Samband inom ledningssektorn

Fokus: Politiska beslut / lagar avseende statlig off. förvaltning resp. kommuner/regioner

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Politiska beslut
Ledning

 
     

1. Över-/ internationell nivå

     
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
   
     

Offentlig förvaltning:

Lagar och förordningar:
Förvaltningslag (2017:900)

Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling


Förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
     

Politiska beslut:

Lagar:
Kommunallag (2017:725)

Lagar och förordningar som styr
regional utveckling

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
 - Politiska
   beslut

Skydd
Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson