Samband inom ledningssektorn

Fokus: Politiska beslut

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Politiska beslut
Ledning

 
     
     

Politiska beslut:

Europeiska unionen:
EU-fördragen

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
     

Politiska beslut:

Grundlagar:     
Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Successionsordning (1810:0926)

Riksdagsordning (2014:801)

Offentlig förvaltning:

Lagar:
Förvaltningslag (2017:900)

Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling


Förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politiska beslut:

USA:
The Declaration of Independence

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Politiska beslut:

Lagar:
Kommunallag (2017:725)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson