Samband inom ledningssektorn

Fokus: Offentlig förvaltning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Ledning

 
     
     
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

     

Politiska beslut:

En myndighets verksamhet
regleras via:
Förvaltningslagen etc....

Offentlig förvaltning:

Nedanstående myndigheter
granskar eller utför tjänster
åt andra myndigheter:

Justitieombudsmannen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Konkurrensverket
Kammarkollegiet
Upphandlingsmyndigheten
DIGG
Statistiska centralbyrån
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Politiska beslut:

En kommuns resp. regions verk-
samhet regleras i huvudsak via:
Kommunallagen...

Verksamheten inom en kommun
styrs av:
Kommunalfullmäktige

och inom en region av:
Regionfullmäktige

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson