskola och
  gymnasium

Sverige:

Sök utbildningar...

Annat land / internationellt:

- Universitet och högskola

Sverige:

Uppsala Universitet
Lunds Universitet
Karolinska Institutet
Stockholms Universitet
KTH
Chalmers
Göteborgs Universitet
Fler universitet och högskolor...

Annat land / internationellt:

USA:
MIT
- MIT OCW
- MIT Audio/Video Lectures
Harvard University
Stanford University
Berkeley
Caltech
Princeton University
Yale University
Fler universitet och högskolor...

Annat land:
University of Oxford
University of Cambridge
Imperial College
Sorbonne University
LMU Munich
ETH Zurich
Fler universitet och högskolor...

- Annan utbildning

Sverige:

Sök utbildningar...
Kommunal vuxenutbildning...

Folkbildning:
- Folkhögskola
- Studieförbund

Annat land / internationellt:

B. Forskning och utveckling

Sverige:

Forskning vid universitet och
högskolor:
Se ovan...

Forskningsinstitut:
RISE
Fler forskningsinstitut...

Stiftelser:
Wallenbergstiftelserna
Crafoordska stiftelsen
Torsten Söderbergs Stiftelse
Nobelstiftelsen / Nobelpriset
Nobelpristagare...

Vetenskapsfrämjande:
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Nätverk:
SNS

Annat land / internationellt:

Forskning vid universitet och
högskolor:
Se ovan...

Forskningsinstitut:
CERN
Fler forskningsinstitut...

Stiftelser:
Novo nordisk foundation
The Bill & Melinda Gates Foundation
INGKA Foundation
Open Society Foundations
Fler stiftelser...

Vetenskapsfrämjande:
The Royal Society
Accademia Nazionale dei Lincei
The French Academy of Sciences
Leopoldina
The National Academies - US
Fler akademier...

Nätverk:
The World Economic Forum

C. Referenstjänster

   

- Produktion av uppslagsverk,
  facklitteratur, forskningsrap-
  porter etc.

Sverige:

Nationalencyklopedin
Referensboken
Saol
Synonymer.se

Annat land / internationellt:

Encyclopedia Britannica
Wikipedia
Encyclopedia.com

Oxford Learners Dictionaries
Merriam-Webster.com
Bab.la lexikon
Google translate

- Förvaring och utlåning/försälj-
  ning av böcker och dokument

Sverige:

Bokhandlar:
Adlibris
Akademibokhandeln
Bokbörsen
Bokus
Fler bokhandlar...

Bibliotek:
- Nationella:
Kungliga biblioteket
Riksarkivet

- Kommunala:
Stockholms stadsbibliotek
Stadsbiblioteket i Göteborg
Malmö stadsbibliotek
Annan kommun

- Universitetsbibliotek:
Uppsala universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbibliotek
KTH biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek
Chalmers bibliotek
Umeå universitetsbibliotek

Annat land / internationellt:

Bokhandlar:
Amazon
Wordery
Better world books

Bibliotek:
- Nationella:
USA:
Library of Congress

UK:
The British Library

Tyskland:
The German National Library

Frankrike:
Biblioteque Nationale de France

- Universitetsbibliotek:
University of Oxford/Bodleian
Libraries

Cambridge University Library
Harvard Library
Library University of Michegan

2. Arbetsmarknad

Sverige:

Yrken:
Se vidare...

Annat land / internationellt:

A. Personalförsörjning

   

- Arbetssökande/arbetslös

Sverige:

Nyföretagarcentrum
Starta eget/Företagsekonomi
Omställningsfonden

Annat land / internationellt:

Jobba i Europa

- Arbetsförmedlare

Sverige:

Arbetsförmedlingen
Blocket jobb
Careerjet
Indeed
Jobbsafari
Lediga jobb
Monster
Renego
StepStone
Fler arbetsförmedlare...

Volontärbyrån

Annat land / internationellt:

- Rekryterings- och bemannings-
  företag

Sverige:

Manpower
Ranstad
Adecco
Poolia
Academic work
Fler företag...

Annat land / internationellt:

Kelly Services
Ranstad Holding        

B. Arbetsrätt och arbetsmiljö

   

- Arbetsgivare

Sverige:

Svenskt Näringsliv
Arbetsgivarverket
Sveriges kommuner och
regioner

Annat land / internationellt:

- Arbetstagare

Sverige:

LO
TCO
SACO
Ledarna

Annat land / internationellt:

ETUC

- Medbestämmande, anställnings-
   skydd och löner

Sverige:

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Media om arbetsmarknaden...

Annat land / internationellt:

- Arbetsmiljö och arbetstid

Sverige:

Prevent
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljö och ergonomi -
företagslänkar

Annat land / internationellt:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson