Samband mellan Offentlig förvaltning och Kultur

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Kultur

 

Media och
kommunikation

Privatliv och
identiteter

Offentlig förvaltning

     
     

Media & kommunikation:

Generellt:
Culture
Multilingualism
Audiovisual and Media
Policies


Marknadsföring/varu-
märkesskydd:
EUIPO

Privatliv & identiteter:

Familj och boende:
Your Europe - family
Your Europe - residence
formalities


Privatekonomi och konsum-
tion:
Your Europe - consumers
Justice and consumers

Kulturarv och seder:
Cultural heritage

Media & kommunikation:

UNESCO/Communication and
Information

Privatliv & identiteter:

UNESCO/World Heritage
List

     

Media & kommunikation:

Massmedia:
Myndigheten för press,
radio och TV


Underhållning och konst:
Kulturrådet
Konstnärsnämnden
Svenska filminstitutet
Statens medieråd
Statens musikverk
Lotteriinspektionen

Privatliv & identiteter:

- Familj och boende:
MFoF
Barnombudsmannen
OmBoende.se
Boverket
Migrationsverket
Rättshjälpmyndigheten

- Privatekonomi och konsumtion:
Skatteverket
SPV
Pensionsmyndigheten
AP-fonderna
Min pension
Försäkringskassan
Konkurrensverket
Konsumentverket
Allmänna reklamations-
nämnden.


- Fritid, rekreation, nöjen:
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor


- Historia och kulturarv; seder:
Institutet för språk och folkminnen
Sametinget
Riksantikvarieämbetet    
Riksarkivet
Statens Musikverk
Statens fastighetsverk
Kulturrådet
Historiska museet
Nordiska museet
Arkitektur- och designcentrum
Nationalmuseum
Moderna museet
Statens maritima museer
Armémuseum
Världskulturmuseerna
   
     

Media & kommunikation:

Kultur:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Privatliv & identiteter:

Privatliv:

- Boende/kommunala
taxor:
Nils Holgersson

- Fritid:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Identiteter:
- Historia och kulturarv:
Stockholm - Historiska arkiv
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson