Samband inom försörjningssektorn

Fokus: Kompetens- och arbetskraft

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Försörjning

 
Aktuella samband, undantaget nedan-
stående, framgår tydligare på:

den här sidan (högra kolumnen)...
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Sök utbildningar...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Skolforskningsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Se ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning om
kunskap, lärande m.fl. grund-
läggande frågor:

Filosofi:
Stockholms Universitet
Lunds Universitet
Uppsala Universitet
Södertörns högskola
Fler utbildningar


Ide'- och lärdomshistoria:
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Fler utbildningar


Pedagogik:
Karlstads universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Stockholms universitet
Fler utbildningar
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Science for kids (and others):
Biology4kids
Chem4kids
Physics4kids
Cosmos4kids
Geography4kids

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

IFN
SNS

Se vidare ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Forskning om kunskap och
lärande m.m.:

Se vidare:
Universitet och högskolor ovan...


Forskning om arbetsmarknad
och utbildning:
IFAU
SNS
Ratio


Referenser:
Lista över forskningsinstitut
i Sverige


International research institutes

List of wealthiest charitable
foundations


Academy of sciences

Lista över Nobelpristagare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se ovan...
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Se ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Filosofi och vetenskap:
Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy

Western philosophy
Eastern philosophy
Epistemologi
Philosophy of science
Science


Kognitionsvetenskap:
Cognitive science
Cognitive psychology
Linguistics
Artificial intelligence
Neuroscience
Anthropology


Pedagogik:
Pedagogy
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Näringslivet - arkiv:
Centrum för Näringslivshistoria
Bizstories
Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotekMarknadsföring och reklam /
mässor:
Bokmässor i Sverige

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Högskolan i Borås
Lunds universitet
Umeå universitet
Linneuniversitet


Referenser/universitets-
bibliotek:

- Utländska:
Se vidare...

- Svenska:
Se vidare...


Arbetsmarknad / yrken:
Bibliotekarie...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Marknadsföring och reklam /
mässor:
Kunskap & Framtid
Jobbfestivalen
Andra jobbmässor

Se vidare ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Forskning om arbetsmarknad:
Se ovan...


Referenser:
Arbetsmarknad


Arbetsmarknad för kompetens-
tjänster:

- Fackförbund:
SULF
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund

- Yrken:
Lärare...
Adjunkt...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Arbetsförmedlare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Kompetensföretagen

- Yrken:
Rekryterare...
Headhunter...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Allastudier.se - löner

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Jordbruk och skogsbruk
Byggnads- och anläggnings-
arbete

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöforum
Arbetsrätt


Referenser:
Arbetsrätt i Sverige


Arbetsmarknad/yrken:
Arbetsmiljöingenjör...
Arbetsmiljöinspektör...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson