Samband inom ledningssektorn

Fokus: Offentlig förvaltning - samband mellan myndigheter

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Ledning

 
     
     
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
     

Offentlig förvaltning:

Myndigheter som granskar
eller utför tjänster åt
andra myndigheter:

Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Konkurrensverket
Statens servicecenter
Kammarkollegiet
Upphandlingsmyndigheten
DIGG
Statistiska centralbyrån
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
     
                                        
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson