Samband mellan Kompetens- & arbetskraftförsörjning och Nät

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Nät

 
   
   

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster:

Sök IT-utbildningar:
Studentum.se
Allastudier.se

Sök andra utbildningar:
Studentum.se
Utbildningssidan.se
Allastudier.se

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster:

- Gymnasium.se:

Sök IT-utbildningar:
Dator och kommunikations-
teknik


Sök andra utbildningar:
- El- och energiprogrammet

- Fordons- och transport-
  programmet:
  Transport
  Godshantering
  Hotell & turism

- Teknikprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Handel och administrations-
  programmet


- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Humanistiska programmet
- Estetiska programmet

Energi & transporter:

Energi:
Sök utbildningar...

Transport och turism:
Sök utbildningar...

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster:

Elektronik/data/IT-utbildningar:
Se vidare här...
och här...

Svenska universitet och högskolor:
Universitetskanslerämbetet

Universitet i övriga världen:
- USA:
Universities worldwide - US

- Annat land:
Universities worldwide - world

Sökning av utbildning kopplad till:
Ledning/politik:
- Statsvetenskap
- Nationalekonomi

Kunskap/lärande:
- Filosofi
- Pedagogik

Energi & transporter:

Energi:
Sök utbildningar...

Transport och turism:
Sök utbildningar...

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster:
Global knowledge
Lexicon
Utbildning.se
Utbildning24.se
Yrkeshögskolan

Energi & transporter:

Transport och logistik:
Logistik Silf
Sjöfart
Flyg
Plan

Körkort:
Trafikskolor
Körkortsjakten

Turism - komvux:
Hotell/Event/Turism

Tele-/datorkom & post:

RISE - IT och telekom

Se vidare universitet och
högskola ovan.

Energi & transporter:

Energi:
OIES
RISE - energi
Energiforsk
Vindforsk
Vindkraft m m
Bioenergi

Transport och logistik:
RISE - transport
TFK
VTI
   

Tele-/datorkom & post:

Se vidare Referenser på
följande sida...

Energi & transporter:

Se vidare Referenser på
följande sida...

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster :

- Library:
Internet Archive
Open Library

- Bokhandlel:
100.nu
Infoo.se

- Jämförelsetjänster böcker:
Bokfynd.nu

- Yrken:
Bibliotekarie

Energi & transporter:

Sjöfart:
Breakwater Publishing

Tele-/datorkom & post:

Internet / söktjänster:

Yrken inom rubr. sektor:
Data och IT
Teletekniker
Telefonist
Brevbärare

Yrken inom andra sektorer:
Framtid.se
- Lärare
- Adjunkt
SACO - yrken

Energi & transporter:

Energi:
Sök yrken...

Transport och turism:
Sök yrken...
   
   

Tele-/datorkom & post:

Arbetsförmedling avseende
IT-sektorn:
ITjobb
IDG jobb

Internet / söktjänster:
- Arbetsförmedling generellt:
Infoo.se

Jobb:
Arbetsförmedlare

Energi & transporter:

Tele-/datorkom & post:

Företag inom IT-sektorn:
Experis
Wise IT
Safemind

Internet / söktjänster:

Företag:
Rekrytering
Outplacement
Personaluthyrning

Jobb:
Rekryterare
Headhunter

Energi & transporter:

   

Tele-/datorkom & post:

IT-sektorn:
It & Telekomforetagen

Energi & transporter:

Transport och logistik:
Transportföretagen

Turism:
Visita

Tele-/datorkom & post:

IT och telekom:
Sveriges ingenjörer
Unionen
Seko

Energi & transporter:

Transport och logistik:
Seko
Transportarbetarförbundet
SBF
Svenska hamnarbetarförbundet
Svensk pilotförening

Turism:
Hrf

Tele-/datorkom & post:

Allastudier.se - löner

Energi & transporter:

Allastudier.se - löner

Tele-/datorkom & post:

Dator- och bildskärms-
arbete


Internet / söktjänster:
- Jobb:
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöinspektör

Energi & transporter:

Vindkraftverk
Transport och kommunika-
tioner

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson