Samband inom ledningssektorn

Fokus: Offentlig förvaltning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Ledning

 

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

Offentlig förvaltning

     
     
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

     

Politiska beslut:

Lagar och förordningar
avseende offentlig förvaltning


Myndighetsinstruktioner
Länsstyrelseinstruktion

Offentlig förvaltning:

Myndigheter som granskar
eller utför tjänster åt
andra myndigheter:
Justitieombudsmannen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Konkurrensverket
Kammarkollegiet
Upphandlingsmyndigheten
Statistiska centralbyrån
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Politiska beslut:

Kommunallagen
Så styrs en kommun
Så styrs landsting och
regioner

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson